***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.08.2021 20:39
***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor


***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 52.983.903 34.294.664 29.564.676 14.459.713
Satışların Maliyeti
10 -31.026.950 -23.393.677 -16.863.784 -11.279.181
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
21.956.953 10.900.987 12.700.892 3.180.532
BRÜT KAR (ZARAR)
21.956.953 10.900.987 12.700.892 3.180.532
Genel Yönetim Giderleri
-6.122.983 -2.983.885 -2.739.028 -1.381.967
Pazarlama Giderleri
-3.978.059 -2.999.007 -2.250.220 -1.343.872
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
333.307 245.333 236.565 -825.515
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.933.607 -3.611.818 -1.105.933 -2.945.622
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.255.611 1.551.610 6.842.276 -3.316.444
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
2.505.161 952.080 1.252.282 478.667
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
12.760.772 2.503.690 8.094.558 -2.837.777
Finansman Giderleri
-1.318.710 -567.830 -926.714 -374.331
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
11.442.062 1.935.860 7.167.844 -3.212.108
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.743.327 -391.394 -2.074.361 430.395
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-3.521.264 -1.651.828 -2.258.015 -314.001
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
777.937 1.260.434 183.654 744.396
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.698.735 1.544.466 5.093.483 -2.781.713
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.698.735 1.544.466 5.093.483 -2.781.713
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
8.698.735 1.544.466 5.093.483 -2.781.713
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç / (kayıp) 11 0,00043500 0,00007700 0,00025500 -0,00013900
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.372.931 5.833.368
Dönem Karı (Zararı)
8.698.735 1.544.466
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.522.407 6.841.948
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.129.048 4.368.963
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5-7 347.624 215.049
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.488.859 2.250.792
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.488.859 2.250.792
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.186.451 -384.250
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.505.161 -952.080
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.318.710 567.830
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.743.327 391.394
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-15.299.516 -2.122.626
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-43.613.681 -13.345.590
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.017.899 -3.113.704
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-15.330.280 -4.673.691
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-815.976 616.161
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-813.469 -541.905
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
48.921.467 20.015.989
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
370.322 -1.079.886
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.921.626 6.263.788
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-548.695 -430.420
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.971.306 919.626
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-533.855 -32.454
Alınan Faiz
2.505.161 952.080
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.530.330 -6.829.603
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.245.226 -1.768.803
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-4.988.549
Ödenen Faiz
-285.104 -72.251
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-186.093 -76.609
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-186.093 -76.609
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
300.644 401.058
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
114.551 324.449


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
114.551 300.644
Ticari Alacaklar
104.936.870 61.835.798
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-12 4.720 390.659
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 104.932.150 61.445.139
Diğer Alacaklar
27.680.529 26.698.982
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-12 27.672.825 26.636.667
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 7.704 62.315
Stoklar
7 47.649.523 32.154.258
Peşin Ödenmiş Giderler
1.396.959 1.479.806
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.396.959 1.479.806
Diğer Dönen Varlıklar
37.810 6.810
ARA TOPLAM
181.816.242 122.476.298
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
181.816.242 122.476.298
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
8 62.591.902 64.426.639
Kullanım Hakkı Varlıkları
18.166.609 14.153.419
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 763.994 797.237
Peşin Ödenmiş Giderler
733.991 741.192
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
82.256.496 80.118.487
TOPLAM VARLIKLAR
264.072.738 202.594.785
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.942.281 3.443.016
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.942.281 3.443.016
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 5.942.281 3.443.016
Ticari Borçlar
16.593.932 17.409.908
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-12 1.198.332 275.655
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 15.395.600 17.134.253
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.253.751 2.005.284
Diğer Borçlar
1.373.105 2.187.354
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 1.373.105 2.187.354
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6 58.432.645 9.435.966
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
2.449.245 1.234.797
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.174.145 2.111.422
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.174.145 2.111.422
ARA TOPLAM
89.219.104 37.827.747
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
89.219.104 37.827.747
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
12.099.069 11.069.551
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
12.099.069 11.069.551
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 12.099.069 11.069.551
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
62.676 137.888
Uzun Vadeli Karşılıklar
16.783.252 15.224.965
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16.783.252 15.224.965
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
5.137.843 5.887.811
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
34.082.840 32.320.215
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
123.301.944 70.147.962
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
140.770.794 132.446.823
Ödenmiş Sermaye
200.000.000 200.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
55.241.392 55.241.392
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
162.149 162.149
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
50.558.864 50.933.628
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
50.558.864 50.933.628
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
50.654.900 50.654.900
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-96.036 278.728
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
204.183 204.183
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-174.094.529 -180.591.588
Net Dönem Karı veya Zararı
8.698.735 6.497.059
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
140.770.794 132.446.823
TOPLAM KAYNAKLAR
264.072.738 202.594.785


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 55.241.392 162.149 -476.337 50.654.900 204.183 -191.183.510 10.591.922 125.194.699 125.194.699
Transferler
10.591.922 -10.591.922 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
327.041 1.544.466 1.871.507 1.871.507
Dönem Karı (Zararı)
1.544.466 1.544.466 1.544.466
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
327.041 327.041 327.041
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 55.241.392 162.149 -149.296 50.654.900 204.183 -180.591.588 1.544.466 127.066.206 127.066.206
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 55.241.392 162.149 278.728 50.654.900 204.183 -180.591.588 6.497.059 132.446.823 132.446.823
Transferler
6.497.059 -6.497.059
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-374.764 8.698.735 8.323.971 8.323.971
Dönem Karı (Zararı)
8.698.735 8.698.735 8.698.735
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-374.764 -374.764 -374.764
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 55.241.392 162.149 -96.036 50.654.900 204.183 -174.094.529 8.698.735 140.770.794 140.770.794


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
8.698.735 1.544.466 5.093.483 -2.781.713
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-374.764 327.041 -374.764 43.058
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-468.455 408.801 -468.455 53.822
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
93.691 -81.760 93.691 -10.764
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
93.691 -81.760 93.691 -10.764
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-374.764 327.041 -374.764 43.058
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.323.971 1.871.507 4.718.719 -2.738.655
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
8.323.971 1.871.507 4.718.719 -2.738.655http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957102


BIST16:502.046
Değişim :  2,07% |  41,45
Açılış :  2.010  
Önceki Kapanış :  2.005  
En Yüksek
2.049
En Düşük
2.010
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:50
FLAP 2,86 121.382.969 % 10,00  
NIBAS 11,44 45.210.804 % 10,00  
POLTK 495,50 17.288.314 % 9,99  
RALYH 15,30 5.329.633 % 9,99  
ISBIR 60,55 4.848.905 % 9,99  
16:50 Alış Satış %  
Dolar 13,7835 13,7853 % 0,72  
Euro 15,6164 15,6317 % 0,53  
Sterlin 18,1809 18,2721 % 0,88  
Frank 14,8923 14,9820 % 0,64  
Riyal 3,6692 3,6876 % 1,01  
16:50 Alış Satış %  
Altın Ons 1.777 1.777 -8,42  
Altın Gr. 789 789 3,98  
Cumhuriyet 5.212 5.290 14,00  
Tam 5.190 5.322 13,09  
Yarım 2.509 2.574 6,33  
Çeyrek 1.258 1.287 3,17  
Gümüş.Ons 21,87 21,89 -0,57  
Gümüş Gr. 9,72 9,73 -0,14  
B. Petrol 75,00 75,00 -0,82