***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor

23.02.2021 19:15***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
9 50.000 2.857 54.288 72.014 179.159 179.159
Transferler
3.601 68.413 -72.014 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
113.321 113.321 113.321
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 6.458 122.701 113.321 292.480 292.480
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
9 50.000 6.458 122.701 113.321 292.480 292.480
Transferler
3.542 109.779 -113.321 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17.153 17.153 17.153
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 10.000 232.480 17.153 309.633 309.633


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-27.295 39.291
Dönem Karı (Zararı)
17.153 113.321
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
17.153 113.321
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.838 31.964
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -388.044.608 -604.045.060
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 388.044.608 604.045.060
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 4.838 31.964
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-37.889 -82.664
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-1.484.078.403 3.344.135.185
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-47.076 -45.757
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-44.955 -35.400
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.121 -10.357
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
1.484.077.626 -3.344.135.340
Faaliyetler ile İlgili Diğ 9.964 -36.752
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-15.898 62.621
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
11 -388.044.608 -604.045.060
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
10 388.044.608 604.045.060
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-11.397 -23.330
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-27.295 39.291
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-27.295 39.291
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 328.456 288.292
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 301.161 327.583


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 301.938 328.456
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
7 6.427.854.378 1.970.266.752
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
6.427.854.378 1.970.266.752
Diğer Alacaklar
80.353 35.400
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
80.353 35.400
Peşin Ödenmiş Giderler
6 9.416 7.294
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9.416 7.294
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8 2.857 0
Diğer Dönen Varlıklar
6 8.680 8.680
ARA TOPLAM
6.428.257.622 1.970.646.582
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.428.257.622 1.970.646.582
DURAN VARLIKLAR

Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
7 0 2.973.510.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 2.973.510.000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
0 2.973.510.000
TOPLAM VARLIKLAR
6.428.257.622 4.944.156.582
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6.427.947.989 1.970.350.400
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6.427.947.989 1.970.350.400
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 6.427.854.378 1.970.266.752
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 93.611 83.648
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
8 0 3.702
ARA TOPLAM
6.427.947.989 1.970.354.102
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.427.947.989 1.970.354.102
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 0 2.973.510.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 2.973.510.000
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
0 2.973.510.000
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 2.973.510.000
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.427.947.989 4.943.864.102
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
309.633 292.480
Ödenmiş Sermaye
9 50.000 50.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10.000 6.458
Yasal Yedekler
10.000 6.458
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
232.480 122.701
Net Dönem Karı veya Zararı
17.153 113.321
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
309.633 292.480
TOPLAM KAYNAKLAR
6.428.257.622 4.944.156.582


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 388.194.608 604.285.060
Satışların Maliyeti
11 -388.044.608 -604.045.060
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
150.000 240.000
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
18.723 23.784
Kar Payı Gelirleri
18.723 23.784
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
18.723 23.784
BRÜT KAR (ZARAR)
168.723 263.784
Genel Yönetim Giderleri
12 -206.211 -179.259
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 59.479 60.760
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
21.991 145.285
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
21.991 145.285
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
21.991 145.285
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
8 -4.838 -31.964
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-4.838 -31.964
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
17.153 113.321
DÖNEM KARI (ZARARI)
17.153 113.321
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
17.153 113.321
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17.153 113.321
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
17.153 113.321http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911986


BIST
18:051.542
Değişim :  0,26% |  3,94
Açılış :  1.534  
Önceki Kapanış :  1.538  
En Yüksek
1.546
En Düşük
1.528
BIST En Aktif Hisseler18:05
KONTR 97,90 376.243.230 % 10,00  
ISBIR 7.700,00 9.678.540 % 10,00  
YKGYO 6,82 30.006.498 % 10,00  
CLEBI 226,60 109.283.285 % 10,00  
SANFM 19,94 3.018.713 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,5311 7,5368 % 0,34  
Euro 8,9753 8,9870 % -0,32  
Sterlin 10,4024 10,4546 % -0,02  
Frank 8,0621 8,1106 % 0,12  
Riyal 2,0022 2,0123 % 0,26  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.699 1.699 1,85  
Altın Gr. 411 411 0,95  
Cumhuriyet 2.721 2.762 -1,00  
Tam 2.711 2.781 1,30  
Yarım 1.310 1.345 0,63  
Çeyrek 657 673 0,32  
Gümüş.Ons 25,17 25,21 -0,17  
Gümüş Gr. 6,09 6,10 -0,04  
B. Petrol 69,49 69,49 2,75