***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2019 18:19
***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor


***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 37.438.139 34.715.652 19.452.239 18.117.589
Satışların Maliyeti
10 -24.198.633 -22.285.382 -13.821.463 -12.065.541
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
13.239.506 12.430.270 5.630.776 6.052.048
BRÜT KAR (ZARAR)
13.239.506 12.430.270 5.630.776 6.052.048
Genel Yönetim Giderleri
-3.141.680 -2.545.736 -1.491.851 -1.231.115
Pazarlama Giderleri
-2.972.727 -2.633.594 -1.672.046 -1.056.716
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
2.879.964 1.370.086 1.562.669 142.321
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-673.911 -827.327 -433.481 -478.497
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.331.152 7.793.699 3.596.067 3.428.041
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.331.152 7.793.699 3.596.067 3.428.041
Finansman Giderleri
-1.291.381 -1.743.294 -518.324 -798.612
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.039.771 6.050.405 3.077.743 2.629.429
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.871.238 -223.899 -1.653.863 -1.409.333
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-2.016.930 -386.673 -758.967 -386.673
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
145.692 162.774 -894.896 -1.022.660
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.168.533 5.826.506 1.423.880 1.220.096
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.168.533 5.826.506 1.423.880 1.220.096
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
6.168.533 5.826.506 1.423.880 1.220.096
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürebilir Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 11 0,00031000 0,00029000 0,00007000 0,00006000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.634.069 10.744.393
Dönem Karı (Zararı)
6.168.533 5.826.506
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.848.722 6.798.389
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.221.727 3.795.871
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7 -289.286
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
760.076 1.768.404
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
760.076 1.768.404
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-715.033 1.010.215
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.007.127 -733.079
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.292.094 1.743.294
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.871.238 223.899
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.383.186 -1.057.351
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.111.499 -10.236.936
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.262.579 307.813
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.067.256 -3.794.582
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.355.358 -2.271.221
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
828.489 -402.238
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
1.946.376 16.057.339
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.638.641 -717.526
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
6.634.069 11.567.544
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-823.151
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.655.288 377.827
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-351.839 -355.252
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-351.839 -355.252
Alınan Faiz
2.007.127 733.079
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.954.072 -10.675.291
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-312.558 -1.179.187
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-6.342.689 -7.746.079
Ödenen Faiz
-1.298.825 -1.750.025
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
335.285 446.929
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
335.285 446.929
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
96.886 407.024
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
432.171 853.953


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
432.171 96.886
Ticari Alacaklar
52.802.211 47.690.712
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 213.816 725
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 52.588.395 47.689.987
Diğer Alacaklar
13.042.417 14.176.779
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 13.008.026 14.072.962
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 34.391 103.817
Stoklar
7 28.456.046 27.099.504
Peşin Ödenmiş Giderler
1.484.994 1.366.307
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.484.994 1.366.307
Diğer Dönen Varlıklar
1.270.972 7.514
ARA TOPLAM
97.488.811 90.437.702
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
97.488.811 90.437.702
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
8 28.800.816 31.418.284
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 2.179.645
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
368.700 374.800
Bilgisayar Yazılımları
368.700 374.800
Peşin Ödenmiş Giderler
733.909 733.915
Ertelenmiş Vergi Varlığı
1.537.132 1.408.018
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
33.620.202 33.935.017
TOPLAM VARLIKLAR
131.109.013 124.372.719
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.464.557 9.982.694
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 4.464.557 9.648.556
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 334.138
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 2.267.273
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.267.273
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.267.273
Ticari Borçlar
6.261.141 8.616.499
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 50.892 144.532
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 6.210.249 8.471.967
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.177.402 1.379.155
Diğer Borçlar
1.120.919 1.132.111
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 1.120.919 1.132.111
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12.725.878 10.779.502
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12.725.878 10.779.502
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
2.016.930 1.031.380
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.466.547 1.626.151
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.466.547 1.626.151
ARA TOPLAM
33.500.647 34.547.492
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
33.500.647 34.547.492
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
14.849
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 14.849
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14.849
Uzun Vadeli Karşılıklar
10.877.853 10.464.943
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10.877.853 10.464.943
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.892.702 10.464.943
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
44.393.349 45.012.435
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
86.715.664 79.360.284
Ödenmiş Sermaye
200.000.000 200.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
55.241.392 55.241.392
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
162.149 162.149
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16.123.632 14.936.070
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16.123.632 14.936.070
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15.390.607 15.390.607
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
733.025 -454.537
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
203.468 204.183
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-191.183.510 -202.287.596
Net Dönem Karı veya Zararı
6.168.533 11.104.086
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
86.715.664 79.360.284
TOPLAM KAYNAKLAR
131.109.013 124.372.719


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 55.241.392 162.149 -537.233 15.390.607 203.468 -209.199.490 6.912.609 68.173.502 68.173.502
Transferler
6.912.609 -6.912.609
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
559.244 5.826.506 6.385.750 6.385.750
Dönem Karı (Zararı)
5.826.506 5.826.506 5.826.506
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
559.244 559.244 559.244
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
715 -715
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 55.241.392 162.149 22.011 15.390.607 204.183 -202.287.596 5.826.506 74.559.252 74.559.252
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 55.241.392 162.149 -454.537 15.390.607 204.183 -202.287.596 11.104.086 79.360.284 79.360.284
Transferler
-715 11.104.086 -11.104.086 -715 -715
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.187.562 6.168.533 7.356.095 7.356.095
Dönem Karı (Zararı)
6.168.533 6.168.533 6.168.533
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.187.562 1.187.562 1.187.562
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 55.241.392 162.149 733.025 15.390.607 203.468 -191.183.510 6.168.533 86.715.664 86.715.664


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
6.168.533 5.826.506 1.423.880 1.220.096
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.187.562 559.244 1.187.562 559.244
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.484.453 699.055 1.484.453 699.055
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-296.891 -139.811 -296.891 -139.811
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-296.891 -139.811 -296.891 -139.811
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.187.562 559.244 1.187.562 559.244
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.356.095 6.385.750 2.611.442 1.779.340
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
7.356.095 6.385.750 2.611.442 1.779.340http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/781918


BIST
18:051.910
Değişim :  1,61% |  30,35
Açılış :  1.897  
Önceki Kapanış :  1.880  
En Yüksek
1.914
En Düşük
1.894
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
PKENT 4.478,20 22.928.132 % 10,00  
SELVA 11,11 36.007.943 % 10,00  
MAKTK 3,74 66.866.320 % 10,00  
ISKUR 550.000,00 550.000 % 10,00  
ISATR 342.861,20 342.861 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,7265 13,7296 % 0,49  
Euro 15,5059 15,5679 % 0,38  
Sterlin 18,1135 18,2043 % -0,25  
Frank 14,8951 14,9848 % 0,53  
Riyal 3,6493 3,6676 % 0,27  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.783 1.783 15,34  
Altın Gr. 788 788 8,66  
Cumhuriyet 5.186 5.264 106,00  
Tam 5.159 5.293 110,82  
Yarım 2.493 2.561 53,60  
Çeyrek 1.251 1.280 26,81  
Gümüş.Ons 22,51 22,56 0,15  
Gümüş Gr. 9,93 9,95 0,09  
B. Petrol 69,66 69,66 -0,01