***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

02.09.2019 22:20***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11.439.050 2.832.052 10.929.050 -1.411.463
Satışların Maliyeti
-594.863 -932.136 -594.863 13.542.279
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.844.187 1.899.916 10.334.187 12.130.816
BRÜT KAR (ZARAR)
10.844.187 1.899.916 10.334.187 12.130.816
Genel Yönetim Giderleri
-843.118 -5.345.476 -568.155 -2.349.292
Pazarlama Giderleri
-362.984 -120.000 -45.817
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
431.904 235.226 -48.162 111.512
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-23.865.653 -498.082 -23.293.585 686.099
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-13.795.664 -3.828.416 -13.575.715 10.533.318
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24.138.592 69.766
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5.684
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-13.795.664 20.310.176 -13.575.715 10.608.768
Finansman Giderleri
-46.010 -676.687 -46.010 -643.297
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-13.841.674 19.633.489 -13.621.725 9.965.471
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
5.084.048 659.833 5.016.165 -734.439
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-285 -285
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
5.084.048 660.118 5.016.165 -734.154
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-8.757.626 20.293.322 -8.605.560 9.231.032
DÖNEM KARI (ZARARI)
-8.757.626 20.293.322 -8.605.560 9.231.032
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
25.083 -12.912 43.175 -10.070
Ana Ortaklık Payları
-8.782.709 20.306.234 -8.648.735 9.241.102
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.378.803 1.311.966
Dönem Karı (Zararı)
-8.757.626 20.293.322
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-8.757.626 20.293.322
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-4.997.257 2.357.421
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
303.512 1.028.174
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-226.809 1.335.755
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-226.809 -280.860
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.616.615
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.949
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.949
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
664.156
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
664.156
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-12.780
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-12.780
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-5.084.048 -659.833
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
10.088
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
16.133.686 -20.794.291
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.750.401 -28.208.892
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.750.401 -28.208.892
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.098.369 60.403.992
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.098.369 60.403.992
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
588.612 313.716
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
5.645.616 9.085
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.867.900 3.100.706
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.867.900 3.100.706
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
141.569 430.271
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
264.476 623.303
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.277.545 -57.466.472
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
5.277.545 -57.466.472
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.378.803 1.856.452
Ödenen Faiz
-702.074
Alınan Faiz
157.873
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-285
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
592.458
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
592.458
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
592.458
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.232.198 -1.897.822
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.232.198 -1.899.501
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.232.198 -1.899.501
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.679
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-260.937 -585.856
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-260.937 -585.856
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.241.298 3.420.854
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.980.361 2.834.998


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
2.980.361 3.241.298
Ticari Alacaklar
11.884.256 9.133.855
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
14.516 4.580.120
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11.869.740 4.553.735
Diğer Alacaklar
2.623.677 6.815.436
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
2.614.594 1.269.673
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.083 5.545.763
Stoklar
588.612
Peşin Ödenmiş Giderler
282.242 5.927.858
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
282.242 5.927.858
Diğer Dönen Varlıklar
701.627 1.608.237
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
701.627 1.608.237
ARA TOPLAM
18.472.163 27.315.296
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
18.472.163 27.315.296
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
1.176.190 1.695.392
Diğer Maddi Duran Varlıklar
1.176.190 1.695.392
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
37.286.012 37.284.540
Şerefiye
37.271.488 37.271.488
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14.524 13.052
Ertelenmiş Vergi Varlığı
7.190.556 1.935.156
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
45.652.758 40.915.088
TOPLAM VARLIKLAR
64.124.921 68.230.384
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.001.218 3.042.076
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.001.218 3.042.076
Banka Kredileri
1.001.218 3.042.076
Ticari Borçlar
2.103.763 235.863
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
68.234
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.103.763 167.629
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.082.857 941.288
Diğer Borçlar
13.052.033 7.785.877
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
1.023.200 1.330.564
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12.028.833 6.455.313
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.525.821 3.261.345
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
30.301 155.368
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.495.520 3.105.977
Kısa Vadeli Karşılıklar
0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.423.800 1.412.411
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.423.800 1.412.411
ARA TOPLAM
22.189.492 16.678.860
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
22.189.492 16.678.860
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.191.340
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.191.340
Banka Kredileri
1.191.340
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.598 10.802
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
6.598 10.802
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
430.775 186.084
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
437.373 1.388.226
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
22.626.865 18.067.086
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
41.470.599 50.201.145
Ödenmiş Sermaye
20.990.000 20.990.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
2.243.684 2.243.684
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
127 -1.868
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
127 -1.868
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
127 -1.868
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
34.846.352 34.846.352
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
34.846.352 34.846.352
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
136.112 136.112
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-8.013.133 -7.380.671
Net Dönem Karı veya Zararı
-8.732.543 -632.464
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27.457 -37.847
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
41.498.056 50.163.298
TOPLAM KAYNAKLAR
64.124.921 68.230.384


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.990.000 2.243.684 -417 34.846.352 136.112 -2.105.568 -4.253.862 51.856.301 -1.247.865 50.608.436
Transferler
-4.253.862 4.253.862 1.247.865 1.247.865
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.679 1.679
Dönem Karı (Zararı)
20.306.234 20.306.234 -12.912 20.293.322
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.679
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-1.125.803 -1.125.803 -1.125.803
Dönem Sonu Bakiyeler
20.990.000 2.243.684 1.262 34.846.352 136.112 -7.485.233 20.306.234 71.038.411 -12.912 71.025.499
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.990.000 15.892 2.243.684 -1.868 34.846.352 136.112 -7.380.671 -632.464 50.201.145 -37.847 50.163.298
Transferler
-632.462 632.464 2 40.221 40.223
Dönem Karı (Zararı)
-8.732.543 -8.732.543 25.083 -8.707.460
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.995 1.995 1.995
Dönem Sonu Bakiyeler
20.990.000 15.892 2.243.684 127 34.846.352 136.112 -8.013.133 -8.782.709 41.470.599 27.457 41.498.056


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-8.757.626 20.293.322 -8.605.560 9.231.032
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.556 1.343 1.556 -3.809
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.995 1.679 1.995 -4.761
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-439 -336 -439 952
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-439 -336 -439 952
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.556 1.343 1.556 -3.809
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-8.756.070 20.294.665 -8.604.004 9.227.223
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
25.083 -12.912 43.175 -12.912
Ana Ortaklık Payları
-8.781.153 20.307.577 -8.647.179 9.240.135http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/785244


BIST12:351.352
Değişim :  -0,86% |  -11,69
Açılış :  1.358  
Önceki Kapanış :  1.363  
En Yüksek
1.358
En Düşük
1.348
BIST En Aktif Hisseler12:35
PEGYO 1,26 962.303 % 0,00  
NTHOL 3,99 14.626.094 % 0,00  
ISGYO 1,85 2.298.685 % 0,00  
KARSN 3,77 35.332.655 % 0,00  
KARYE 9,68 128.255.336 % 0,00  
12:35 Alış Satış %  
Dolar 8,5508 8,5524 % -0,14  
Euro 10,0522 10,0992 % 0,20  
Sterlin 11,7253 11,7841 % -0,26  
Frank 9,2652 9,3211 % -0,18  
Riyal 2,2740 2,2854 % -0,11  
12:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.802 1.802 -4,80  
Altın Gr. 496 496 -1,85  
Cumhuriyet 3.297 3.347 -15,00  
Tam 3.285 3.367 -19,62  
Yarım 1.588 1.629 -9,49  
Çeyrek 796 814 -4,75  
Gümüş.Ons 25,16 25,20 -0,24  
Gümüş Gr. 6,92 6,94 -0,07  
B. Petrol 74,13 74,13 0,34