***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

07.11.2017 18:11***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 84.415.854 94.364.913 32.993.959 35.062.834
Satışların Maliyeti
14 -77.013.855 -83.910.295 -30.804.290 -30.916.829
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.401.999 10.454.618 2.189.669 4.146.005
BRÜT KAR (ZARAR)
7.401.999 10.454.618 2.189.669 4.146.005
Genel Yönetim Giderleri
-2.115.927 -2.821.856 -645.020 -993.840
Pazarlama Giderleri
-2.281.318 -2.621.078 -1.049.050 -1.102.930
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-32.947 -44.778 -12.115 -11.635
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 2.547.373 1.888.688 550.933 635.863
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -1.125.266 -1.418.740 -404.479 -463.528
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.393.914 5.436.854 629.938 2.209.935
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
130.222 20.188 38.136 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.524.136 5.457.042 668.074 2.209.935
Finansman Gelirleri
176.152 21.858 159.363 16.050
Finansman Giderleri
16 -1.611.935 -588.885 -584.990 -278.489
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.088.353 4.890.015 242.447 1.947.496
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-560.877 -753.560 -44.095 -434.826
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -649.411 -905.933 -147.993 -374.572
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 88.534 152.373 103.898 -60.254
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.527.476 4.136.455 198.352 1.512.670
DÖNEM KARI (ZARARI)
18 2.527.476 4.136.455 198.352 1.512.670
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13 -25.117 30.194 -565 -3.708
Ana Ortaklık Payları
18 2.552.593 4.106.261 198.917 1.516.378
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç(KR) 18 0,05270000 0,08620000 0,00410000 0,03150000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
48.000.000 19.199.732 55.925 5.207.037 -78.654 898.674 -6.922.929 2.061.718 68.421.503 99.975 68.521.478
Transferler
13 144.941 1.916.777 -2.061.718
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.106.261 4.106.261 30.194 4.136.455
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
13 -3.412.827 -3.412.827 -3.412.827
Dönem Sonu Bakiyeler
48.000.000 19.199.732 -3.412.827 55.925 5.207.037 -78.654 1.043.615 -5.006.152 4.106.261 69.114.937 130.169 69.245.106
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
48.000.000 19.199.732 -3.412.827 55.925 5.207.037 -130.728 4.456.442 -8.418.979 3.035.156 67.991.758 133.659 68.125.417
Transferler
13 134.537 2.900.619 -3.035.156
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
2.552.593 2.552.593 -25.117 2.527.476
Dönem Sonu Bakiyeler
48.000.000 19.199.732 -3.412.827 55.925 5.207.037 -130.728 4.590.979 -5.518.360 2.552.593 70.544.351 108.542 70.652.893


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.836.944 10.298.432
Dönem Karı (Zararı)
2.527.476 4.136.455
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
18 2.527.476 4.136.455
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.689.592 2.573.145
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.627.514 1.089.977
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
301.980 182.770
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
229.568 247.060
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
72.412 -64.290
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.329.443 567.027
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-176.152 -21.858
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 1.505.595 588.885
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 560.877 753.559
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-130.222 -20.188
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-130.222 -20.188
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-17.323.470 4.176.265
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.144.670 -9.140.730
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-8.348.088 -1.159.696
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.796.582 -7.981.034
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.868.146 895.974
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.868.146 895.974
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-7.035.918 426.204
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-3.917.270 1.139.273
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
315.971 106.725
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.399.885 11.729.459
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-79.875 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6.479.760 11.729.459
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.809.614 -980.640
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.303.215 -989.415
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.506.399 8.775
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-11.106.402 10.885.865
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-213.202 -46.421
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-517.340 -541.012
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.914.333 -10.308.630
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
497.306 22.271
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
497.306 22.271
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.411.639 -10.330.901
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -3.341.365 -10.330.901
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-70.274 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.229.201 1.794.346
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -3.412.827
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 0 -3.412.827
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
19.558.644 5.774.200
Kredilerden Nakit Girişleri
19.558.644 5.774.200
Ödenen Faiz
16 -1.505.595 -588.885
Alınan Faiz
176.152 21.858
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.477.924 1.784.148
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.477.924 1.784.148
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 3.368.198 238.037
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 6.846.122 2.022.185


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
18 2.527.476 4.136.455 198.352 1.512.670
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.527.476 4.136.455 198.352 1.512.670
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 -25.117 30.194 -565 -3.708
Ana Ortaklık Payları
18 2.552.593 4.106.261 198.917 1.516.378


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 6.846.122 3.368.198
Ticari Alacaklar
5 48.600.341 35.455.671
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
38.846.340 30.498.252
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9.754.001 4.957.419
Diğer Alacaklar
6 1.318.691 4.186.837
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.318.691 4.186.837
Stoklar
7 16.416.776 9.380.858
Peşin Ödenmiş Giderler
11 9.055.342 5.133.468
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9.055.342 5.133.468
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 77.893
Diğer Dönen Varlıklar
12 6.208.155 4.904.940
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
6.208.155 4.904.940
ARA TOPLAM
88.445.427 62.507.865
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
88.445.427 62.507.865
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
960.000 960.000
Maddi Duran Varlıklar
8 22.479.816 21.126.943
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.132.553 5.068.516
Şerefiye
5.045.257 5.045.257
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
87.296 23.259
Peşin Ödenmiş Giderler
11 4.585 9.189
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4.585 9.189
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 4.867.123 4.533.518
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
33.444.077 31.698.166
TOPLAM VARLIKLAR
121.889.504 94.206.031
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9.177.641 9.041.651
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
9.177.641 9.041.651
Banka Kredileri
4 9.177.641 9.041.651
Ticari Borçlar
5 19.454.170 13.054.285
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
97.494 177.369
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
19.356.676 12.876.916
Diğer Borçlar
6 118 118
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
118 118
Ertelenmiş Gelirler
11 140.000 1.635.198
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 132.071 5.612
Kısa Vadeli Karşılıklar
690.585 462.538
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
690.585 374.614
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
0 87.924
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 266.093 189.370
ARA TOPLAM
29.860.678 24.388.772
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
29.860.678 24.388.772
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
19.585.342 162.688
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 19.585.342 162.688
Banka Kredileri
19.585.342 162.688
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.215.942 1.199.576
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.215.942 1.199.576
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 574.649 329.578
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.375.933 1.691.842
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
51.236.611 26.080.614
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
70.544.351 67.991.758
Ödenmiş Sermaye
13 48.000.000 48.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 19.199.732 19.199.732
Geri Alınmış Paylar (-)
13 -3.412.827 -3.412.827
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13 55.925 55.925
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
5.076.309 5.076.309
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.076.309 5.076.309
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
13 5.207.037 5.207.037
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -130.728 -130.728
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 4.590.979 4.456.442
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 -5.518.360 -8.418.979
Net Dönem Karı veya Zararı
18 2.552.593 3.035.156
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13 108.542 133.659
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
70.652.893 68.125.417
TOPLAM KAYNAKLAR
121.889.504 94.206.031http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/639627


BIST
18:0588.059
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  87.937  
Önceki Kapanış :  88.059  
En Yüksek
88.812
En Düşük
86.815
BIST En Aktif Hisseler
OYLUM 2,86 14.698.969 % 10,00  
KERVT 3,19 43.181.686 % 10,00  
GSDHO 1,10 33.591.453 % 10,00  
DITAS 9,68 2.403.934 % 10,00  
KNFRT 6,60 11.519.245 % 10,00  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,1409 8,1818 % 1,74  
Frank 6,8281 6,8693 % 1,04  
Riyal 1,7446 1,7533 % 1,91  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.617 1.620 -3,07  
Altın Gr. 342 343 4,91  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,15 14,21 0,13  
Gümüş Gr. 2,98 2,99 0,01  
B. Petrol 27,09 27,09 0,67