***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor

24.04.2017 18:13***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 1.522.482 402.419
Satışların Maliyeti
12 -773.710 -563.267
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
748.772 -160.848
BRÜT KAR (ZARAR)
748.772 -160.848
Genel Yönetim Giderleri
13 -792.243 -602.930
Pazarlama Giderleri
13 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 16.493 18.613
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -2.614 -22.314
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-29.592 -767.479
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
16 21.234 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-8.358 -767.479
Finansman Gelirleri
17 1.925.202 648.024
Finansman Giderleri
17 -1.059.296 -310.488
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
857.548 -429.943
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-208.295 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -208.295 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
649.253 -429.943
DÖNEM KARI (ZARARI)
649.253 -429.943
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
649.253 -429.943
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00118000 -0,00078000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11 5.515.536 56.769.483 0 -1.322.634 0 -7.084.973 3.267.596 57.145.008 57.145.008
Transferler
3.267.596 -3.267.596 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.324 -429.943 -434.267 -434.267
Dönem Karı (Zararı)
-429.943 -429.943 -429.943
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.324 -4.324 -4.324
Dönem Sonu Bakiyeler
11 5.515.536 56.769.483 0 -1.326.958 0 -3.817.377 -429.943 56.710.741 56.710.741
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11 5.515.536 56.769.483 -2.762.337 -1.376.011 2.762.337 -6.579.714 944.171 55.273.465 55.273.465
Transferler
944.171 -944.171 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.365 649.253 647.888 647.888
Dönem Karı (Zararı)
649.253 649.253 649.253
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.365 -1.365 -1.365
Dönem Sonu Bakiyeler
11 5.515.536 56.769.483 -2.762.337 -1.377.376 2.762.337 -5.635.543 649.253 55.921.353 55.921.353


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-352.193 -714.075
Dönem Karı (Zararı)
649.253 -429.943
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
649.253 -429.943
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
768.244 154.488
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6,7,8,13 501.819 479.370
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
431.027 194.410
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 21.619 24.080
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
9 409.408 170.330
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17 -351.663 -519.292
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -352.250 -519.677
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 587 385
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 208.295 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-21.234 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
16 -21.234 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.769.690 -438.620
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
71.197 -327.408
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -28.285
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
71.197 -299.123
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 529
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
111.831 51.191
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
147.367 41.243
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-35.536 9.948
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.704 40.368
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-21.704 40.368
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-1.500.974 67.026
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-430.040 -270.326
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-430.040 -270.326
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-352.193 -714.075
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
312.942 52.295
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-40.016 -430.176
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -40.016 -430.176
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 22.225 0
Alınan Faiz
330.733 482.471
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-587 -385
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
17 -587 -385
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-39.838 -662.165
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-39.838 -662.165
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
24.633.493 21.978.270
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 24.593.655 21.316.105


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
649.253 -429.943
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
10 -1.365 -4.324
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 -1.365 -4.324
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.365 -4.324
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
647.888 -434.267
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
647.888 -434.267


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 24.651.004 24.669.325
Ticari Alacaklar
4 64.124 135.321
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 64.124 135.321
Diğer Alacaklar
71.821 19.432
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
71.821 19.432
Stoklar
5 9.439 9.439
Peşin Ödenmiş Giderler
9 323.289 3.189
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 301.833 1.520
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 21.456 1.669
Diğer Dönen Varlıklar
9 309.852 252.473
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
9 309.852 252.473
ARA TOPLAM
25.429.529 25.089.179
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
25.429.529 25.089.179
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
9 6.628 6.628
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 6.628 6.628
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 22.113.494 22.486.169
Maddi Duran Varlıklar
7 15.091.015 15.180.982
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 14.298 14.450
Peşin Ödenmiş Giderler
9 457 285
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 172 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 285 285
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
37.225.892 37.688.514
TOPLAM VARLIKLAR
62.655.421 62.777.693
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
4 401.706 289.875
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 305.197 157.830
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 96.509 132.045
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 45.602 58.615
Diğer Borçlar
9 38.791 47.482
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 38.791 47.482
Ertelenmiş Gelirler
9 3.927.017 5.427.991
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
9 3.927.017 5.427.991
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 358.897 150.602
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.634.811 1.221.362
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 31.728 27.687
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 1.603.083 1.193.675
ARA TOPLAM
6.406.824 7.195.927
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.406.824 7.195.927
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
10 327.244 308.301
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 327.244 308.301
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
327.244 308.301
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.734.068 7.504.228
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
55.921.353 55.273.465
Ödenmiş Sermaye
11 5.515.536 5.515.536
Sermaye Düzeltme Farkları
11 56.769.483 56.769.483
Geri Alınmış Paylar (-)
11 -2.762.337 -2.762.337
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.377.376 -1.376.011
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.377.376 -1.376.011
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.377.376 -1.376.011
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 2.762.337 2.762.337
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
11 2.762.337 2.762.337
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-5.635.543 -6.579.714
Net Dönem Karı veya Zararı
649.253 944.171
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
55.921.353 55.273.465
TOPLAM KAYNAKLAR
62.655.421 62.777.693http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/602449


BIST
18:05114.809
Değişim :  -0,85% |  -985,03
Açılış :  115.451  
Önceki Kapanış :  115.794  
En Yüksek
115.451
En Düşük
112.829
BIST En Aktif Hisseler
BURVA 28,62 16.684.203 % 9,99  
BFREN 376,80 52.702.754 % 9,98  
SILVR 4,19 33.752.316 % 9,97  
PKENT 276,80 2.233.776 % 9,97  
LUKSK 21,86 2.353.496 % 9,90  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6404 8,6837 % 0,17  
Frank 7,2646 7,3084 % -0,09  
Riyal 1,8248 1,8339 % 0,03  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.798 1.799 -4,84  
Altın Gr. 397 397 -0,87  
Cumhuriyet 2.654 2.694 -5,00  
Tam 2.659 2.674 1,50  
Yarım 1.292 1.308 0,70  
Çeyrek 646 655 0,40  
Gümüş.Ons 18,69 18,72 0,01  
Gümüş Gr. 4,12 4,13 0,01  
B. Petrol 43,27 43,27 0,92