***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor

15.11.2017 19:25***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.000.000 -967.200 -1.313.750 29.062.701 -226.552 2.058.292 4.537.740 5.362.060 62.513.291 4.321.703 66.834.994
Transferler
383.794 4.978.266 -5.362.060 0 0
Dönem Karı (Zararı)
6.589.437 6.589.437 5.595.921 12.185.358
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-314.778 -314.778 -314.778
Kar Payları
-3.077.963 -3.077.963 -3.077.963
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-1.876.402 1.876.402 -1.876.402 -1.876.402 -1.876.402
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
157.003 157.003 8.264 165.267
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
62.955 62.955 62.955
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000.000 -2.843.602 -1.565.573 29.062.701 -69.549 4.318.488 4.561.641 6.589.437 64.053.543 9.925.888 73.979.431
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.000.000 -3.022.141 -1.312.039 26.427.590 206.703 4.497.027 4.383.102 7.113.164 62.293.406 13.830.104 76.123.510
Diğer Düzeltmeler
-2.386.951 10.879 593.677 2.110.522 328.127 -604.556 -276.429
Transferler
942.468 8.281.218 -9.223.686 0 0
Dönem Karı (Zararı)
3.357.446 3.357.446 4.488.804 7.846.250
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-739.170 -739.170 -739.170
Kar Payları
-3.777.969 -3.777.969 -2.450.000 -6.227.969
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-1.258.622 1.258.622 -1.258.622 -1.258.622 -1.258.622
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
-631.381 -631.381 -631.381
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
72.084 72.084 72.084
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000.000 -4.280.763 -1.979.125 24.040.639 -413.799 6.698.117 8.221.406 3.357.446 59.643.921 15.264.352 74.908.273


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.496.281 15.959.590
Dönem Karı (Zararı)
3.357.446 6.589.437
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.357.446 6.589.437
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
951.697 4.607.524
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 6.635.341 5.703.682
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-17.473 86.152
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -17.473 86.152
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
299.618 90.229
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 299.618 90.229
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
23 -631.381 157.003
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 -3.025.736 -1.429.542
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
17 -2.308.672
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-12.355.424 7.840.592
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.529.316 -2.004.861
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
33 -689.547 -589.535
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -5.839.769 -1.415.326
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
942.758 -3.992.387
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
33 948.573 -3.992.799
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -5.815 412
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -4.729.277 -3.395.133
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
18 -4.137.724 -3.007.104
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.913.705 17.011.265
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
33 -410.127 -244.061
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -3.503.578 17.255.326
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 285.987 2.432.117
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.864.094 -548.467
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
33 -3.777.969 -563.215
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -86.125 14.748
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
21 -395.304 289.706
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
23 9.985.251 1.055.456
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.244.068 -5.896.421
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
8.741.183 6.951.877
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-8.046.281 19.037.553
Ödenen Temettüler
-2.450.000 -3.077.963
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-10.637.878 -33.565.980
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.637.878 -33.565.980
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -9.867.563 -13.423.791
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -770.315 -20.142.189
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
21.609.206 17.870.884
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 124.742.682 101.651.241
Kredilerden Nakit Girişleri
124.742.682 101.651.241
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -103.133.476 -87.193.362
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-103.133.476 -87.193.362
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
3.413.005
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
475.047 264.494
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4 475.047 264.494
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
793.820 618.430
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.268.867 882.924


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.268.867 793.820
Ticari Alacaklar
46.735.981 40.189.192
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
33 1.555.008 865.461
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 45.180.973 39.323.731
Diğer Alacaklar
7.570.296 8.537.641
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 7.570.296 8.537.641
Stoklar
8 9.202.630 6.144.249
Peşin Ödenmiş Giderler
18 7.319.288 3.181.564
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 764.706 239.279
Diğer Dönen Varlıklar
17 13.432.109 13.159.146
ARA TOPLAM
86.293.877 72.244.891
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
86.293.877 72.244.891
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7 116.413 91.826
Canlı Varlıklar
9 12.205.783 10.534.887
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 6.400.000 6.400.000
Maddi Duran Varlıklar
10 78.124.042 74.174.144
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
7.043.436 6.183.847
Diğer Maddi Duran Varlıklar
71.080.606 67.990.297
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
29.714.261 29.661.622
Şerefiye
13 1.848.336 1.848.336
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 27.865.925 27.813.286
Peşin Ödenmiş Giderler
18 459.812 193.598
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31 8.827.580 5.801.844
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
135.847.891 126.857.921
TOPLAM VARLIKLAR
222.141.768 199.102.812
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 15.292.885 6.221.906
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 17.458.071 12.844.909
Ticari Borçlar
29.563.271 33.476.976
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
33 958.701 1.368.828
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 28.604.570 32.108.148
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 9.418.610 9.132.623
Diğer Borçlar
99.652 185.777
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
33 4.300 4.300
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 95.352 181.477
Ertelenmiş Gelirler
21 304.738 714.666
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
31 740.504 1.789.933
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 774.510 712.560
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
22 9.155.508 4.300.116
ARA TOPLAM
82.807.749 69.379.466
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
82.807.749 69.379.466
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 35.057.157 27.132.092
Ertelenmiş Gelirler
21 2.270.373 2.409.131
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.620.434 3.320.816
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 3.620.434 3.320.816
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
19 23.477.782 21.014.226
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
64.425.746 53.876.265
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
147.233.495 123.255.731
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
59.643.921 62.621.533
Ödenmiş Sermaye
24.000.000 24.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-4.280.763 -3.022.141
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
21.647.715 22.946.182
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22.061.514 22.728.600
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
24.040.639 24.040.639
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.979.125 -1.312.039
Yabancı Para Çevrim Farkları
-413.799 217.582
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
6.698.117 4.497.027
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
8.221.406 4.976.779
Net Dönem Karı veya Zararı
3.357.446 9.223.686
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
15.264.352 13.225.548
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
23 74.908.273 75.847.081
TOPLAM KAYNAKLAR
222.141.768 199.102.812


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24 181.018.215 133.849.447 64.179.520 49.089.383
Satışların Maliyeti
24 -160.088.055 -113.607.732 -55.098.936 -41.966.288
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
20.930.160 20.241.715 9.080.584 7.123.095
BRÜT KAR (ZARAR)
20.930.160 20.241.715 9.080.584 7.123.095
Genel Yönetim Giderleri
25 -5.541.306 -4.993.494 -1.835.300 -2.237.107
Pazarlama Giderleri
25 -2.372.578 -1.759.553 -687.015 -546.198
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26 424.776 1.883.003 75.700 1.382.095
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27 -1.507.587 -1.561.130 -336.429 -405.929
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.933.465 13.810.541 6.297.540 5.315.956
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
28 397.113 444.448 147.589 159.716
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
12.330.578 14.254.989 6.445.129 5.475.672
Finansman Gelirleri
29 2.388.374 1.595.771 364.560 322.931
Finansman Giderleri
30 -9.085.850 -4.036.063 -3.742.500 -1.169.903
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.633.102 11.814.697 3.067.189 4.628.700
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
31 2.213.148 370.661 -123.055 688.230
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-740.504 -995.926 -202.572 392.335
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.953.652 1.366.587 79.517 295.895
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.846.250 12.185.358 2.944.134 5.316.930
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.846.250 12.185.358 2.944.134 5.316.930
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.488.804 5.595.921 1.309.617 3.478.656
Ana Ortaklık Payları
3.357.446 6.589.437 1.634.517 1.838.274
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Hisse Başına Kazanç 32 0,13989000 0,27456000 0,06810500 0,07659500
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
23 -667.086 -251.823 -467.588 17.827
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-739.170 -314.778 -584.484 -156.241
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
72.084 62.955 116.896 174.068
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
72.084 62.955 116.896 174.068
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-631.381 157.003 -625.469 194.073
Yabancı Para Çevrim Farkları
-631.381 157.003 -625.469 194.073
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-631.381 157.003 -625.469 194.073
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.298.467 -94.820 -1.093.057 211.900
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.547.783 12.090.538 1.851.077 5.528.830
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.488.804 5.571.436 1.309.617 3.473.181
Ana Ortaklık Payları
2.058.979 6.519.102 541.460 2.055.649http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/641463


BIST
18:05116.829
Değişim :  1,03% |  1.187,35
Açılış :  115.089  
Önceki Kapanış :  115.642  
En Yüksek
117.415
En Düşük
114.453
BIST En Aktif Hisseler
HUBVC 33,88 110.785.349 % 19,97  
RYSAS 9,56 6.857.102 % 19,95  
RYGYO 9,77 106.268.119 % 18,00  
ESCOM 3,12 9.558.814 % 14,71  
GYHOL 26,90 836.693 % 14,08  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8701 7,9096 % 0,44  
Frank 6,2015 6,2389 % 0,42  
Riyal 1,6188 1,6269 % -0,18  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.643 1.644 -0,37  
Altın Gr. 322 322 4,72  
Cumhuriyet 2.141 2.173 43,00  
Tam 2.131 2.184 44,26  
Yarım 1.030 1.057 21,41  
Çeyrek 517 528 10,71  
Gümüş.Ons 18,47 18,50 -0,02  
Gümüş Gr. 3,62 3,63 -0,00  
B. Petrol 58,45 58,45 -0,86