***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.08.2020 18:14
***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30 35.100.498 3.331.377 85.244 45.307.072 -1.163.977 2.197.779 -37.206.304 10.315.649 0
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
10.315.649 -10.315.649 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
12.049 -645.823 0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-15.448 2.507.125 0
Dönem Sonu Bakiyeler
30 35.100.498 3.331.377 85.244 45.319.121 -1.809.800 2.197.779 -26.906.103 2.507.125 59.825.241 59.825.241
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30 35.100.498 3.331.377 85.244 45.414.637 -1.152.754 2.197.779 -27.028.559 3.060.841 61.009.063 61.009.063
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
3.060.841 -3.060.841 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-30.563 -1.103.826 -1.134.389
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
39.184 4.211.622 4.250.806
Dönem Sonu Bakiyeler
30 35.100.498 3.331.377 85.244 45.384.074 -2.256.580 2.197.779 -23.928.534 4.211.622 64.125.480 64.125.480


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
42.281.358 20.734.650
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
225.378.558 159.759.911
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
210.939.290 149.790.772
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
14.439.268 9.969.139
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-178.879.932 -138.794.983
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
-161.835.544 -123.223.300
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
-7.065.652 -5.835.916
Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.978.736 -9.735.767
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
46.498.626 20.964.928
Ödenen Temettüler
0 -575
Alınan Temettüler
0 36.600
Alınan Faiz
236.695 75.399
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4.453.963 -341.702
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-55.627.910 -5.280.773
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
32.311 17.780
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
32.311 17.780
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.415.061 -2.321.791
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.415.061 -2.321.791
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-110.998 -94.330
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-110.998 -94.330
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-45.134.162 -2.882.432
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
46.440.136 -895.250
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
128.101.272 97.404.413
Kredilerden Nakit Girişleri
128.101.272 97.404.413
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-75.903.165 -92.772.267
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-75.115.169 -92.446.906
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-787.996 -325.361
Ödenen Faiz
-5.757.971 -5.527.396
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
33.093.584 14.558.627
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
965.557 -229.904
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
34.059.141 14.328.723
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 27.177.814 29.208.705
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 61.236.955 43.537.428


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 61.236.955 27.177.814
Finansal Yatırımlar
44.721.031 12.860.334
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
44.721.031 12.860.334
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
4 44.721.031 12.860.334
Ticari Alacaklar
72.944.493 87.472.832
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 72.944.493 87.472.832
Diğer Alacaklar
887.839 631.203
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 2.698 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 885.141 631.203
Türev Araçlar
46 1.522.522 1.028.039
Stoklar
10 84.949.776 78.414.121
Peşin Ödenmiş Giderler
6.905.461 8.033.880
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 6.905.461 8.033.880
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 9.029 39.447
Diğer Dönen Varlıklar
29 9.172.734 9.130.222
ARA TOPLAM
282.349.840 224.787.892
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
282.349.840 224.787.892
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 216.216 216.216
Diğer Alacaklar
38.654 40.034
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 38.654 40.034
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 1.590.000 1.590.000
Maddi Duran Varlıklar
14 138.501.925 128.920.523
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 16.697.349 862.451
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
112.020 90.213
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 112.020 90.213
Diğer Duran Varlıklar
29 1.103.058 85.614
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
158.259.222 131.805.051
TOPLAM VARLIKLAR
440.609.062 356.592.943
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
66.785.910 49.997.061
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
66.785.910 49.997.061
Banka Kredileri
24 64.045.080 48.999.172
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
24 2.740.830 997.889
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
118.843.797 89.800.037
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
118.843.797 89.800.037
Banka Kredileri
24 118.158.929 88.635.585
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
24 684.868 1.164.452
Ticari Borçlar
26.735.719 38.270.321
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 651.717
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 26.735.719 37.618.604
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 1.242.383 1.347.151
Diğer Borçlar
125.853 129.381
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 19.689 19.689
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 106.164 109.692
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
211.323 324.531
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 211.323 324.531
Kısa Vadeli Karşılıklar
257.579 291.061
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 257.579 291.061
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9.064.704 5.952.306
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 9.064.704 5.952.306
ARA TOPLAM
223.267.268 186.111.849
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
223.267.268 186.111.849
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
134.948.033 93.284.492
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
134.948.033 93.284.492
Banka Kredileri
24 116.957.474 90.081.977
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
24 17.990.559 3.202.515
Uzun Vadeli Karşılıklar
8.407.405 6.802.552
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 8.407.405 6.802.552
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 9.860.876 9.384.987
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
153.216.314 109.472.031
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
376.483.582 295.583.880
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
64.125.480 61.009.063
Ödenmiş Sermaye
30 35.100.498 35.100.498
Sermaye Düzeltme Farkları
30 3.331.377 3.331.377
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 85.244 85.244
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
43.127.494 44.261.883
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 43.127.494 44.261.883
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 45.384.074 45.414.637
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -2.256.580 -1.152.754
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.197.779 2.197.779
Yasal Yedekler
30 2.197.779 2.197.779
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 -23.928.534 -27.028.559
Net Dönem Karı veya Zararı
41 4.211.622 3.060.841
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
64.125.480 61.009.063
TOPLAM KAYNAKLAR
440.609.062 356.592.943


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 128.574.347 152.553.701 54.549.970 75.742.784
Satışların Maliyeti
31 -102.127.090 -127.456.582 -40.913.440 -62.105.783
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
26.447.257 25.097.119 13.636.530 13.637.001
BRÜT KAR (ZARAR)
26.447.257 25.097.119 13.636.530 13.637.001
Genel Yönetim Giderleri
28-33 -3.753.410 -4.003.883 -1.745.947 -2.162.962
Pazarlama Giderleri
28-33 -6.311.052 -6.460.912 -2.788.033 -3.297.646
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
28-33 -249.956 -209.509 -110.175 -115.276
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 52.206.629 30.869.164 23.552.032 14.847.739
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -25.652.226 -19.342.315 -13.680.711 -9.749.033
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
42.687.242 25.949.664 18.863.696 13.159.823
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 1.470.557 0 17.300 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 -1.123.145 -238.592 -1.123.145 -211.548
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
43.034.654 25.711.072 17.757.851 12.948.275
Finansman Giderleri
24-37 -38.027.187 -23.332.697 -17.347.420 -10.820.901
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.007.467 2.378.375 410.431 2.127.374
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-795.845 128.750 312.558 292.088
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 -795.845 128.750 312.558 292.088
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.211.622 2.507.125 722.989 2.419.462
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.211.622 2.507.125 722.989 2.419.462
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
4.211.622 2.507.125 722.989 2.419.462
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0,00120000 0,00071000 0,00021000 0,00069000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.134.390 -649.221 -980.500 -546.599
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
38 -39.185 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
38 -1.415.161 -827.978 -1.257.051 -696.412
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
319.956 178.757 276.551 149.813
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 319.956 178.757 276.551 149.813
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.134.390 -649.221 -980.500 -546.599
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.077.232 1.857.904 -257.511 1.872.863
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.077.232 1.857.904 -257.511 1.872.863http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867424


BIST
18:051.880
Değişim :  1,22% |  22,66
Açılış :  1.864  
Önceki Kapanış :  1.857  
En Yüksek
1.883
En Düşük
1.864
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ERBOS 137,50 204.514.857 % 10,00  
MIATK 37,18 3.501.612 % 10,00  
PKENT 4.071,10 3.855.315 % 10,00  
YONGA 24,42 514.135 % 10,00  
ISBTR 51.243,50 2.715.906 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,6705 13,6795 % 2,80  
Euro 15,4277 15,5013 % 2,90  
Sterlin 18,1294 18,2203 % 2,98  
Frank 14,7893 14,8784 % 2,71  
Riyal 3,6341 3,6523 % 2,75  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.768 1.768 -10,94  
Altın Gr. 776 777 15,29  
Cumhuriyet 5.081 5.158 14,00  
Tam 5.054 5.183 -0,87  
Yarım 2.443 2.507 -0,42  
Çeyrek 1.225 1.253 -0,22  
Gümüş.Ons 22,39 22,42 0,17  
Gümüş Gr. 9,84 9,85 0,33  
B. Petrol 70,32 70,32 1,45