***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor )

26.10.2016 17:49***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 1.237.348 4.990.800 424.971 1.804.517
Satışların Maliyeti
12 -1.685.426 -1.707.942 -561.220 -564.778
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-448.078 3.282.858 -136.249 1.239.739
BRÜT KAR (ZARAR)
-448.078 3.282.858 -136.249 1.239.739
Genel Yönetim Giderleri
13 -1.829.274 -1.636.818 -587.989 -549.408
Pazarlama Giderleri
13 0 -3.800 0 -743
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 378.033 659.946 125.615 514.531
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -337.289 -8.269 -87.072 -2.293
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.236.608 2.293.917 -685.695 1.201.826
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
15 0 360 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.236.608 2.294.277 -685.695 1.201.826
Finansman Gelirleri
16 2.169.337 1.220.610 705.570 437.206
Finansman Giderleri
16 -711.348 -1.506 -163.160 500
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-778.619 3.513.381 -143.285 1.639.532
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 -655.231 0 -326.794
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 -655.231 0 -326.794
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-778.619 2.858.150 -143.285 1.312.738
DÖNEM KARI (ZARARI)
-778.619 2.858.150 -143.285 1.312.738
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-778.619 2.858.150 -143.285 1.312.738
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına (Zarar) -0,00141000 0,00518000 -0,00026000 0,00238000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11 5.515.536 56.769.483 -1.314.233 -10.012.289 2.927.316 53.885.813 0 53.885.813
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
2.927.316 -2.927.316 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.430 2.858.150 2.853.720 0 2.853.720
Dönem Karı (Zararı)
2.858.150 2.858.150 2.858.150
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.430 -4.430 -4.430
Sermaye Arttırımı
0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0
Kar Payları
0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
11 5.515.536 56.769.483 -1.318.663 -7.084.973 2.858.150 56.739.533 0 56.739.533
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11 5.515.536 56.769.483 -1.322.634 -7.084.973 3.267.596 57.145.008 0 57.145.008
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0
Transferler
3.267.596 -3.267.596 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.626 -778.619 -783.245 0 -783.245
Dönem Karı (Zararı)
-778.619 -778.619 0 -778.619
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.626 -4.626 0 -4.626
Sermaye Arttırımı
0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0
Kar Payları
0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
6,11 -2.762.337 2.762.337 -2.762.337 -2.762.337 0 -2.762.337
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
11 5.515.536 56.769.483 -2.762.337 -1.327.260 2.762.337 -6.579.714 -778.619 53.599.426 0 53.599.426


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.556.529 -1.559.985
Dönem Karı (Zararı)
-778.619 2.858.150
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-778.619 2.858.150
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
506.736 1.257.547
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6,7,8,13 1.433.720 1.465.572
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
343.534 351.320
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 47.238 22.145
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 27.207 -6.973
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
9 269.089 336.148
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16 -1.270.518 -1.214.216
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -1.271.716 -1.215.170
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 1.198 954
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
0 655.231
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -360
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
15 0 -360
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.284.646 -5.632.933
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-951.619 -5.515.893
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-953.817 -19.645
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.198 -5.496.248
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.237 1.593
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-337.668 -34.491
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
14.002 -40.513
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-351.670 6.022
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
10 0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-756.485 22.097
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-756.485 22.097
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-240.111 -106.239
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-240.111 -106.239
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.556.529 -1.517.236
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
10 0 -42.749
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
614.620 1.212.452
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 360
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 360
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-693.182 -18.696
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -693.182 -18.696
Alınan Faiz
1.307.802 1.230.788
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.763.535 -954
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-2.762.337 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -2.762.337 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
16 -1.198 -954
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.705.444 -348.487
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.705.444 -348.487
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21.978.270 15.621.678
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 17.272.826 15.273.191


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-778.619 2.858.150 -143.285 1.312.738
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-4.626 -4.430 -171 -377
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.626 -4.430 -171 -377
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.626 -4.430 -171 -377
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-783.245 2.853.720 -143.456 1.312.361
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-783.245 2.853.720 -143.456 1.312.361


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 17.288.616 22.030.146
Ticari Alacaklar
4 1.123.202 171.583
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
18 0 2.198
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 1.123.202 169.385
Diğer Alacaklar
856 716
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
856 716
Stoklar
5 10.147 11.384
Peşin Ödenmiş Giderler
9 126.183 6.856
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 84.389 5.260
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 41.794 1.596
Diğer Dönen Varlıklar
9 118.800 0
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
9 118.800 0
ARA TOPLAM
18.667.804 22.220.685
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
18.667.804 22.220.685
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
9 6.628 6.628
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 6.628 6.628
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 21.354.533 22.395.933
Maddi Duran Varlıklar
7 15.228.509 14.927.120
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 14.600 15.127
Diğer Haklar
8 14.600 15.127
Peşin Ödenmiş Giderler
9 2.282 438
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 733 24
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.549 414
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
36.606.552 37.345.246
TOPLAM VARLIKLAR
55.274.356 59.565.931
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
4 141.328 478.996
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
18 74.122 425.792
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 67.206 53.204
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 44.910 56.606
Diğer Borçlar
9 34.702 70.012
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 34.702 70.012
Ertelenmiş Gelirler
9 67.508 54.587
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
9 67.508 54.587
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
700.954
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.120.552 821.113
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 26.715 23.572
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 1.093.837 797.541
ARA TOPLAM
1.409.000 2.182.268
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.409.000 2.182.268
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ertelenmiş Gelirler
9 15.309 36.755
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
9 15.309 36.755
Uzun Vadeli Karşılıklar
250.621 201.900
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 250.621 201.900
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
265.930 238.655
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.674.930 2.420.923
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
53.599.426 57.145.008
Ödenmiş Sermaye
11 5.515.536 5.515.536
Sermaye Düzeltme Farkları
11 56.769.483 56.769.483
Geri Alınmış Paylar (-)
11 -2.762.337 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.327.260 -1.322.634
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.327.260 -1.322.634
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.327.260 -1.322.634
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 2.762.337 0
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
11 2.762.337 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11 -6.579.714 -7.084.973
Net Dönem Karı veya Zararı
-778.619 3.267.596
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
53.599.426 57.145.008
TOPLAM KAYNAKLAR
55.274.356 59.565.931http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/564104


BIST
18:05114.809
Değişim :  -0,85% |  -985,03
Açılış :  115.451  
Önceki Kapanış :  115.794  
En Yüksek
115.451
En Düşük
112.829
BIST En Aktif Hisseler
BURVA 28,62 16.684.203 % 9,99  
BFREN 376,80 52.702.754 % 9,98  
SILVR 4,19 33.752.316 % 9,97  
PKENT 276,80 2.233.776 % 9,97  
LUKSK 21,86 2.353.496 % 9,90  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6404 8,6837 % 0,17  
Frank 7,2646 7,3084 % -0,09  
Riyal 1,8248 1,8339 % 0,03  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.798 1.799 -4,84  
Altın Gr. 397 397 -0,87  
Cumhuriyet 2.654 2.694 -5,00  
Tam 2.659 2.674 1,50  
Yarım 1.292 1.308 0,70  
Çeyrek 646 655 0,40  
Gümüş.Ons 18,69 18,72 0,01  
Gümüş Gr. 4,12 4,13 0,01  
B. Petrol 43,27 43,27 0,92