***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor

31.07.2017 18:12***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 3.070.022 812.377 1.547.540 409.958
Satışların Maliyeti
12-13 -1.531.533 -1.124.206 -757.823 -560.939
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.538.489 -311.829 789.717 -150.981
BRÜT KAR (ZARAR)
1.538.489 -311.829 789.717 -150.981
Genel Yönetim Giderleri
13-14 -1.381.696 -1.241.285 -589.453 -638.355
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 19.959 252.418 3.466 233.805
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -3.285 -250.217 -671 -227.903
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
173.467 -1.550.913 203.059 -783.434
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
16 25.614 0 4.380 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
199.081 -1.550.913 207.439 -783.434
Finansman Gelirleri
17 2.417.240 1.463.767 492.038 815.743
Finansman Giderleri
17 -1.745.682 -548.188 -686.386 -237.700
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
870.639 -635.334 13.091 -205.391
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-195.936 0 12.359 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -195.936 0 12.359 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
674.703 -635.334 25.450 -205.391
DÖNEM KARI (ZARARI)
674.703 -635.334 25.450 -205.391
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
674.703 -635.334 25.450 -205.391
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00122000 -0,00115000 0,00005000 -0,00037000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11 5.515.536 56.769.483 0 -1.322.634 0 -7.084.973 3.267.596 57.145.008 57.145.008
Transferler
3.267.596 -3.267.596 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.455 -635.334 -639.789 -639.789
Dönem Karı (Zararı)
-635.334 -635.334 -635.334
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.455 -4.455 -4.455
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-2.762.337 2.762.337 -2.762.337 -2.762.337 -2.762.337
Dönem Sonu Bakiyeler
11 5.515.536 56.769.483 -2.762.337 -1.327.089 2.762.337 -6.579.714 -635.334 53.742.882 53.742.882
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11 5.515.536 56.769.483 -2.762.337 -1.376.011 2.762.337 -6.579.714 944.171 55.273.465 55.273.465
Transferler
944.171 -944.171 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.473 674.703 673.230 673.230
Dönem Karı (Zararı)
674.703 674.703 674.703
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.473 -1.473 -1.473
Dönem Sonu Bakiyeler
11 5.515.536 56.769.483 -2.762.337 -1.377.484 2.762.337 -5.635.543 674.703 55.946.695 55.946.695


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.653.831 -2.370.419
Dönem Karı (Zararı)
674.703 -635.334
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
674.703 -635.334
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.037.963 142.939
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6,7,8,13 1.009.619 956.870
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
588.607 142.782
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 28.041 30.416
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 0 27.207
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
9 560.566 85.159
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17 -730.585 -956.713
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -731.965 -957.482
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 1.380 769
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 195.936 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-25.614 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
16 -558 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
16 -25.056 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.366.497 -1.878.024
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.708 -579.981
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -31.650
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-19.708 -548.331
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
296 1.237
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
273.478 -259.005
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
343.875 -316.855
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-70.397 57.850
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-168.193 -741.038
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-168.193 -741.038
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-3.048.513 28.633
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-403.857 -327.870
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-403.857 -327.870
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.653.831 -2.370.419
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
319.432 365.426
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 2.113 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 2.113 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -67.771 -562.264
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -67.771 -562.264
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 27.937 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -340.790 0
Alınan Faiz
697.943 927.690
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.380 -2.616.049
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -2.615.280
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -2.615.280
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
17 -1.380 -769
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.335.779 -4.621.042
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.335.779 -4.621.042
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
24.633.493 21.978.270
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 23.297.714 17.357.228


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
674.703 -635.334 25.450 -205.391
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.473 -4.455 -108 -131
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 -1.473 -4.455 -108 -131
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.473 -4.455 -108 -131
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
673.230 -639.789 25.342 -205.522
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
673.230 -639.789 25.342 -205.522


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 23.367.568 24.669.325
Ticari Alacaklar
4 155.029 135.321
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 155.029 135.321
Diğer Alacaklar
9 110.460 19.432
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 110.460 19.432
Stoklar
5 9.143 9.439
Peşin Ödenmiş Giderler
9 179.945 3.189
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 163.807 1.520
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 16.138 1.669
Diğer Dönen Varlıklar
9 387.870 252.473
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
9 387.870 252.473
ARA TOPLAM
24.210.015 25.089.179
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
24.210.015 25.089.179
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
9 6.628 6.628
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 6.628 6.628
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 22.072.789 22.486.169
Maddi Duran Varlıklar
7 14.989.170 15.180.982
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 14.148 14.450
Peşin Ödenmiş Giderler
9 961 285
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 961 285
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
37.083.696 37.688.514
TOPLAM VARLIKLAR
61.293.711 62.777.693
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
4 563.353 289.875
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 501.705 157.830
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 61.648 132.045
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 49.842 58.615
Diğer Borçlar
9 38.664 47.482
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 38.664 47.482
Ertelenmiş Gelirler
9 2.379.478 5.427.991
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
9 2.379.478 5.427.991
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 195.936 150.602
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.783.944 1.221.362
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 29.703 27.687
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 1.754.241 1.193.675
ARA TOPLAM
5.011.217 7.195.927
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.011.217 7.195.927
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
10 335.799 308.301
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 335.799 308.301
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
335.799 308.301
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.347.016 7.504.228
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
55.946.695 55.273.465
Ödenmiş Sermaye
11 5.515.536 5.515.536
Sermaye Düzeltme Farkları
11 56.769.483 56.769.483
Geri Alınmış Paylar (-)
11 -2.762.337 -2.762.337
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.377.484 -1.376.011
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.377.484 -1.376.011
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.377.484 -1.376.011
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 2.762.337 2.762.337
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
11 2.762.337 2.762.337
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-5.635.543 -6.579.714
Net Dönem Karı veya Zararı
674.703 944.171
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
55.946.695 55.273.465
TOPLAM KAYNAKLAR
61.293.711 62.777.693http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/621590


BIST
16:38117.618
Değişim :  -0,66% |  -780,44
Açılış :  118.114  
Önceki Kapanış :  118.399  
En Yüksek
118.658
En Düşük
117.002
BIST En Aktif Hisseler
MEGAP 5,94 4.942.214 % 10,00  
MEGAP 5,94 4.942.214 % 10,00  
FMIZP 60,55 30.915.937 % 9,99  
DITAS 29,96 11.245.142 % 9,99  
KENT 1.134,90 26.063.902 % 9,99  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5523 8,5952 % -0,38  
Frank 7,2765 7,3203 % 0,31  
Riyal 1,8251 1,8343 % 0,11  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.801 1.802 -0,81  
Altın Gr. 397 397 -0,72  
Cumhuriyet 2.581 2.602 -5,10  
Tam 2.659 2.670 -5,20  
Yarım 1.291 1.306 -2,60  
Çeyrek 645 654 -1,30  
Gümüş.Ons 19,10 19,13 0,05  
Gümüş Gr. 4,19 4,20 -0,01  
B. Petrol 42,02 42,02 -0,70