***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor

20.05.2020 18:15***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 1.222.016 1.204.499
Satışların Maliyeti
12-13 -688.961 -618.360
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
533.055 586.139
BRÜT KAR (ZARAR)
533.055 586.139
Genel Yönetim Giderleri
13-14 -761.567 -682.712
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 9.671 10.515
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-218.841 -86.058
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
16 24.701 34.608
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-194.140 -51.450
Finansman Gelirleri
17 6.077.063 6.870.494
Finansman Giderleri
17 -777.459 -991
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.105.464 6.818.053
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.080.562 -1.529.116
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -1.080.562 -1.529.116
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.024.902 5.288.937
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.024.902 5.288.937
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
4.024.902 5.288.937
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 19 0,00730000 0,00959000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.670.889 633.189
Dönem Karı (Zararı)
4.024.902 5.288.937
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
4.024.902 5.288.937
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.426.700 -3.797.320
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6-7-8-13 621.898 510.889
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
283.734 314.115
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 58.283 63.732
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
9 225.451 250.383
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17 -2.293.073 -4.999.425
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -2.294.741 -5.000.416
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 1.668 991
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 1.080.562 1.529.116
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-1.095.120 -1.117.407
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-24.701 -34.608
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
16 -24.701 -34.608
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-159.628 -25.589
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
47.534 -69.336
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
47.534 -69.336
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
647 647
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-67.926 143.294
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-89.185 127.349
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
21.259 15.945
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.069 -15.140
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-9.069 -15.140
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-130.814 -85.054
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-130.814 -85.054
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.438.574 1.466.028
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-767.685 -832.839
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-22.320.285 5.078.872
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-24.829.162 -406.834
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -206.989 -406.834
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -24.622.173 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
24.701 40.409
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -3.999 0
Alınan Faiz
2.488.175 5.445.297
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.668 -991
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
17 -1.668 -991
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-20.651.064 5.711.070
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-20.651.064 5.711.070
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
128.703.836 114.073.602
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 108.052.772 119.784.672


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 108.644.208 129.488.706
Ticari Alacaklar
4 12.231 59.765
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 12.231 59.765
Stoklar
5 7.016 7.663
Peşin Ödenmiş Giderler
9 108.044 7.993
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9-20 91.927 5.505
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 16.117 2.488
Diğer Dönen Varlıklar
9 295.911 265.983
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
9 295.911 265.983
ARA TOPLAM
109.067.410 129.830.110
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
109.067.410 129.830.110
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
9 6.628 6.628
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 6.628 6.628
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 19.189.300 19.544.928
Maddi Duran Varlıklar
7 15.582.418 15.511.745
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 24.519.478 23.260
Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.166 331
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.166 331
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
59.298.990 35.086.892
TOPLAM VARLIKLAR
168.366.400 164.917.002
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
4 285.917 353.843
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4-20 192.236 281.421
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 93.681 72.422
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 65.225 111.139
Diğer Borçlar
9 47.643 10.798
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 47.643 10.798
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 4.850.723 4.779.332
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 4.850.723 4.779.332
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 701.924 389.047
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.937.485 2.706.106
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 55.175 49.247
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 2.882.310 2.656.859
ARA TOPLAM
8.888.917 8.350.265
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.888.917 8.350.265
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 66.672.574 67.839.085
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 66.672.574 67.839.085
Uzun Vadeli Karşılıklar
10 650.472 596.483
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 650.472 596.483
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
67.323.046 68.435.568
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
76.211.963 76.785.833
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
92.154.437 88.131.169
Ödenmiş Sermaye
11 5.515.536 5.515.536
Sermaye Düzeltme Farkları
11 56.769.483 56.769.483
Geri Alınmış Paylar (-)
11 -2.839.746 -2.839.746
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.394.389 -1.392.755
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.394.389 -1.392.755
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 -1.394.389 -1.392.755
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 3.680.616 3.455.669
Yasal Yedekler
11 840.870 615.923
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
11 2.839.746 2.839.746
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
26.398.035 9.437.681
Net Dönem Karı veya Zararı
4.024.902 17.185.301
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
92.154.437 88.131.169
TOPLAM KAYNAKLAR
168.366.400 164.917.002


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11 5.515.536 56.769.483 -2.839.746 -1.382.711 2.839.746 -3.276.838 13.330.442 70.955.912 70.955.912
Transferler
615.923 12.714.519 -13.330.442 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.621 5.288.937 5.287.316 5.287.316
Dönem Karı (Zararı)
5.288.937 5.288.937 5.288.937
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
10 -1.621 -1.621 -1.621
Dönem Sonu Bakiyeler
11 5.515.536 56.769.483 -2.839.746 -1.384.332 3.455.669 9.437.681 5.288.937 76.243.228 76.243.228
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11 5.515.536 56.769.483 -2.839.746 -1.392.755 3.455.669 9.437.681 17.185.301 88.131.169 88.131.169
Transferler
224.947 16.960.354 -17.185.301 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.634 4.024.902 4.023.268 4.023.268
Dönem Karı (Zararı)
4.024.902 4.024.902 4.024.902
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
10 -1.634 -1.634 -1.634
Dönem Sonu Bakiyeler
11 5.515.536 56.769.483 -2.839.746 -1.394.389 3.680.616 26.398.035 4.024.902 92.154.437 92.154.437


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
4.024.902 5.288.937
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
10 -1.634 -1.621
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 -1.634 -1.621
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.634 -1.621
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.023.268 5.287.316
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
4.023.268 5.287.316http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845998


BIST
18:051.524
Değişim :  -1,43% |  -22,11
Açılış :  1.537  
Önceki Kapanış :  1.547  
En Yüksek
1.548
En Düşük
1.516
BIST En Aktif Hisseler18:05
SODSN 35,20 807.664 % 10,00  
PKENT 1.076,90 2.276.821 % 10,00  
PKART 18,72 71.525.245 % 9,99  
POLTK 481,10 4.183.165 % 9,99  
MAALT 189,40 183.210.099 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4475 7,4802 % 1,62  
Euro 8,9988 9,0353 % 0,75  
Sterlin 10,0935 10,1441 % 0,42  
Frank 8,3303 8,3805 % 0,79  
Riyal 1,9807 1,9906 % 1,23  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.826 1.827 -20,75  
Altın Gr. 439 439 1,08  
Cumhuriyet 2.931 2.975 22,00  
Tam 2.921 2.998 30,06  
Yarım 1.412 1.450 14,54  
Çeyrek 708 725 7,27  
Gümüş.Ons 24,71 24,73 -0,82  
Gümüş Gr. 5,93 5,93 -0,12  
B. Petrol 55,09 55,09 -1,33