***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

14.02.2020 18:34
***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30 35.100.498 3.331.377 85.244 46.442.677 -1.131.228 2.197.779 -36.382.062 -828.093 48.816.192
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
-3.851 3.851 0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-824.242 824.242 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.122.754 29.829 -1.092.925
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-9.000 -62.578 10.315.649 10.244.071
Dönem Sonu Bakiyeler
30 35.100.498 3.331.377 85.244 45.307.072 -1.163.977 2.197.779 -37.206.304 10.315.649 57.967.338 57.967.338
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30 35.100.498 3.331.377 85.244 45.307.072 -1.163.977 2.197.779 -37.206.304 10.315.649 57.967.338
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
10.315.649 -10.315.649 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
107.565 11.223 118.788
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-137.904 3.060.841 2.922.937
Dönem Sonu Bakiyeler
30 35.100.498 3.331.377 85.244 45.414.637 -1.152.754 2.197.779 -27.028.559 3.060.841 61.009.063 61.009.063


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.158.196 48.910.609
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
298.068.188 300.143.306
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
276.807.394 239.560.496
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
21.260.794 60.582.810
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-279.490.492 -251.536.169
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
-249.340.519 -214.309.966
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
-10.456.414 -21.806.140
Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-19.693.559 -15.420.063
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
18.577.696 48.607.137
Ödenen Temettüler
-2.327 0
Alınan Temettüler
36.600 93.592
Alınan Faiz
233.579 255.642
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-687.352 -45.762
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-24.727.519 -5.867.226
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
79.006 97.555
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
79.006 97.555
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.844.094 -4.358.899
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.844.094 -4.358.899
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-2.052.473 -457.035
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-2.052.473 -457.035
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-15.909.958 -1.148.847
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.277.785 -22.870.908
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
184.546.606 116.058.565
Kredilerden Nakit Girişleri
184.546.606 116.058.565
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-171.517.247 -129.366.663
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-170.743.866 -128.870.200
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-773.381 -496.463
Ödenen Faiz
-9.751.574 -9.562.810
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.291.538 20.172.475
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.260.484 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.031.054 20.172.475
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 29.208.705 9.036.230
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 27.177.651 29.208.705


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 27.177.814 29.209.195
Finansal Yatırımlar
12.860.334 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
12.860.334 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
4 12.860.334 0
Ticari Alacaklar
87.472.832 73.182.433
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 87.472.832 73.182.433
Diğer Alacaklar
631.203 312.172
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 21.557
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 631.203 290.615
Türev Araçlar
46 1.028.039 204.080
Stoklar
10 78.414.121 61.081.584
Peşin Ödenmiş Giderler
8.033.880 20.051.777
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 8.033.880 20.051.777
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 39.447 40.763
Diğer Dönen Varlıklar
29 9.130.222 5.017.996
ARA TOPLAM
224.787.892 189.100.000
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
224.787.892 189.100.000
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 216.216 216.216
Diğer Alacaklar
40.034 35.756
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 40.034 35.756
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 1.590.000 1.590.000
Maddi Duran Varlıklar
14 128.920.523 123.955.700
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 862.451 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
90.213 277.483
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 90.213 277.483
Diğer Duran Varlıklar
29 85.614 216.752
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
131.805.051 126.291.907
TOPLAM VARLIKLAR
356.592.943 315.391.907
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
49.997.061 34.709.636
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
49.997.061 34.709.636
Banka Kredileri
24 48.999.172 34.709.636
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
24 997.889 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
89.800.037 82.439.249
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
89.800.037 82.439.249
Banka Kredileri
24 88.635.585 81.902.691
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
24 1.164.452 536.558
Ticari Borçlar
38.270.321 37.629.179
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 651.717 499.522
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 37.618.604 37.129.657
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 1.347.151 1.394.714
Diğer Borçlar
129.381 105.252
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 19.689 22.016
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 109.692 83.236
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
324.531 280.092
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 324.531 280.092
Kısa Vadeli Karşılıklar
291.061 915.129
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 291.061 915.129
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.952.306 4.122.686
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 5.952.306 4.122.686
ARA TOPLAM
186.111.849 161.595.937
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
186.111.849 161.595.937
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
93.284.492 81.392.870
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
93.284.492 81.392.870
Banka Kredileri
24 90.081.977 80.146.571
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
24 3.202.515 1.246.299
Ticari Borçlar
0 170
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 0 170
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.802.552 6.267.516
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 6.802.552 6.267.516
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 9.384.987 8.168.076
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
109.472.031 95.828.632
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
295.583.880 257.424.569
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
61.009.063 57.967.338
Ödenmiş Sermaye
30 35.100.498 35.100.498
Sermaye Düzeltme Farkları
30 3.331.377 3.331.377
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 85.244 85.244
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
44.261.883 44.143.095
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 44.261.883 44.143.095
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 45.414.637 45.307.072
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -1.152.754 -1.163.977
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.197.779 2.197.779
Yasal Yedekler
30 2.197.779 2.197.779
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 -27.028.559 -37.206.304
Net Dönem Karı veya Zararı
41 3.060.841 10.315.649
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
61.009.063 57.967.338
TOPLAM KAYNAKLAR
356.592.943 315.391.907


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 294.486.231 259.860.663
Satışların Maliyeti
31 -252.285.134 -200.653.711
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
42.201.097 59.206.952
BRÜT KAR (ZARAR)
42.201.097 59.206.952
Genel Yönetim Giderleri
28-33 -7.797.617 -6.850.228
Pazarlama Giderleri
28-33 -12.332.866 -8.974.764
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
28-33 -475.713 -378.453
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 74.769.344 164.242.556
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -38.657.947 -92.411.385
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
57.706.298 114.834.678
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 104.143 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 -2.194.757 -2.954.146
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
55.615.684 111.880.532
Finansman Giderleri
24-37 -51.371.436 -101.007.946
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.244.248 10.872.586
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.183.407 -556.937
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 -1.183.407 -556.937
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.060.841 10.315.649
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.060.841 10.315.649
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.060.841 10.315.649
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00087000 0,00294000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
118.788 -1.164.503
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
38 137.904 -9.000
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
38 14.389 -32.749
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-33.505 -1.122.754
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 -33.505 -1.122.754
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
118.788 -1.164.503
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.179.629 9.151.146
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.179.629 9.151.146http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819219


BIST
14:241.964
Değişim :  1,90% |  36,68
Açılış :  1.945  
Önceki Kapanış :  1.927  
En Yüksek
1.965
En Düşük
1.943
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:22
INTEM 66,00 34.227.413 % 10,00  
ISBIR 50,05 1.886.192 % 10,00  
BASCM 13,31 416.896 % 10,00  
ORCAY 18,72 68.226.896 % 9,99  
PKENT 5.417,90 5.725.354 % 9,99  
14:22 Alış Satış %  
Dolar 13,7069 13,7106 % -0,63  
Euro 15,4416 15,4613 % -0,76  
Sterlin 18,1144 18,2052 % -0,66  
Frank 14,7709 14,8599 % -0,52  
Riyal 3,6423 3,6606 % -0,66  
14:22 Alış Satış %  
Altın Ons 1.782 1.782 2,75  
Altın Gr. 783 783 -5,92  
Cumhuriyet 5.185 5.263 -39,00  
Tam 5.160 5.290 -38,97  
Yarım 2.494 2.559 -18,86  
Çeyrek 1.251 1.280 -9,43  
Gümüş.Ons 22,40 22,43 0,01  
Gümüş Gr. 9,86 9,87 -0,07  
B. Petrol 74,85 74,85 1,77