***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

03.03.2017 18:21***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 106.045.354 81.985.639
Satışların Maliyeti
20 -93.280.566 -75.749.400
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
12.764.788 6.236.239
BRÜT KAR (ZARAR)
12.764.788 6.236.239
Genel Yönetim Giderleri
21 -3.796.816 -3.908.509
Pazarlama Giderleri
21 -4.428.294 -1.091.386
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 -56.764 -46.325
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 1.969.259 3.084.741
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -1.696.739 -2.257.165
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.755.434 2.017.595
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 23.578 583.874
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 0 -1.097
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.779.012 2.600.372
Finansman Gelirleri
25 25.986 12.728
Finansman Giderleri
26 -872.399 -81.127
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.932.599 2.531.973
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-863.759 -511.394
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -839.308 -846.685
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 -24.451 335.291
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
28 3.068.840 2.020.579
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.068.840 2.020.579
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19 33.684 -41.139
Ana Ortaklık Payları
28 3.035.156 2.061.718
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 28 0,06390000 0,04210000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
48.000.000 19.199.732 55.925 5.207.037 -48.533 851.372 -7.238.902 363.275 66.389.906 141.114 66.531.020
Transferler
19 47.302 315.973 -363.275
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-30.121 2.061.718 2.031.597 -41.139 1.990.458
Dönem Sonu Bakiyeler
48.000.000 19.199.732 55.925 5.207.037 -78.654 898.674 -6.922.929 2.061.718 68.421.503 99.975 68.521.478
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
48.000.000 19.199.732 55.925 5.207.037 -78.654 898.674 -6.922.929 2.061.718 68.421.503 99.975 68.521.478
Transferler
19 144.941 1.916.777 -2.061.718
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-52.074 3.035.156 2.983.082 33.684 3.016.766
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
19 -3.412.827 -3.412.827 -3.412.827
Dönem Sonu Bakiyeler
48.000.000 19.199.732 -3.412.827 55.925 5.207.037 -130.728 1.043.615 -5.006.152 3.035.156 67.991.758 133.659 68.125.417


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.337.506 -2.190.643
Dönem Karı (Zararı)
3.068.840 2.020.579
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
28 3.068.840 2.020.579
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.542.510 1.314.467
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,12 1.607.152 1.011.981
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
248.764 305.470
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 310.783 283.134
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-62.019 22.336
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
846.413 68.399
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -25.986 -12.728
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26 872.399 81.127
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 863.759 511.394
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-23.578 -582.777
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 -23.578 -582.777
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.684.166 -4.611.068
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
361.685 -4.855.962
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.716.280 -179.260
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.077.965 -4.676.702
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.203.954 -908.945
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.203.954 -908.945
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.726.589 2.608.149
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
2.815.748 2.557.577
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.947.192 -6.027.844
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
177.369 -918.586
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.124.561 -5.109.258
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
131.281 -20.926
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-607.899 2.036.883
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.413.154 1.134.765
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
805.255 902.118
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
10.295.516 -1.276.022
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -46.421 -142.974
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27,17 -911.589 -771.647
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-10.539.879 780.966
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
25.661 1.566.307
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
25.661 1.566.307
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.565.540 -785.341
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 -10.550.440 -779.255
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -15.100 -6.086
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.332.534 -41.927
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-3.412.827 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -3.412.827 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.591.774 26.472
Kredilerden Nakit Girişleri
5 8.591.774 26.472
Ödenen Faiz
26 -872.399 -81.127
Alınan Faiz
25 25.986 12.728
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.130.161 -1.451.604
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.130.161 -1.451.604
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 238.037 1.689.641
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.368.198 238.037


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
28 3.068.840 2.020.579
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-52.074 -30.121
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-65.092 -37.651
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
13.018 7.530
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13.018 7.530
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-52.074 -30.121
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.016.766 1.990.458
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
28 33.684 -41.139
Ana Ortaklık Payları
2.983.082 2.031.597


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.368.198 238.037
Ticari Alacaklar
6 35.455.671 35.817.356
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
30.498.252 27.781.972
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4.957.419 8.035.384
Diğer Alacaklar
7 4.186.837 5.390.236
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.186.837 5.390.236
Stoklar
8 9.380.858 11.107.447
Peşin Ödenmiş Giderler
16 5.133.468 3.435.000
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5.133.468 3.435.000
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 77.893 0
Diğer Dönen Varlıklar
18 4.904.940 3.491.786
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
4.904.940 3.491.786
ARA TOPLAM
62.507.865 59.479.862
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
62.507.865 59.479.862
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7 0 555
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 555
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 960.000 960.000
Maddi Duran Varlıklar
10 21.126.943 12.169.830
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.068.516 5.069.325
Şerefiye
11 5.045.257 5.045.257
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 23.259 24.068
Peşin Ödenmiş Giderler
16 9.189 4.523.405
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9.189 4.523.405
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 4.533.518 4.659.971
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
31.698.166 27.383.086
TOPLAM VARLIKLAR
94.206.031 86.862.948
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9.041.651 612.565
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
9.041.651 612.565
Banka Kredileri
5 9.041.651 612.565
Ticari Borçlar
6 13.054.285 15.001.477
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
177.369 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
12.876.916 15.001.477
Diğer Borçlar
7 118 118
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
118 118
Ertelenmiş Gelirler
16 1.635.198 946.412
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 5.612 75.038
Kısa Vadeli Karşılıklar
462.538 331.257
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 374.614 243.333
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 87.924 87.924
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 189.370 72.901
ARA TOPLAM
24.388.772 17.039.768
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
24.388.772 17.039.768
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
162.688 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
162.688 0
Banka Kredileri
5 162.688 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.199.576 870.122
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 1.199.576 870.122
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 329.578 431.580
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.691.842 1.301.702
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
26.080.614 18.341.470
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
67.991.758 68.421.503
Ödenmiş Sermaye
19 48.000.000 48.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19 19.199.732 19.199.732
Geri Alınmış Paylar (-)
19 -3.412.827
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 55.925 55.925
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
5.076.309 5.128.383
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.076.309 5.128.383
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19 5.207.037 5.207.037
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -130.728 -78.654
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 1.043.615 898.674
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 -5.006.152 -6.922.929
Net Dönem Karı veya Zararı
28 3.035.156 2.061.718
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19 133.659 99.975
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
68.125.417 68.521.478
TOPLAM KAYNAKLAR
94.206.031 86.862.948http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/590864


BIST
18:0589.644
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  89.279  
Önceki Kapanış :  89.644  
En Yüksek
90.269
En Düşük
88.642
BIST En Aktif Hisseler
MRGYO 0,77 8.248.634 % 10,00  
ETYAT 0,99 2.845.327 % 10,00  
BMELK 1,10 122.579 % 10,00  
GSDHO 1,21 50.267.537 % 10,00  
INTEM 7,26 2.530.819 % 10,00  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,1900 8,2310 % 0,57  
Frank 6,8482 6,8895 % 0,26  
Riyal 1,7529 1,7617 % 0,46  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.585 1.586 8,34  
Altın Gr. 335 336 -7,57  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,05 14,09 0,10  
Gümüş Gr. 2,99 2,99 0,01  
B. Petrol 25,76 25,76 -0,59