***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

28.05.2020 19:28***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.140.000.000 4.613.596 -82.359.797 11.803.953 1.648.845.313 2.865.752 -182.123 36.627.919 510.416.602 814.484.550 4.087.115.765 26 4.087.115.791
Transferler
13 -9.444.975 823.929.525 -814.484.550
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-80.633 67.580.684 67.500.051 -12 67.500.039
Dönem Karı (Zararı)
67.580.684 67.580.684 -12 67.580.672
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-80.633 -80.633 -80.633
Dönem Sonu Bakiyeler
1.140.000.000 4.613.596 -82.359.797 11.803.953 1.639.319.705 2.865.752 -182.123 36.627.919 1.334.346.127 67.580.684 4.154.615.816 14 4.154.615.830
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.140.000.000 4.613.596 -82.359.797 11.803.953 1.602.303.214 -9.346.018 -182.123 115.463.905 1.017.940.890 80.645.302 3.880.882.922 -207 3.880.882.715
Transferler
13 -9.715.772 90.361.074 -80.645.302
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-76.290 -2.547 -161.666.543 -161.745.380 -42 -161.745.422
Dönem Karı (Zararı)
-161.666.543 -161.666.543 -42 -161.666.585
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-76.290 -2.547 -78.837 -78.837
Dönem Sonu Bakiyeler
1.140.000.000 4.613.596 -82.359.797 11.803.953 1.592.511.152 -9.346.018 -182.123 -2.547 115.463.905 1.108.301.964 -161.666.543 3.719.137.542 -249 3.719.137.293


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
233.517.109 480.770.781
Dönem Karı (Zararı)
-161.666.585 67.580.672
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
121.924.900 68.731.461
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
48.201.638 52.570.526
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-3.150.914 146.848
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-3.160.634 138.199
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 9.720 8.649
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11.950.209 23.686.246
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 11.950.209 9.833.351
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 25.664
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
10 13.827.231
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20.164.979 20.545.691
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -2.418.805 -5.310.457
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 22.583.784 25.856.148
Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-27.972.244
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
142.552.188 105.156.675
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-13.423.043 -19.428.832
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
18 -13.423.043 -19.428.832
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-1.306.076 949.789
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-1.306.076 949.789
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 -43.217.520 -99.092.568
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
17 -8.999.998 -29.291.131
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
16 -2.874.319 13.488.217
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
279.026.822 350.039.170
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
106.506.778 -569.975.576
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.007.185 5.837.804
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
86.693.319 319.528.942
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-114.759.539 -207.672.791
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
123.433.390 183.953.657
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
36.217.563 -9.812.613
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
52.843.221 631.572.559
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.099.275 -3.392.812
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
239.285.137 486.351.303
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -6.702.949 -5.006.537
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
10 -201.478 -52.934
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 236.399 -521.051
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
900.000
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-194.476.981 -179.228.236
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-187.500 -187.500
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.095.927 100.545
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 1.095.927 100.545
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-61.460.153 -152.741.165
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -60.554.804 -152.187.777
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -905.349 -553.388
Alınan Temettüler
9.282.108 30.745.374
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-143.207.363 -57.145.490
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-34.815.100 -240.869.908
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
307.637.163
Kredilerden Nakit Girişleri
307.637.163
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-341.502.271 -195.034.109
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-341.312.593 -194.885.119
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-189.678 -148.990
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-316.687
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
28.360.166
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-387.922 -41.482.571
Ödenen Faiz
-31.024.354 -9.663.685
Alınan Faiz
18 2.418.805 5.310.457
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.225.028 60.672.637
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.225.028 60.672.637
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
214.925.986 272.693.924
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 219.151.014 333.366.561


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
23 219.151.014 214.925.986
Finansal Yatırımlar
182.557.114 39.349.751
Ticari Alacaklar
4 852.616.395 963.888.795
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3,4 193.998.099 148.165.743
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 658.618.296 815.723.052
Diğer Alacaklar
136.695.909 118.706.427
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
136.695.909 118.706.427
Türev Araçlar
26.649.214 13.226.171
Stoklar
5 1.666.467.306 1.746.028.472
Peşin Ödenmiş Giderler
6 328.081.525 218.214.616
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 5.645.618 6.110.289
Diğer Dönen Varlıklar
5.599.368 11.698.643
ARA TOPLAM
3.423.463.463 3.332.149.150
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.423.463.463 3.332.149.150
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
485.969 485.969
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
7.817.019 7.817.019
Diğer Alacaklar
295.599 277.896
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
295.599 277.896
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
15.596.379 14.384.913
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
596.436 599.840
Maddi Duran Varlıklar
7 5.637.675.213 5.605.754.579
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 2.171.329 2.418.357
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 33.425.909 32.042.651
Peşin Ödenmiş Giderler
6 35.041.080 30.148.450
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.733.104.933 5.693.929.674
TOPLAM VARLIKLAR
9.156.568.396 9.026.078.824
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
21 108.778.824 10.782.326
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9,21 487.804.231 417.288.323
Ticari Borçlar
4 2.367.965.083 2.259.398.988
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3,4 2.429.088 3.541.591
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 2.365.535.995 2.255.857.397
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 40.441.310 38.139.783
Diğer Borçlar
3.820.746 3.762.667
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.820.746 3.762.667
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6 446.374.415 393.850.526
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3,6 69.267.748 60.587.026
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6 377.106.667 333.263.500
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 2.596.001
Kısa Vadeli Karşılıklar
10 10.794.987 10.996.465
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 53.575.977 19.718.018
ARA TOPLAM
3.522.151.574 3.153.937.096
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.522.151.574 3.153.937.096
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9,21 1.487.862.952 1.528.333.955
Ticari Borçlar
63.492.000 58.525.280
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 63.492.000 58.525.280
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 226.954.807 221.707.547
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6 7.291.877 6.972.545
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6 7.291.877 6.972.545
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 129.677.893 175.719.686
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.915.279.529 1.991.259.013
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.437.431.103 5.145.196.109
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.719.137.542 3.880.882.922
Ödenmiş Sermaye
13 1.140.000.000 1.140.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 4.613.596 4.613.596
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
13 -82.359.797 -82.359.797
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11.803.953 11.803.953
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.582.980.464 1.592.775.073
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.583.165.134 1.592.957.196
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
1.592.511.152 1.602.303.214
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.346.018 -9.346.018
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-182.123 -182.123
Yabancı Para Çevrim Farkları
-2.547
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 115.463.905 115.463.905
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.108.301.964 1.017.940.890
Net Dönem Karı veya Zararı
-161.666.543 80.645.302
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-249 -207
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.719.137.293 3.880.882.715
TOPLAM KAYNAKLAR
9.156.568.396 9.026.078.824


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 1.514.587.085 1.636.056.969
Satışların Maliyeti
14 -1.402.411.060 -1.463.829.732
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
112.176.025 172.227.237
BRÜT KAR (ZARAR)
112.176.025 172.227.237
Genel Yönetim Giderleri
15 -20.147.820 -16.499.545
Pazarlama Giderleri
15 -7.148.017 -4.898.683
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 67.072.204 40.305.813
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -237.318.154 -136.067.129
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-85.365.762 55.067.693
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 9.632.717 29.807.895
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
1.306.076 -949.789
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-74.426.969 83.925.799
Finansman Gelirleri
18 51.151.190 37.903.090
Finansman Giderleri
19 -181.608.326 -153.340.785
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-204.884.105 -31.511.896
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
43.217.520 99.092.568
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -2.824.273 -265.707
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 46.041.793 99.358.275
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-161.666.585 67.580.672
DÖNEM KARI (ZARARI)
-161.666.585 67.580.672
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-42 -12
Ana Ortaklık Payları
-161.666.543 67.580.684
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç / (Kayıp) -0,14180000 0,05930000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-78.837 -80.633
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-76.290 -80.633
Yabancı Para Çevrim Farkları
-2.547
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-78.837 -80.633
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-161.745.422 67.500.039
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-42 -12
Ana Ortaklık Payları
-161.745.380 67.500.051http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847481


BIST
18:051.410
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.417  
Önceki Kapanış :  1.410  
En Yüksek
1.422
En Düşük
1.397
BIST En Aktif Hisseler18:05
KERVN 0,77 2.692.358 % 10,00  
KSTUR 241,00 655.933 % 10,00  
CEOEM 10,79 153.926.393 % 9,99  
MERIT 29,14 68.820.385 % 9,96  
RALYH 5,20 3.025.673 % 9,01  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 9,2533 9,2568 % -0,05  
Euro 10,7286 10,7616 % 0,14  
Sterlin 12,6892 12,7529 % 1,37  
Frank 9,9951 10,0553 % 0,95  
Riyal 2,4623 2,4746 % 0,88  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.770 1.771 3,02  
Altın Gr. 526 526 -3,79  
Cumhuriyet 3.475 3.528 -31,00  
Tam 3.459 3.546 -29,89  
Yarım 1.672 1.715 -14,46  
Çeyrek 839 858 -7,23  
Gümüş.Ons 23,39 23,44 0,10  
Gümüş Gr. 6,95 6,95 0,01  
B. Petrol 85,32 85,32 0,48