***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2018 18:27
***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor


***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 54.717.500 45.381.496 20.001.848 17.405.812
Satışların Maliyeti
10 -36.533.747 -29.279.235 -14.248.365 -11.430.403
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
18.183.753 16.102.261 5.753.483 5.975.409
BRÜT KAR (ZARAR)
18.183.753 16.102.261 5.753.483 5.975.409
Genel Yönetim Giderleri
-3.877.287 -3.588.006 -1.331.551 -1.112.371
Pazarlama Giderleri
-3.795.899 -3.982.263 -1.162.305 -1.253.550
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
988.487 2.753.603 351.480 626.693
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.619.036 -1.384.841 -791.709 -452.011
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.880.018 9.900.754 2.819.398 3.784.170
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
31.552 31.552
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.880.018 9.932.306 2.819.398 3.815.722
Finansman Gelirleri
1.187.601 1.093.000 733.079 642.000
Finansman Giderleri
-2.609.937 -4.290.487 -866.643 -1.683.615
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.457.682 6.734.819 2.685.834 2.774.107
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-335.945 -1.671.827 -112.046 -98.518
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.091.869 -705.196
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
755.924 -1.671.827 593.150 -98.518
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.121.737 5.062.992 2.573.788 2.675.589
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.121.737 5.062.992 2.573.788 2.675.589
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
8.121.737 5.062.992 2.573.788 2.675.589
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç 0,00041000 0,00025000 0,00013000 0,00013000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 55.241.392 162.149 -797.103 15.390.607 203.468 -193.322.262 -9.931.450 66.946.801 66.946.801
Transferler
-9.931.450 9.931.450
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.418.955 2.418.955 2.418.955
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 55.241.392 162.149 -797.103 15.390.607 203.468 -203.253.712 2.418.955 69.365.756 69.365.756
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 55.241.392 162.149 -537.233 15.390.607 203.468 -209.199.490 6.912.609 68.173.502 68.173.502
Transferler
6.912.609 -6.912.609
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
712.525 8.121.737 8.834.262 8.834.262
Dönem Karı (Zararı)
8.121.737 8.121.737 8.121.737
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
712.525 712.525 712.525
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
715 -715
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 55.241.392 162.149 175.292 15.390.607 204.183 -202.286.881 8.121.737 77.008.479 77.008.479


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.089.776 8.387.606
Dönem Karı (Zararı)
8.121.737 5.062.992
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
9.616.921 10.254.949
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.571.024 5.253.434
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7 -60.751
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.287.616 1.394.344
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.287.616 1.450.096
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-55.752
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.422.336 2.917.909
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.187.601 -1.013.762
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
2.609.937 3.931.671
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
335.945 781.565
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-31.552
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.648.882 -6.217.706
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.525.980 4.442.111
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
318.939 772.507
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.144.840 -6.527.899
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.220.458 1.295.555
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
69.798 -92.764
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
2.467.002 -7.064.486
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-665.303 957.270
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
15.089.776 9.100.235
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-712.629
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
226.332 -6.915.801
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
112.354
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-961.269 -5.455.544
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-2.586.373
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-2.586.373
Alınan Faiz
1.187.601 1.013.762
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-14.638.539 -18.468.661
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.540.781 -7.987.815
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-10.481.090 -6.535.782
Ödenen Faiz
-2.616.668 -3.945.064
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
677.569 -16.996.856
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
677.569 -16.996.856
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
407.024 22.742.289
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.084.593 5.745.433


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
8.121.737 5.062.992 2.573.788 2.675.589
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
712.525 712.525
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
890.656 890.656
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-178.131 -178.131
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-178.131 -178.131
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
712.525 712.525
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.834.262 5.062.992 3.286.313 2.675.589
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
8.834.262 5.062.992 3.286.313 2.675.589


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
1.084.593 407.024
Ticari Alacaklar
54.138.832 55.664.812
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.401
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 54.138.832 55.663.411
Diğer Alacaklar
8.724.229 7.656.225
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 7.364.546 7.191.899
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.359.683 464.326
Stoklar
7 25.631.880 22.487.040
Peşin Ödenmiş Giderler
905.738 1.347.240
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
905.738 1.347.240
Diğer Dönen Varlıklar
454.587 106.293
ARA TOPLAM
90.939.859 87.668.634
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
90.939.859 87.668.634
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
8 33.270.813 37.966.459
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
535.101 449.210
Bilgisayar Yazılımları
382.551 449.210
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
152.550
Peşin Ödenmiş Giderler
733.909 755.965
Ertelenmiş Vergi Varlığı
859.617 730.387
Diğer Duran Varlıklar
644.955
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
644.955
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
35.399.440 40.546.976
TOPLAM VARLIKLAR
126.339.299 128.215.610
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
11.875.686 23.570.150
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 11.228.047 21.709.137
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 647.639 1.861.013
Ticari Borçlar
6.767.531 9.987.989
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 35.763 168.613
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 6.731.768 9.819.376
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.608.135 2.390.347
Diğer Borçlar
1.606.580 653.036
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 1.606.580 653.036
Ertelenmiş Gelirler
13.612.146 11.145.144
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
1.091.869
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.449.836 2.333.582
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.449.836 2.333.582
ARA TOPLAM
39.011.783 50.080.248
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
39.011.783 50.080.248
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 334.138
Uzun Vadeli Karşılıklar
10.319.037 9.627.722
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10.319.037 9.627.722
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.319.037 9.961.860
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
49.330.820 60.042.108
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
77.008.479 68.173.502
Ödenmiş Sermaye
200.000.000 200.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
55.241.392 55.241.392
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
162.149 162.149
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15.565.899 14.853.374
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15.565.899 14.853.374
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15.390.607 15.390.607
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
175.292 -537.233
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
204.183 203.468
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-202.286.881 -209.199.490
Net Dönem Karı veya Zararı
8.121.737 6.912.609
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
77.008.479 68.173.502
TOPLAM KAYNAKLAR
126.339.299 128.215.610http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/718987


BIST
18:051.810
Değişim :  0,05% |  0,86
Açılış :  1.808  
Önceki Kapanış :  1.809  
En Yüksek
1.819
En Düşük
1.797
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
TETMT 231,00 10.073.368 % 10,00  
SONME 31,02 3.825.535 % 10,00  
AKFGY 5,83 34.963.694 % 10,00  
ISATR 257.597,00 257.597 % 10,00  
ISBTR 42.350,00 843.600 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,4378 13,4639 % 5,05  
Euro 15,1605 15,2516 % 5,41  
Sterlin 17,7244 17,8133 % 4,29  
Frank 14,5105 14,5979 % 5,01  
Riyal 3,5664 3,5843 % 4,73  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.772 1.772 -12,14  
Altın Gr. 765 765 30,26  
Cumhuriyet 4.986 5.061 156,00  
Tam 4.962 5.088 155,88  
Yarım 2.398 2.461 75,41  
Çeyrek 1.203 1.231 37,70  
Gümüş.Ons 22,76 22,78 -0,08  
Gümüş Gr. 9,82 9,83 0,40  
B. Petrol 68,83 68,83 -4,39