***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor

26.10.2017 18:11***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 4.652.339 1.237.348 1.582.317 424.971
Satışların Maliyeti
12-13 -2.286.222 -1.685.426 -754.689 -561.220
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.366.117 -448.078 827.628 -136.249
BRÜT KAR (ZARAR)
2.366.117 -448.078 827.628 -136.249
Genel Yönetim Giderleri
13-14 -1.958.711 -1.829.274 -577.015 -587.989
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 24.393 378.033 4.434 125.615
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -4.275 -337.289 -990 -87.072
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
427.524 -2.236.608 254.057 -685.695
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
16 25.614 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
453.138 -2.236.608 254.057 -685.695
Finansman Gelirleri
17 3.370.777 2.169.337 953.537 705.570
Finansman Giderleri
17 -2.132.727 -711.348 -387.045 -163.160
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.691.188 -778.619 820.549 -143.285
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-391.502 0 -195.566 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -391.502 0 -195.566 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.299.686 -778.619 624.983 -143.285
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.299.686 -778.619 624.983 -143.285
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.299.686 -778.619 624.983 -143.285
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç/(zarar) 0,00236000 -0,00141000 0,00113000 -0,00026000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11 5.515.536 56.769.483 0 -1.322.634 0 -7.084.973 3.267.596 57.145.008 0 57.145.008
Transferler
3.267.596 -3.267.596 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.626 -778.619 -783.245 0 -783.245
Dönem Karı (Zararı)
-778.619 -778.619 0 -778.619
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.626 -4.626 0 -4.626
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-2.762.337 2.762.337 -2.762.337 -2.762.337 0 -2.762.337
Dönem Sonu Bakiyeler
11 5.515.536 56.769.483 -2.762.337 -1.327.260 2.762.337 -6.579.714 -778.619 53.599.426 0 53.599.426
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11 5.515.536 56.769.483 -2.762.337 -1.376.011 2.762.337 -6.579.714 944.171 55.273.465 0 55.273.465
Transferler
944.171 -944.171 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.564 1.299.686 1.298.122 0 1.298.122
Dönem Karı (Zararı)
1.299.686 1.299.686 0 1.299.686
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.564 -1.564 0 -1.564
Dönem Sonu Bakiyeler
11 5.515.536 56.769.483 -2.762.337 -1.377.575 2.762.337 -5.635.543 1.299.686 56.571.587 0 56.571.587


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.329.254 -2.556.529
Dönem Karı (Zararı)
1.299.686 -778.619
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.299.686 -778.619
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.683.416 506.736
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6-7-8-13 1.509.527 1.433.720
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
907.202 343.534
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 56.760 47.238
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 0 27.207
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
9 850.442 269.089
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17 -1.099.201 -1.270.518
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -1.101.272 -1.271.716
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 2.071 1.198
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 391.502 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-25.614 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
16 -558 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
16 -25.056 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.312.356 -2.284.646
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
125.968 -951.619
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -953.817
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
125.968 2.198
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
742 1.237
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-205.739 -337.668
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-80.120 14.002
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-125.619 -351.670
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-147.631 -747.960
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-147.631 -747.960
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-4.630.829 -8.525
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-454.867 -240.111
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-454.867 -240.111
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.329.254 -2.556.529
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
481.593 614.620
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.113 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.113 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -225.350 -693.182
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-225.350 -693.182
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27.937 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -390.296 0
Alınan Faiz
1.067.189 1.307.802
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.071 -2.763.535
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -2.762.337
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -2.762.337
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
17 -2.071 -1.198
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.849.732 -4.705.444
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.849.732 -4.705.444
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
24.633.493 21.978.270
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 22.783.761 17.272.826


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.299.686 -778.619 624.983 -143.285
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
10 -1.564 -4.626 -91 -171
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 -1.564 -4.626 -91 -171
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.564 -4.626 -91 -171
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.298.122 -783.245 624.892 -143.456
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.298.122 -783.245 624.892 -143.456


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 22.853.676 24.669.325
Ticari Alacaklar
4 9.353 135.321
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 9.353 135.321
Diğer Alacaklar
9 169.095 19.432
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 169.095 19.432
Stoklar
5 8.697 9.439
Peşin Ödenmiş Giderler
9 124.997 3.189
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 - 19 81.883 1.520
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 43.114 1.669
Diğer Dönen Varlıklar
9 435.193 252.473
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
9 435.193 252.473
ARA TOPLAM
23.601.011 25.089.179
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
23.601.011 25.089.179
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
9 6.628 6.628
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 6.628 6.628
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 21.750.423 22.486.169
Maddi Duran Varlıklar
7 15.018.863 15.180.982
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 13.998 14.450
Peşin Ödenmiş Giderler
9 961 285
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 961 285
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
36.790.873 37.688.514
TOPLAM VARLIKLAR
60.391.884 62.777.693
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
4 84.136 289.875
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 - 19 32.211 157.830
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 51.925 132.045
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 69.264 58.615
Diğer Borçlar
9 39.804 47.482
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 39.804 47.482
Ertelenmiş Gelirler
9 797.162 5.427.991
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
9 797.162 5.427.991
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 391.502 150.602
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.072.891 1.221.362
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 28.774 27.687
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 2.044.117 1.193.675
ARA TOPLAM
3.454.759 7.195.927
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.454.759 7.195.927
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
10 365.538 308.301
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 365.538 308.301
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
365.538 308.301
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.820.297 7.504.228
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
56.571.587 55.273.465
Ödenmiş Sermaye
11 5.515.536 5.515.536
Sermaye Düzeltme Farkları
11 56.769.483 56.769.483
Geri Alınmış Paylar (-)
11 -2.762.337 -2.762.337
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.377.575 -1.376.011
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.377.575 -1.376.011
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.377.575 -1.376.011
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 2.762.337 2.762.337
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
11 2.762.337 2.762.337
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-5.635.543 -6.579.714
Net Dönem Karı veya Zararı
1.299.686 944.171
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
56.571.587 55.273.465
TOPLAM KAYNAKLAR
60.391.884 62.777.693http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/637032


BIST
18:05114.809
Değişim :  -0,85% |  -985,03
Açılış :  115.451  
Önceki Kapanış :  115.794  
En Yüksek
115.451
En Düşük
112.829
BIST En Aktif Hisseler
BURVA 28,62 16.684.203 % 9,99  
BFREN 376,80 52.702.754 % 9,98  
SILVR 4,19 33.752.316 % 9,97  
PKENT 276,80 2.233.776 % 9,97  
LUKSK 21,86 2.353.496 % 9,90  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6404 8,6837 % 0,17  
Frank 7,2646 7,3084 % -0,09  
Riyal 1,8248 1,8339 % 0,03  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.798 1.799 -4,84  
Altın Gr. 397 397 -0,87  
Cumhuriyet 2.654 2.694 -5,00  
Tam 2.659 2.674 1,50  
Yarım 1.292 1.308 0,70  
Çeyrek 646 655 0,40  
Gümüş.Ons 18,69 18,72 0,01  
Gümüş Gr. 4,12 4,13 0,01  
B. Petrol 43,27 43,27 0,92