***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2018 18:17
***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor


***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 16.598.063 13.298.941
Satışların Maliyeti
10 -10.219.841 -7.600.122
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.378.222 5.698.819
BRÜT KAR (ZARAR)
6.378.222 5.698.819
Genel Yönetim Giderleri
-1.314.621 -1.249.866
Pazarlama Giderleri
-1.576.878 -1.260.863
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
869.987 580.785
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-348.830 -515.803
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.007.880 3.253.072
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.007.880 3.253.072
Finansman Giderleri
-586.904 -889.093
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.420.976 2.363.979
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.185.434 -1.577.283
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.185.434 -1.577.283
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.606.410 786.696
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.606.410 786.696
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
4.606.410 786.696
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç/(kayıp) 0,00023000 0,00004000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 55.241.392 162.149 -797.103 15.390.607 203.468 -197.435.526 -11.763.964 61.001.023 61.001.023
Transferler
-11.763.964 11.763.964
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
259.870 6.912.609 7.172.479 7.172.479
Dönem Karı (Zararı)
6.912.609 6.912.609 6.912.609
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
259.870 259.870
Sermaye Arttırımı
259.870
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 55.241.392 162.149 -537.233 15.390.607 203.468 -209.199.490 6.912.609 68.173.502 68.173.502
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 55.241.392 162.149 -537.233 15.390.607 203.468 -209.199.490 6.912.609 68.173.502 68.173.502
Transferler
6.912.609 -6.912.609
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.606.410 4.606.410 4.606.410
Dönem Karı (Zararı)
4.606.410 4.606.410 4.606.410
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 55.241.392 162.149 -537.233 15.390.607 203.468 -202.286.881 4.606.410 72.779.912 72.779.912


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.600.589 -797.882
Dönem Karı (Zararı)
4.606.410 786.696
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
550.355 4.817.365
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 1.943.937 1.696.889
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-795.053 375.793
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-795.053 431.545
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-55.752
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
586.904 1.167.400
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-357.778 -42.623
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
944.682 1.210.023
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-1.185.433 1.577.283
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
866.629 -6.194.589
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.062.160 -8.180.408
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.530.962 -731.038
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.457.023 -4.292.904
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.561.041 -380.672
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.115.048 -659.429
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18.362.767 8.049.862
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
6.023.394 -590.528
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-422.805 -204.341
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-3.013
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
39.419 -2.274.918
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-318.359 -2.317.541
Alınan Faiz
357.778 42.623
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.453.791 -8.468.136
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-817.052 -3.577.663
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-3.693.631 -3.670.000
Ödenen Faiz
-943.108 -1.220.473
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
186.217 -11.540.936
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
186.217 -11.540.936
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
407.024 22.742.288
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
593.241 11.201.352


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
4.606.410 786.696
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.606.410 786.696
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
4.606.410 786.696


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
593.241 407.024
Ticari Alacaklar
68.726.972 55.664.812
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
1.401
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 68.726.972 55.663.411
Diğer Alacaklar
10.227.225 7.656.225
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 9.763.408 7.191.899
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
463.817 464.326
Stoklar
23.944.063 22.487.040
Peşin Ödenmiş Giderler
1.036.397 1.347.240
Diğer Dönen Varlıklar
44.240 106.293
ARA TOPLAM
104.572.138 87.668.634
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
104.572.138 87.668.634
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
8 36.261.533 37.966.459
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
528.558 449.210
Peşin Ödenmiş Giderler
733.778 755.965
Ertelenmiş Vergi Varlığı
1.915.820 730.387
Diğer Duran Varlıklar
644.955
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
644.955
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
39.439.689 40.546.976
TOPLAM VARLIKLAR
144.011.827 128.215.610
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
19.274.666 23.570.150
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 18.015.506 21.709.137
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 1.259.160 1.861.013
Ticari Borçlar
7.426.948 9.987.989
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 119.337 168.613
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 7.307.611 9.819.376
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.850.217 2.390.347
Diğer Borçlar
409.455 653.036
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
409.455 653.036
Ertelenmiş Gelirler
30.406.670 11.145.144
Kısa Vadeli Karşılıklar
974.953 2.333.582
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
974.953 2.333.582
ARA TOPLAM
61.342.909 50.080.248
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
61.342.909 50.080.248
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 120.513 334.138
Uzun Vadeli Karşılıklar
9.768.493 9.627.722
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9.768.493 9.627.722
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.889.006 9.961.860
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
71.231.915 60.042.108
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
72.779.912 68.173.502
Ödenmiş Sermaye
200.000.000 200.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
55.241.392 55.241.392
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
162.149 162.149
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14.853.374 14.853.374
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14.853.374 14.853.374
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15.390.607 15.390.607
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-537.233 -537.233
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
203.468 203.468
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-202.286.881 -209.199.490
Net Dönem Karı veya Zararı
4.606.410 6.912.609
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
72.779.912 68.173.502
TOPLAM KAYNAKLAR
144.011.827 128.215.610http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682772


BIST
11:411.855
Değişim :  2,53% |  45,76
Açılış :  1.823  
Önceki Kapanış :  1.810  
En Yüksek
1.858
En Düşük
1.823
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:41
ISBTR 46.585,00 326.095 % 10,00  
SONME 34,12 1.054.376 % 9,99  
COSMO 10,57 202.120 % 9,99  
MIATK 33,80 20.160.538 % 9,95  
AKFGY 6,41 23.660.102 % 9,95  
11:41 Alış Satış %  
Dolar 13,8048 13,8407 % 1,24  
Euro 15,6260 15,6905 % 1,06  
Sterlin 18,0618 18,1524 % -0,34  
Frank 14,7326 14,8213 % -0,65  
Riyal 3,6190 3,6371 % -0,37  
11:41 Alış Satış %  
Altın Ons 1.779 1.779 7,99  
Altın Gr. 775 776 -3,21  
Cumhuriyet 4.986 5.061 156,00  
Tam 4.962 5.088 155,88  
Yarım 2.398 2.461 75,41  
Çeyrek 1.203 1.231 37,70  
Gümüş.Ons 22,80 22,83 0,03  
Gümüş Gr. 9,96 9,97 -0,05  
B. Petrol 71,92 71,92 2,69