***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

27.04.2021 18:20
***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30 35.100.498 3.331.377 85.244 45.414.637 -1.152.754 2.197.779 -27.028.559 3.060.841 61.009.063 61.009.063
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
3.060.841 -3.060.841 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-30.563 -123.326 0
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
39.184 3.488.633 0
Dönem Sonu Bakiyeler
30 35.100.498 3.331.377 85.244 45.384.074 -1.276.080 2.197.779 -23.928.534 3.488.633 64.382.991 64.382.991
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30 35.100.498 3.331.377 85.244 109.569.930 -1.938.790 2.197.779 -23.918.533 19.129.830 143.557.335 143.557.335
Transferler
19.129.830 -19.129.830
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.802.919 -267.675 2.535.244
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
3.481.515 3.481.515
Dönem Sonu Bakiyeler
30 35.100.498 3.331.377 85.244 112.372.849 -2.206.465 2.197.779 -4.788.703 3.481.515 149.574.094 149.574.094


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
23.564.432 29.490.031
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
121.781.365 94.933.476
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
113.886.319 89.640.580
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
7.895.046 5.292.896
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-98.171.680 -65.382.568
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
-87.011.562 -56.680.845
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
-4.872.311 -2.707.905
Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.287.807 -5.993.818
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
23.609.685 29.550.908
Ödenen Temettüler
-1.150 0
Alınan Temettüler
50.130 0
Alınan Faiz
209.848 20.112
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-304.081 -80.989
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-520.839 -17.388.824
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
639 7.386
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
639 7.386
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-438.443 -7.147.384
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-438.443 -7.147.384
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-83.035 -103.896
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-83.035 -103.896
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
0 -10.144.930
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-41.871.684 38.642.989
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
23.440.310 80.685.361
Kredilerden Nakit Girişleri
23.440.310 80.685.361
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-56.002.193 -39.463.549
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-55.564.105 -39.083.062
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-438.088 -380.487
Ödenen Faiz
-9.309.801 -2.578.823
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-18.828.091 50.744.196
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.499.597 2.873.899
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-17.328.494 53.618.095
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 42.011.626 27.177.814
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 24.683.132 80.795.909


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 24.683.132 42.043.737
Finansal Yatırımlar
27.598.845 41.416.932
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
27.598.845 41.416.932
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
4 27.598.845 41.416.932
Ticari Alacaklar
104.556.517 90.250.230
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 104.556.517 90.250.230
Diğer Alacaklar
1.087.622 655.295
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 3.518 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.084.104 655.295
Türev Araçlar
46 0 0
Stoklar
10 92.228.850 84.288.243
Peşin Ödenmiş Giderler
29.369.979 24.790.585
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 29.369.979 24.790.585
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
29 10.840.482 9.703.456
ARA TOPLAM
290.365.427 293.148.478
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
290.365.427 293.148.478
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 216.216 216.216
Diğer Alacaklar
41.441 40.222
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 41.441 40.222
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 2.250.000 2.250.000
Maddi Duran Varlıklar
14 224.300.140 225.267.749
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 13.902.539 14.927.168
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
113.903 86.034
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 113.903 86.034
Diğer Duran Varlıklar
29 0 238.271
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
240.824.239 243.025.660
TOPLAM VARLIKLAR
531.189.666 536.174.138
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
67.683.355 56.647.295
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
67.683.355 56.647.295
Banka Kredileri
24 63.362.058 51.526.225
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
24 4.321.297 5.121.070
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
111.729.113 115.781.024
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
111.729.113 115.781.024
Banka Kredileri
24 110.357.179 114.106.735
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
24 1.371.934 1.674.289
Ticari Borçlar
59.154.653 47.790.730
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 59.154.653 47.790.730
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 1.639.987 1.377.069
Diğer Borçlar
140.723 134.574
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 16.240 17.390
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 124.483 117.184
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
786.346 657.131
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 786.346 657.131
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 789.717 789.717
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.403.829 366.951
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 2.403.829 366.951
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7.356.346 9.465.283
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 7.356.346 9.465.283
ARA TOPLAM
251.684.069 233.009.774
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
251.684.069 233.009.774
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
93.757.966 120.125.845
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
93.757.966 120.125.845
Banka Kredileri
24 80.304.725 106.844.808
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
24 13.453.241 13.281.037
Uzun Vadeli Karşılıklar
8.736.873 8.256.398
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 8.736.873 8.256.398
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 27.436.664 31.224.786
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
129.931.503 159.607.029
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
381.615.572 392.616.803
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
149.574.094 143.557.335
Ödenmiş Sermaye
30 35.100.498 35.100.498
Sermaye Düzeltme Farkları
30 3.331.377 3.331.377
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 85.244 85.244
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
110.166.384 107.631.140
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 110.166.384 107.631.140
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 112.372.849 109.569.930
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -2.206.465 -1.938.790
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.197.779 2.197.779
Yasal Yedekler
30 2.197.779 2.197.779
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 -4.788.703 -23.918.533
Net Dönem Karı veya Zararı
41 3.481.515 19.129.830
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
149.574.094 143.557.335
TOPLAM KAYNAKLAR
531.189.666 536.174.138


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 108.002.820 74.024.377
Satışların Maliyeti
31 -85.799.038 -61.213.650
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
22.203.782 12.810.727
BRÜT KAR (ZARAR)
22.203.782 12.810.727
Genel Yönetim Giderleri
28-33 -2.579.232 -2.007.463
Pazarlama Giderleri
28-33 -4.065.434 -3.523.019
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
28-33 -161.890 -139.781
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 31.260.000 28.654.597
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -28.724.107 -11.971.515
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
17.933.119 23.823.546
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 1.667 1.453.257
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
17.934.786 25.276.803
Finansman Giderleri
24-37 -15.425.488 -20.679.767
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.509.298 4.597.036
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
972.217 -1.108.403
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 972.217 -1.108.403
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.481.515 3.488.633
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.481.515 3.488.633
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.481.515 3.488.633
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0,00099000 0,00099000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.535.244 -153.890
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
38 0 -39.185
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
38 -280.661 -158.110
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.815.905 43.405
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 2.815.905 43.405
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.535.244 -153.890
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.016.759 3.334.743
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.016.759 3.334.743http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931399


BIST
18:051.810
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.808  
Önceki Kapanış :  1.810  
En Yüksek
1.819
En Düşük
1.797
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
TETMT 231,00 10.073.368 % 10,00  
SONME 31,02 3.825.535 % 10,00  
AKFGY 5,83 34.963.694 % 10,00  
ISATR 257.597,00 257.597 % 10,00  
ISBTR 42.350,00 843.600 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,5533 13,5552 % -0,85  
Euro 15,3073 15,4088 % -0,76  
Sterlin 18,1233 18,2142 % 6,63  
Frank 14,8155 14,9048 % 7,22  
Riyal 3,6310 3,6492 % 6,63  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.779 1.779 7,71  
Altın Gr. 777 777 42,36  
Cumhuriyet 4.986 5.061 156,00  
Tam 4.962 5.088 155,88  
Yarım 2.398 2.461 75,41  
Çeyrek 1.203 1.231 37,70  
Gümüş.Ons 22,77 22,81 0,00  
Gümüş Gr. 9,90 9,92 -0,10  
B. Petrol 70,98 70,98 0,82