***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

05.05.2021 18:11***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.140.000.000 4.613.596 -82.359.797 11.803.953 1.602.303.214 -9.346.018 -182.123 115.463.905 1.017.940.890 80.645.302 3.880.882.922 -207 3.880.882.715
Transferler
13 -9.715.772 90.361.074 -80.645.302
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-76.290 -2.547 -161.666.543 -161.745.380 -42 -161.745.422
Dönem Karı (Zararı)
-161.666.543 -161.666.543 -42 -161.666.585
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-76.290 -2.547 78.837 78.837
Dönem Sonu Bakiyeler
1.140.000.000 4.613.596 -82.359.797 11.803.953 1.592.511.152 -9.346.018 -182.123 -2.547 115.463.905 1.108.301.964 -161.666.543 3.719.137.542 -249 3.719.137.293
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.140.000.000 4.613.596 -82.359.797 11.803.953 1.563.668.078 -47.725.491 -182.123 15.159 118.100.149 1.134.508.794 60.651.819 3.903.094.137 -256 3.903.093.881
Transferler
13 -9.535.718 5.007.719 65.179.818 -60.651.819
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
110.417 501.264.669 501.375.086 38 501.375.124
Dönem Karı (Zararı)
501.264.669 501.264.669 38 501.264.707
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
110.417 110.417 110.417
Dönem Sonu Bakiyeler
1.140.000.000 4.613.596 -82.359.797 11.803.953 1.554.132.360 -47.615.074 -182.123 15.159 123.107.868 1.199.688.612 501.264.669 4.404.469.223 -218 4.404.469.005


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
689.662.578 233.517.109
Dönem Karı (Zararı)
501.264.707 -161.666.585
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
501.264.707 -161.666.585
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
42.790.204 121.924.900
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
61.822.732 48.201.638
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-3.150.914
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-3.160.634
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 9.720
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15.451.711 11.950.209
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 15.451.711 11.950.209
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.041.873 20.164.979
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -14.605.721 -2.418.805
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 18.647.594 22.583.784
Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
87.579.963 -27.972.244
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-59.076.951 142.552.188
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-114.700.802 -13.423.043
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
18 -114.700.802 -13.423.043
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-379.172 -1.306.076
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-379.172 -1.306.076
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 111.547.512 -43.217.520
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
110.417
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
17 -66.028.708 -8.999.998
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
16 2.421.629 -2.874.319
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
156.895.683 279.026.822
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
79.476.570 106.506.778
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-60.486.122 -18.007.185
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-261.054.725 86.693.319
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-133.136.279 -114.759.539
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
340.289.340 123.433.390
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
74.891.825 36.217.563
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
135.270.275 52.843.221
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.355.201 6.099.275
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
700.950.594 239.285.137
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -3.144.018 -6.702.949
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
10 -928.322 -201.478
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 -7.201.097 236.399
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 -14.579 900.000
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-47.971.117 -194.476.981
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-187.500
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.444.410 1.095.927
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 3.444.410 1.095.927
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-33.023.392 -61.460.153
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -30.133.194 -60.554.804
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -2.890.198 -905.349
Alınan Temettüler
66.103.072 9.282.108
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-84.495.207 -143.207.363
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-154.026.277 -34.815.100
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
164.106.757 307.637.163
Kredilerden Nakit Girişleri
164.106.757 307.637.163
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-230.574.969 -341.502.271
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-230.102.526 -341.312.593
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-472.443 -189.678
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-465.780 -316.687
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
28.360.166
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-86.752.547 -387.922
Ödenen Faiz
-14.945.459 -31.024.354
Alınan Faiz
18 14.605.721 2.418.805
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
487.665.184 4.225.028
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
487.665.184 4.225.028
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.440.224.611 214.925.986
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 1.927.889.795 219.151.014


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
23 1.927.889.795 1.440.224.611
Finansal Yatırımlar
84.498.119 2.912
Ticari Alacaklar
1.179.365.441 1.280.971.039
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3,4 277.807.147 232.939.510
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 901.558.294 1.048.031.529
Diğer Alacaklar
78.789.740 19.309.347
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
78.789.740 19.309.347
Türev Araçlar
59.613.131
Stoklar
5 2.081.029.304 1.819.974.579
Peşin Ödenmiş Giderler
6 482.424.054 345.761.635
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 6.882.449 2.126.016
Diğer Dönen Varlıklar
41.506.740 23.273.597
ARA TOPLAM
5.941.998.773 4.931.643.736
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.941.998.773 4.931.643.736
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
485.969 485.969
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
7.817.019 7.817.019
Diğer Alacaklar
4.435.955 3.430.226
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.435.955 3.430.226
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
17.552.672 17.247.864
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
583.148 586.538
Maddi Duran Varlıklar
7 5.828.540.401 5.819.238.652
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 1.274.343 1.637.494
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
33.427.231 31.646.996
Şerefiye
8 5.411.705 5.411.705
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 28.015.526 26.235.291
Peşin Ödenmiş Giderler
6 2.267.905 5.794.045
Diğer Duran Varlıklar
122.058
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.896.506.701 5.887.884.803
TOPLAM VARLIKLAR
11.838.505.474 10.819.528.539
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
21,9 168.816.408 271.157.387
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
168.816.408 271.157.387
Banka Kredileri
21 166.938.849 269.916.367
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.877.559 1.241.020
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
21 473.416.125 444.620.759
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
473.416.125 444.620.759
Banka Kredileri
21 473.416.125 444.620.759
Ticari Borçlar
2.832.332.123 2.518.507.322
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3,4 3.080.768 3.565.604
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 2.829.251.355 2.514.941.718
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 52.611.070 41.199.574
Diğer Borçlar
5.177.908 4.761.998
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5.177.908 4.761.998
Türev Araçlar
55.087.671
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.549.772.674 1.414.487.108
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3,6 237.474.658 255.014.354
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6 1.312.298.016 1.159.472.754
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 82.348.034 4.437.785
Kısa Vadeli Karşılıklar
10 13.948.893 14.877.215
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 13.948.893 14.877.215
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
111.211.063 49.181.272
ARA TOPLAM
5.289.634.298 4.818.318.091
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.289.634.298 4.818.318.091
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
21,9 1.527.463.854 1.533.267.857
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.527.463.854 1.533.267.857
Banka Kredileri
21 1.525.878.136 1.532.637.212
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 1.585.718 630.645
Ticari Borçlar
86.012.080 79.269.519
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 86.012.080 79.269.519
Diğer Borçlar
4.144.313 3.109.684
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4.144.313 3.109.684
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7.234.401 7.249.692
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6 7.234.401 7.249.692
Uzun Vadeli Karşılıklar
316.642.621 304.334.928
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 316.642.621 304.334.928
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 202.904.902 170.884.887
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.144.402.171 2.098.116.567
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.434.036.469 6.916.434.658
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.404.469.223 3.903.094.137
Ödenmiş Sermaye
13 1.140.000.000 1.140.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 4.613.596 4.613.596
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
13 -82.359.797 -82.359.797
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11.803.953 11.803.953
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.506.350.322 1.515.775.623
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.506.517.286 1.515.942.587
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
1.554.132.360 1.563.668.078
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-47.615.074 -47.725.491
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-182.123 -182.123
Yabancı Para Çevrim Farkları
15.159 15.159
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 123.107.868 118.100.149
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.199.688.612 1.134.508.794
Net Dönem Karı veya Zararı
501.264.669 60.651.819
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-218 -256
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.404.469.005 3.903.093.881
TOPLAM KAYNAKLAR
11.838.505.474 10.819.528.539


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 2.731.656.573 1.514.587.085
Satışların Maliyeti
14 -1.945.382.659 -1.402.411.060
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
786.273.914 112.176.025
BRÜT KAR (ZARAR)
786.273.914 112.176.025
Genel Yönetim Giderleri
15 -21.619.967 -20.147.820
Pazarlama Giderleri
15 -11.248.884 -7.148.017
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 289.679.840 67.072.204
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -378.623.277 -237.318.154
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
664.461.626 -85.365.762
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 66.343.787 9.632.717
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
379.172 1.306.076
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
731.184.585 -74.426.969
Finansman Gelirleri
18 158.379.701 51.151.190
Finansman Giderleri
19 -276.752.067 -181.608.326
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
612.812.219 -204.884.105
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-111.547.512 43.217.520
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -79.527.497 -2.824.273
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -32.020.015 46.041.793
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
501.264.707 -161.666.585
DÖNEM KARI (ZARARI)
501.264.707 -161.666.585
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
38 -42
Ana Ortaklık Payları
501.264.669 -161.666.543
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç / (Zarar) 0,43970000 -0,14180000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
110.417 -78.837
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
110.417 -78.837
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-76.290
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
110.417
Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi
-2.547
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
110.417 -78.837
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
501.375.124 -161.745.422
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
38 -42
Ana Ortaklık Payları
501.375.086 -161.745.380http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934713


BIST12:351.522
Değişim :  0,18% |  2,79
Açılış :  1.519  
Önceki Kapanış :  1.519  
En Yüksek
1.525
En Düşük
1.517
BIST En Aktif Hisseler12:35
SARKY 18,48 88.571.489 % 10,00  
ATATP 43,56 33.240.682 % 10,00  
SELVA 10,91 30.332.247 % 9,98  
PENTA 226,40 34.568.754 % 9,96  
KARYE 22,10 55.733.232 % 9,95  
12:35 Alış Satış %  
Dolar 9,5240 9,5398 % 0,63  
Euro 11,1322 11,1493 % 1,11  
Sterlin 13,1151 13,1808 % 0,96  
Frank 10,4142 10,4769 % 1,22  
Riyal 2,5350 2,5478 % 0,56  
12:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.799 1.799 1,94  
Altın Gr. 552 552 3,74  
Cumhuriyet 3.649 3.704 45,00  
Tam 3.620 3.711 30,50  
Yarım 1.750 1.795 14,76  
Çeyrek 878 898 7,37  
Gümüş.Ons 24,03 24,08 -0,01  
Gümüş Gr. 7,37 7,38 0,04  
B. Petrol 82,66 82,66 -1,21