***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor

30.07.2018 18:14***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 2.261.232 3.070.022 1.161.779 1.547.540
Satışların Maliyeti
12-13 -1.011.684 -1.531.533 -490.535 -757.823
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.249.548 1.538.489 671.244 789.717
BRÜT KAR (ZARAR)
1.249.548 1.538.489 671.244 789.717
Genel Yönetim Giderleri
13-14 -1.126.369 -1.381.696 -538.170 -589.453
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 75.900 19.959 11.404 3.466
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -4.260 -3.285 -2.329 -671
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
194.819 173.467 142.149 203.059
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
16 39.496 25.614 9.417 4.380
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
234.315 199.081 151.566 207.439
Finansman Gelirleri
17 4.953.939 2.417.240 3.320.634 492.038
Finansman Giderleri
17 -81.242 -1.745.682 -80.925 -686.386
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.107.012 870.639 3.391.275 13.091
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
18 -1.070.155 -195.936 -689.467 12.359
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -1.070.155 -195.936 -689.467 12.359
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.036.857 674.703 2.701.808 25.450
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.036.857 674.703 2.701.808 25.450
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
19 4.036.857 674.703 2.701.808 25.450
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00732000 0,00122000 0,00490000 0,00005000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11 5.515.536 56.769.483 -2.762.337 -1.376.011 2.762.337 -6.579.714 944.171 55.273.465 55.273.465
Transferler
944.171 -944.171 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.473 674.703 673.230 673.230
Dönem Karı (Zararı)
674.703 674.703 674.703
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
10 -1.473 -1.473 -1.473
Dönem Sonu Bakiyeler
11 5.515.536 56.769.483 -2.762.337 -1.377.484 2.762.337 -5.635.543 674.703 55.946.695 55.946.695
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11 5.515.536 56.769.483 -2.762.337 -1.378.310 2.762.337 -5.635.543 2.436.114 57.707.280 57.707.280
Transferler
2.436.114 -2.436.114 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.643 4.036.857 4.035.214 4.035.214
Dönem Karı (Zararı)
4.036.857 4.036.857 4.036.857
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
10 -1.643 -1.643 -1.643
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-77.409 77.409 -77.409 -77.409 -77.409
Dönem Sonu Bakiyeler
11 5.515.536 56.769.483 -2.839.746 -1.379.953 2.839.746 -3.276.838 4.036.857 61.665.085 61.665.085


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
48.651.469 -1.653.831
Dönem Karı (Zararı)
4.036.857 674.703
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
4.036.857 674.703
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.646.867 1.037.963
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6-7-8-13 985.749 1.009.619
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-520.749 588.607
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 39.199 28.041
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -6.538 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
9 -553.410 560.566
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17 -4.142.526 -730.585
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -4.143.503 -731.965
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 977 1.380
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 1.070.155 195.936
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-39.496 -25.614
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
16 -813 -558
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
16 -38.683 -25.056
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
47.261.479 -3.366.497
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
22.272 -19.708
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
496 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
21.776 -19.708
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 296
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-91.105 273.478
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-105.984 343.875
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
14.879 -70.397
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.356.958 -168.193
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.356.958 -168.193
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
48.506.968 -3.048.513
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
180.302 -403.857
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
180.302 -403.857
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
48.651.469 -1.653.831
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
3.039.478 319.432
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.271 2.113
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.271 2.113
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-54.306 -67.771
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -54.306 -67.771
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
40.861 27.937
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -6.300 -340.790
Alınan Faiz
3.057.952 697.943
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-78.386 -1.380
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
11 -77.409 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -77.409 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
17 -977 -1.380
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
51.612.561 -1.335.779
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
51.612.561 -1.335.779
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
31.280.494 24.633.493
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 82.893.055 23.297.714


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
4.036.857 674.703 2.701.808 25.450
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
10 -1.643 -1.473 -115 -108
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 -1.643 -1.473 -115 -108
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.643 -1.473 -115 -108
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.035.214 673.230 2.701.693 25.342
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
4.035.214 673.230 2.701.693 25.342


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 84.067.072 31.368.960
Ticari Alacaklar
4 3.332 25.604
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4-20 0 496
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 3.332 25.108
Stoklar
5 8.795 8.795
Peşin Ödenmiş Giderler
9 75.585 3.496
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9-20 57.638 1.746
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 17.947 1.750
Diğer Dönen Varlıklar
9 7.659 28.926
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
9 7.659 28.926
ARA TOPLAM
84.162.443 31.435.781
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
84.162.443 31.435.781
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
9 6.628 6.628
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 6.628 6.628
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 20.650.012 21.378.831
Maddi Duran Varlıklar
7 14.711.661 14.909.956
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 25.254 25.919
Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.438 213
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.438 213
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
35.394.993 36.321.547
TOPLAM VARLIKLAR
119.557.436 67.757.328
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
4 159.347 250.452
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4-20 97.195 203.179
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 62.152 47.273
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 74.386 95.066
Diğer Borçlar
9 44.223 42.108
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 44.223 42.108
Ertelenmiş Gelirler
9 4.485.355 6.637.579
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
9 4.485.355 6.637.579
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 297.022 332.911
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.765.145 2.321.694
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 32.104 28.705
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 1.733.041 2.292.989
ARA TOPLAM
6.825.478 9.679.810
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.825.478 9.679.810
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ertelenmiş Gelirler
9 50.659.192 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
9 50.659.192 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
407.681 370.238
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 407.681 370.238
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
51.066.873 370.238
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
57.892.351 10.050.048
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
61.665.085 57.707.280
Ödenmiş Sermaye
11 5.515.536 5.515.536
Sermaye Düzeltme Farkları
11 56.769.483 56.769.483
Geri Alınmış Paylar (-)
11 -2.839.746 -2.762.337
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10 -1.379.953 -1.378.310
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 -1.379.953 -1.378.310
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 -1.379.953 -1.378.310
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 2.839.746 2.762.337
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
11 2.839.746 2.762.337
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-3.276.838 -5.635.543
Net Dönem Karı veya Zararı
4.036.857 2.436.114
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
61.665.085 57.707.280
TOPLAM KAYNAKLAR
119.557.436 67.757.328http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/698724


BIST
18:05114.809
Değişim :  -0,85% |  -985,03
Açılış :  115.451  
Önceki Kapanış :  115.794  
En Yüksek
115.451
En Düşük
112.829
BIST En Aktif Hisseler
BURVA 28,62 16.684.203 % 9,99  
BFREN 376,80 52.702.754 % 9,98  
SILVR 4,19 33.752.316 % 9,97  
PKENT 276,80 2.233.776 % 9,97  
LUKSK 21,86 2.353.496 % 9,90  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6404 8,6837 % 0,17  
Frank 7,2646 7,3084 % -0,09  
Riyal 1,8248 1,8339 % 0,03  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.798 1.799 -4,84  
Altın Gr. 397 397 -0,87  
Cumhuriyet 2.654 2.694 -5,00  
Tam 2.659 2.674 1,50  
Yarım 1.292 1.308 0,70  
Çeyrek 646 655 0,40  
Gümüş.Ons 18,69 18,72 0,01  
Gümüş Gr. 4,12 4,13 0,01  
B. Petrol 43,27 43,27 0,92