***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2019 18:31***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 73.351.770 42.811.929 42.239.662 27.704.804
Satışların Maliyeti
14 -68.445.560 -42.428.360 -40.732.427 -28.389.541
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.906.210 383.569 1.507.235 -684.737
BRÜT KAR (ZARAR)
4.906.210 383.569 1.507.235 -684.737
Genel Yönetim Giderleri
-3.162.785 -2.303.073 -1.380.670 -1.345.525
Pazarlama Giderleri
-1.164.776 -1.149.871 -246.512 -1.035.177
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-56.831 -70.744 -21.450 -7.573
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 2.832.898 1.854.390 1.144.525 1.166.471
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -1.641.713 -725.217 -827.774 -415.698
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.713.003 -2.010.946 175.354 -2.322.239
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.713.003 -2.010.946 175.354 -2.322.239
Finansman Gelirleri
1.015.083 56.842 423.815 47.397
Finansman Giderleri
16 -3.368.754 -1.929.653 -1.994.763 -1.832.116
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-640.668 -3.883.757 -1.395.594 -4.106.958
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-207.782 238.935 11.915 278.826
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -77.668 -11.777 -49.643 63.785
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -130.114 250.712 61.558 215.041
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-848.450 -3.644.822 -1.383.679 -3.828.132
DÖNEM KARI (ZARARI)
-848.450 -3.644.822 -1.383.679 -3.828.132
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13 -27.715 -781 -21.099 -436
Ana Ortaklık Payları
18 -820.735 -3.644.041 -1.362.580 -3.827.696
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç(kr) -0,00880000 -0,07590000 -0,01440000 -0,07980000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-25.796.255 3.947.648
Dönem Karı (Zararı)
-848.450 -3.644.822
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
18 -848.450 -3.644.822
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.030.659 3.058.041
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.231.550 1.206.420
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
258.871 223.189
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
249.685 221.144
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
9.186 2.045
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.332.456 1.867.367
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.015.083 -56.842
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 3.347.539 1.924.209
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 207.782 -238.935
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-28.752.742 4.803.199
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-25.812.102 -3.374.138
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-24.903.313 -6.629.437
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-908.789 3.255.299
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-686.288 -380.983
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-686.288 -380.983
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.773.426 -9.526.775
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-378.054 -399.258
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.472.450 14.607.104
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
167.613 155.439
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.640.063 14.451.665
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
384.015 -125.782
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.985.563 4.003.031
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
3.027.141 3.354.083
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-41.578 648.948
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-25.570.533 4.216.418
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-60.884 -185.466
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-164.838 -83.304
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-584.418 -1.274.346
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-584.418 -1.274.346
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -584.418 -1.270.439
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -3.907
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
35.917.811 -6.151.989
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
47.928.971 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
47.928.971 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-9.678.704 -4.284.622
Kredilerden Nakit Girişleri
-9.678.704 -4.284.622
Ödenen Faiz
16 -3.347.539 -1.924.209
Alınan Faiz
1.015.083 56.842
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.537.138 -3.478.687
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.537.138 -3.478.687
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 5.717.126 7.564.761
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 15.254.264 4.086.074


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 15.254.264 5.717.126
Ticari Alacaklar
5 69.563.179 43.751.077
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
55.765.443 30.862.130
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
13.797.736 12.888.947
Diğer Alacaklar
6 6.927.263 6.240.975
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.927.263 6.240.975
Stoklar
7 25.864.135 23.090.709
Peşin Ödenmiş Giderler
11 374.946 273.193
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
164.838 9.387
Diğer Dönen Varlıklar
12 4.252.728 7.279.869
ARA TOPLAM
122.401.353 86.362.336
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
122.401.353 86.362.336
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
1.117.316 1.117.316
Maddi Duran Varlıklar
8 29.352.814 29.974.750
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.212.772 5.237.967
Şerefiye
5.045.257 5.045.257
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
167.515 192.710
Peşin Ödenmiş Giderler
11 5.276.301 5.000.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 7.499.579 7.852.907
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
48.458.782 49.182.940
TOPLAM VARLIKLAR
170.860.135 135.545.276
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7.384.198 14.772.126
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7.384.198 14.772.126
Banka Kredileri
4 7.384.198 14.772.126
Ticari Borçlar
5 27.144.583 29.617.033
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
167.613 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
26.976.970 29.617.033
Diğer Borçlar
6 118 118
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
118 118
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 140.000 564.210
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 77.668 201
Kısa Vadeli Karşılıklar
879.280 493.294
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
810.739 426.724
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
68.541 66.570
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 985.110 604.449
ARA TOPLAM
36.610.957 46.051.431
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
36.610.957 46.051.431
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
10.329.326 12.620.102
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
10.329.326 12.620.102
Banka Kredileri
4 10.329.326 12.620.102
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.566.345 1.377.543
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.566.345 1.377.543
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 1.782.579 2.005.793
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.678.250 16.003.438
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
50.289.207 62.054.869
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
120.352.161 73.243.925
Ödenmiş Sermaye
13 96.000.000 48.071.484
Sermaye Düzeltme Farkları
13 19.199.732 19.199.732
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13 1.242.747 1.242.292
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11.859.383 11.859.383
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11.859.383 11.859.383
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
13 11.959.882 11.959.882
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -100.499 -100.499
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 1.299.461 1.299.461
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 -8.428.427 889.648
Net Dönem Karı veya Zararı
18 -820.735 -9.318.075
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13 218.767 246.482
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
120.570.928 73.490.407
TOPLAM KAYNAKLAR
170.860.135 135.545.276


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
48.000.000 19.199.732 1.242.292 11.959.882 -157.195 1.178.152 -2.105.533 3.116.490 82.433.820 231.117 82.664.937
Transferler
13 121.309 2.995.181 -3.116.490
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.644.041 -3.644.041 -781 -3.644.822
Dönem Sonu Bakiyeler
48.000.000 19.199.732 1.242.292 11.959.882 -157.195 1.299.461 889.648 -3.644.041 78.789.779 230.336 79.020.115
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
48.071.484 19.199.732 1.242.292 11.959.882 -100.499 1.299.461 889.648 -9.318.075 73.243.925 246.482 73.490.407
Transferler
13 -9.318.075 9.318.075
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-820.735 -820.735 -27.715 -848.450
Sermaye Arttırımı
47.928.516 455 47.928.971 47.928.971
Dönem Sonu Bakiyeler
96.000.000 19.199.732 1.242.747 11.959.882 -100.499 1.299.461 -8.428.427 -820.735 120.352.161 218.767 120.570.928


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
18 -848.450 -3.644.822 -1.383.679 -3.828.132
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-848.450 -3.644.822 -1.383.679 -3.828.132
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 -27.715 -781 -21.099 -436
Ana Ortaklık Payları
18 -820.735 -3.644.041 -1.362.580 -3.827.696http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/782974


BIST
14:29109.552
Değişim :  0,40% |  440,74
Açılış :  109.384  
Önceki Kapanış :  109.111  
En Yüksek
109.783
En Düşük
108.779
BIST En Aktif Hisseler
SALIX 10,78 215.471 % 10,00  
MRSHL 92,55 31.044.261 % 9,98  
SKTAS 3,88 12.392.436 % 9,92  
MNDRS 2,55 206.553.487 % 9,91  
EGCEY 1,01 720.329 % 9,78  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4411 8,4834 % -0,09  
Frank 7,0031 7,0453 % 0,29  
Riyal 1,7940 1,8030 % 0,26  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.710 1.710 10,59  
Altın Gr. 372 372 3,75  
Cumhuriyet 2.414 2.443 16,30  
Tam 2.485 2.514 16,80  
Yarım 1.213 1.227 8,20  
Çeyrek 606 614 4,10  
Gümüş.Ons 17,73 17,78 0,11  
Gümüş Gr. 3,85 3,86 0,03  
B. Petrol 39,49 39,49 -0,30