***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

20.02.2019 18:17
***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
48.910.609 21.062.824
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
300.143.306 206.991.350
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
239.560.496 190.536.107
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
60.582.810 16.455.243
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-251.536.169 -184.927.728
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
-214.309.966 -164.565.551
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
-21.806.140 -6.407.919
Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-15.420.063 -13.954.258
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
48.607.137 22.063.622
Ödenen Temettüler
0 -9.585
Alınan Temettüler
93.592 1.060
Alınan Faiz
255.642 259.520
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-45.762 -1.251.793
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.867.226 -2.521.602
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 953.232
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
97.555 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
97.555 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.358.899 -243.124
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.358.899 -243.124
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-457.035 125.023
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-457.035 125.023
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-1.148.847 -3.356.733
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-22.870.908 -37.197.229
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
116.058.565 43.469.314
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-129.366.663 -72.779.761
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-128.870.200 -72.779.761
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-496.463 0
Ödenen Faiz
-9.562.810 -7.886.782
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
20.172.475 -18.656.007
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
20.172.475 -18.656.007
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 9.036.230 27.692.237
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
29.208.705 9.036.230


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30 35.100.498 3.331.377 85.244 30.508.144 -112.908 2.197.779 -25.856.985 -10.525.077 34.728.072
Transferler
-10.525.077 10.525.077
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.927.072 198.019 -3.729.053
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.927.072 198.019 -3.729.053
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
19.861.605 -1.216.339 -828.093 17.817.173
Dönem Sonu Bakiyeler
30 35.100.498 3.331.377 85.244 46.442.677 -1.131.228 2.197.779 -36.382.062 -828.093 48.816.192 48.816.192
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30 35.100.498 3.331.377 85.244 46.442.677 -1.131.228 2.197.779 -36.382.062 -828.093 48.816.192
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
-3.851 3.851
Transferler
-824.242 824.242
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.122.754 29.829 -1.092.925
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-9.000 -62.578 10.315.649 10.244.071
Dönem Sonu Bakiyeler
30 35.100.498 3.331.377 85.244 45.307.072 -1.163.977 2.197.779 -37.206.304 10.315.649 57.967.338 57.967.338


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 29.209.195 9.036.328
Ticari Alacaklar
73.182.433 58.539.739
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 73.182.433 58.539.739
Diğer Alacaklar
312.172 224.765
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 21.557 15.669
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 290.615 209.096
Türev Araçlar
46 204.080 699.803
Stoklar
10 61.081.584 46.022.235
Peşin Ödenmiş Giderler
20.051.777 8.820.140
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 20.051.777 8.820.140
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 40.763 35.748
Diğer Dönen Varlıklar
29 5.017.996 5.674.179
ARA TOPLAM
189.100.000 129.052.937
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
189.100.000 129.052.937
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 216.216 156.216
Diğer Alacaklar
35.756 27.652
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 35.756 27.652
Türev Araçlar
46 0 1.447.341
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 1.590.000 1.590.000
Maddi Duran Varlıklar
14 123.955.700 116.625.070
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
277.483 390.316
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 277.483 390.316
Diğer Duran Varlıklar
216.752 5.079
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
29 216.752 5.079
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
126.291.907 120.241.674
TOPLAM VARLIKLAR
315.391.907 249.294.611
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
34.709.636 10.771.559
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
34.709.636 10.771.559
Banka Kredileri
24 34.709.636 10.771.559
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
82.439.249 75.896.626
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
82.439.249 75.896.626
Banka Kredileri
24 81.902.691 75.896.626
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
24 536.558 0
Ticari Borçlar
37.629.179 25.291.637
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 499.522 316.185
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 37.129.657 24.975.452
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 1.394.714 825.403
Diğer Borçlar
105.252 80.944
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 22.016 25.305
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 83.236 55.639
Ertelenmiş Gelirler
12 280.092 191.669
Kısa Vadeli Karşılıklar
915.129 1.111.420
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 915.129 1.111.420
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.122.686 3.499.312
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 4.122.686 3.499.312
ARA TOPLAM
161.595.937 117.668.570
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
161.595.937 117.668.570
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
81.392.870 70.193.106
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
81.392.870 70.193.106
Banka Kredileri
24 80.146.571 70.193.106
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
24 1.246.299 0
Ticari Borçlar
170 670
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 170 670
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.267.516 6.127.689
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 6.267.516 6.127.689
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 8.168.076 6.488.384
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
95.828.632 82.809.849
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
257.424.569 200.478.419
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
57.967.338 48.816.192
Ödenmiş Sermaye
30 35.100.498 35.100.498
Sermaye Düzeltme Farkları
30 3.331.377 3.331.377
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 85.244 85.244
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
44.143.095 45.311.449
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
44.143.095 45.311.449
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 45.307.072 46.442.677
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -1.163.977 -1.131.228
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.197.779 2.197.779
Yasal Yedekler
30 2.197.779 2.197.779
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 -37.206.304 -36.382.062
Net Dönem Karı veya Zararı
41 10.315.649 -828.093
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
57.967.338 48.816.192
TOPLAM KAYNAKLAR
315.391.907 249.294.611


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 259.860.663 197.671.927
Satışların Maliyeti
31 -200.653.711 -160.571.026
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
59.206.952 37.100.901
BRÜT KAR (ZARAR)
59.206.952 37.100.901
Genel Yönetim Giderleri
28-33 -6.850.228 -5.782.873
Pazarlama Giderleri
28-33 -8.974.764 -7.643.922
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
28-33 -378.453 -357.040
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 164.242.556 52.063.972
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -92.411.385 -23.459.556
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
114.834.678 51.921.482
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 -2.954.146 -2.785.632
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
111.880.532 49.135.850
Finansman Giderleri
24-37 -101.007.946 -50.247.863
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
10.872.586 -1.112.013
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-556.937 283.920
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 -556.937 283.920
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
10.315.649 -828.093
DÖNEM KARI (ZARARI)
10.315.649 -828.093
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
10.315.649 -828.093
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0,00294000 -0,00024000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.164.503 14.916.213
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
38 -9.000 19.635.359
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
38 -32.749 -990.093
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.122.754 -3.729.053
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 -1.122.754 -3.729.053
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.164.503 14.916.213
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.151.146 14.088.120
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
9.151.146 14.088.120http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741129


BIST
18:051.880
Değişim :  1,22% |  22,66
Açılış :  1.864  
Önceki Kapanış :  1.857  
En Yüksek
1.883
En Düşük
1.864
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ERBOS 137,50 204.514.857 % 10,00  
MIATK 37,18 3.501.612 % 10,00  
PKENT 4.071,10 3.855.315 % 10,00  
YONGA 24,42 514.135 % 10,00  
ISBTR 51.243,50 2.715.906 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,6274 13,7195 % 3,10  
Euro 15,4135 15,5283 % 3,08  
Sterlin 18,1267 18,2176 % 2,97  
Frank 14,7878 14,8769 % 2,70  
Riyal 3,6322 3,6504 % 2,70  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.766 1.766 -13,07  
Altın Gr. 778 778 16,66  
Cumhuriyet 5.081 5.158 14,00  
Tam 5.054 5.183 -0,87  
Yarım 2.443 2.507 -0,42  
Çeyrek 1.225 1.253 -0,22  
Gümüş.Ons 22,36 22,40 0,15  
Gümüş Gr. 9,86 9,88 0,36  
B. Petrol 69,78 69,78 0,91