***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

14.08.2017 18:16***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 51.421.895 59.302.079 35.676.539 38.930.304
Satışların Maliyeti
14 -46.209.565 -52.993.466 -31.686.798 -34.493.391
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.212.330 6.308.613 3.989.741 4.436.913
BRÜT KAR (ZARAR)
5.212.330 6.308.613 3.989.741 4.436.913
Genel Yönetim Giderleri
-1.470.907 -1.828.016 -772.412 -966.903
Pazarlama Giderleri
-1.232.268 -1.518.148 -838.687 -1.147.417
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-20.832 -33.143 -11.040 -28.714
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 1.996.440 1.252.825 1.418.641 806.164
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -720.787 -955.212 -396.394 -464.911
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.763.976 3.226.919 3.389.849 2.635.132
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
92.086 20.188 0 20.188
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.856.062 3.247.107 3.389.849 2.655.320
Finansman Gelirleri
16.789 5.808 16.026 5.808
Finansman Giderleri
16 -1.026.945 -310.396 -707.813 -163.301
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.845.906 2.942.519 2.698.062 2.497.827
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-516.782 -318.734 -483.839 -230.650
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -501.418 -531.361 -419.407 -370.832
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -15.364 212.627 -64.432 140.182
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.329.124 2.623.785 2.214.223 2.267.177
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.329.124 2.623.785 2.214.223 2.267.177
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13 -24.552 33.902 -19.079 41.963
Ana Ortaklık Payları
18 2.353.676 2.589.883 2.233.302 2.225.214
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 18 0,04850000 0,05470000 0,04610000 0,04720000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
48.000.000 19.199.732 55.925 5.207.037 -78.654 898.674 -6.922.929 2.061.718 68.421.503 99.975 68.521.478
Transferler
13 144.941 1.916.777 -2.061.718
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.589.883 2.589.883 33.902 2.623.785
Dönem Sonu Bakiyeler
48.000.000 19.199.732 55.925 5.207.037 -78.654 1.043.615 -5.006.152 2.589.883 71.011.386 133.877 71.145.263
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
48.000.000 19.199.732 -3.412.827 55.925 5.207.037 -130.728 4.456.442 -8.418.979 3.035.156 67.991.758 133.659 68.125.417
Transferler
13 134.537 2.900.619 -3.035.156
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.353.676 2.353.676 -24.552 2.329.124
Dönem Sonu Bakiyeler
48.000.000 19.199.732 -3.412.827 55.925 5.207.037 -130.728 4.590.979 -5.518.360 2.353.676 70.345.434 109.107 70.454.541


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.184.819 12.108.315
Dönem Karı (Zararı)
2.329.124 2.623.785
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
18 2.329.124 2.623.785
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.602.386 1.371.738
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.075.009 600.402
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
176.016 168.203
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
126.741 162.978
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
49.275 5.225
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
926.665 304.588
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-16.789 -5.808
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 943.454 310.396
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 516.782 318.733
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-92.086 -20.188
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-92.086 -20.188
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-12.902.129 8.358.685
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.437.612 -3.558.284
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.788.120 11.490
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-8.649.492 -3.569.774
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.741.452 524.719
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.741.452 524.719
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-9.820.742 -1.412.643
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-4.175.020 4.671.009
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.490.167 7.842.640
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-153.223 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
12.643.390 7.842.640
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
186.962 108.820
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-887.336 182.424
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
466.488 187.451
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.353.824 -5.027
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-7.970.619 12.354.208
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-133.276 -9.068
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-80.924 -236.825
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.318.398 -9.820.533
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
459.172 22.271
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
459.172 22.271
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.777.570 -9.842.804
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -1.707.296 -9.842.804
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-70.274 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
21.370.251 4.193.168
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
22.296.916 4.497.756
Kredilerden Nakit Girişleri
22.296.916 4.497.756
Ödenen Faiz
16 -943.454 -310.396
Alınan Faiz
16.789 5.808
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.867.034 6.480.950
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.867.034 6.480.950
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 3.368.198 238.037
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15.235.232 6.718.987


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
18 2.329.124 2.623.785 2.214.223 2.267.177
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.329.124 2.623.785 2.214.223 2.267.177
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 -24.552 33.902 -19.079 41.963
Ana Ortaklık Payları
18 2.353.676 2.589.883 2.233.302 2.225.214


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 15.235.232 3.368.198
Ticari Alacaklar
5 48.893.283 35.455.671
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
35.286.372 30.498.252
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
13.606.911 4.957.419
Diğer Alacaklar
1.445.385 4.186.837
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.445.385 4.186.837
Stoklar
7 19.201.600 9.380.858
Peşin Ödenmiş Giderler
11 9.316.716 5.133.468
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9.316.716 5.133.468
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 77.893
Diğer Dönen Varlıklar
12 4.438.452 4.904.940
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
4.438.452 4.904.940
ARA TOPLAM
98.530.668 62.507.865
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
98.530.668 62.507.865
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 960.000 960.000
Maddi Duran Varlıklar
8 21.418.747 21.126.943
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.135.192 5.068.516
Şerefiye
5.045.257 5.045.257
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
89.935 23.259
Peşin Ödenmiş Giderler
11 961 9.189
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
961 9.189
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 4.770.509 4.533.518
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
32.285.409 31.698.166
TOPLAM VARLIKLAR
130.816.077 94.206.031
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
11.999.782 9.041.651
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
11.999.782 9.041.651
Banka Kredileri
4 11.999.782 9.041.651
Ticari Borçlar
5 25.544.452 13.054.285
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
24.146 177.369
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
25.520.306 12.876.916
Diğer Borçlar
6 118 118
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
118 118
Ertelenmiş Gelirler
11 140.000 1.635.198
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 420.494 5.612
Kısa Vadeli Karşılıklar
649.500 462.538
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
561.576 374.614
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
87.924 87.924
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 330.743 189.370
ARA TOPLAM
39.085.089 24.388.772
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
39.085.089 24.388.772
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
19.501.473 162.688
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
19.501.473 162.688
Banka Kredileri
4 19.501.473 162.688
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.193.041 1.199.576
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 581.933 329.578
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.276.447 1.691.842
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
60.361.536 26.080.614
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
70.345.434 67.991.758
Ödenmiş Sermaye
13 48.000.000 48.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 19.199.732 19.199.732
Geri Alınmış Paylar (-)
13 -3.412.827 -3.412.827
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13 55.925 55.925
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
5.076.309 5.076.309
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.076.309 5.076.309
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
13 5.207.037 5.207.037
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -130.728 -130.728
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 4.590.979 4.456.442
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 -5.518.360 -8.418.979
Net Dönem Karı veya Zararı
18 2.353.676 3.035.156
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13 109.107 133.659
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
70.454.541 68.125.417
TOPLAM KAYNAKLAR
130.816.077 94.206.031http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/625344


BIST
18:0589.644
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  89.279  
Önceki Kapanış :  89.644  
En Yüksek
90.269
En Düşük
88.642
BIST En Aktif Hisseler
MRGYO 0,77 8.248.634 % 10,00  
ETYAT 0,99 2.845.327 % 10,00  
BMELK 1,10 122.579 % 10,00  
GSDHO 1,21 50.267.537 % 10,00  
INTEM 7,26 2.530.819 % 10,00  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,1783 8,2193 % -0,12  
Frank 6,8659 6,9072 % 0,17  
Riyal 1,7539 1,7627 % 0,07  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.585 1.587 8,68  
Altın Gr. 337 338 2,03  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 13,97 14,01 0,02  
Gümüş Gr. 2,99 2,99 0,01  
B. Petrol 25,81 25,81 -0,54