***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

16.03.2020 19:35***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17.169.297 5.429.862
Satışların Maliyeti
-4.026.711 -1.137.732
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
13.142.586 4.292.130
BRÜT KAR (ZARAR)
13.142.586 4.292.130
Genel Yönetim Giderleri
-8.137.330 -4.719.220
Pazarlama Giderleri
-363.051 -120.000
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.420.009 495.207
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.898.083 -394.879
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.164.131 -446.762
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
157.890
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.164.131 -288.872
Finansman Giderleri
-357.598 -517.102
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.806.533 -805.974
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
164.069 135.664
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-288
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
164.069 135.952
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.970.602 -670.310
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.970.602 -670.310
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
42.580 -37.846
Ana Ortaklık Payları
3.928.022 -632.464
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-300.865 1.895.951
Dönem Karı (Zararı)
3.970.602 -670.310
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.970.602 -670.310
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.423.709 836.645
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
474.028 665.217
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
81.347
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
81.347
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-659.692 346.651
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-659.692 2.366
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
344.285
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
357.598 -11.333
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
357.598 153.394
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
196.860
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-361.587
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-12.780
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-12.780
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-164.069 -135.952
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
8.334.497 -15.158
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-12.337.578 2.058.160
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.545.781 -6.692.444
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.545.781 -6.692.444
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7.222.160 69.334.833
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7.222.160 69.334.833
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-553.666 234.142
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-13.577.387 -5.037.759
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
702.708 -795.651
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
702.708 -795.651
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-659.692 517.654
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-2.864.790
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.152.692 -55.502.615
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
3.221.052
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-5.152.692 -58.723.667
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
56.733 2.224.495
Ödenen Faiz
-357.598 -486.146
Alınan Faiz
157.890
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-288
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.840.009 -2.075.507
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.840.009 -2.075.507
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.840.009 -2.075.507
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.140.874 -179.556
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.140.874 -179.556
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.241.298 3.420.854
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
100.424 3.241.298


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
100.424 3.241.298
Ticari Alacaklar
6.588.074 9.133.855
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
59.988 4.580.120
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6.528.086 4.553.735
Diğer Alacaklar
234.105 6.815.436
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
80.522 1.269.673
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
153.583 5.545.763
Stoklar
1.142.278 588.612
Peşin Ödenmiş Giderler
19.505.245 5.927.858
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
19.505.245 5.927.858
Diğer Dönen Varlıklar
967.408 1.608.237
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
967.408 1.608.237
ARA TOPLAM
28.537.534 27.315.296
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
28.537.534 27.315.296
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
458.455 1.695.392
Diğer Maddi Duran Varlıklar
458.455 1.695.392
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
37.279.340 37.284.540
Şerefiye
37.271.488 37.271.488
Bilgisayar Yazılımları
7.852 13.052
Ertelenmiş Vergi Varlığı
2.314.135 1.935.156
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
40.051.930 40.915.088
TOPLAM VARLIKLAR
68.589.464 68.230.384
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.393.407 3.042.076
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.393.407 3.042.076
Banka Kredileri
1.393.407 3.042.076
Ticari Borçlar
938.571 235.863
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 68.234
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
938.571 167.629
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
281.596 941.288
Diğer Borçlar
1.557.116 7.785.877
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 1.330.564
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.557.116 6.455.313
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
396.555 3.261.345
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 155.368
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
396.555 3.105.977
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.210.809 1.412.411
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.210.809 1.412.411
ARA TOPLAM
6.778.054 16.678.860
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.778.054 16.678.860
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 1.191.340
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 1.191.340
Banka Kredileri
0 1.191.340
Uzun Vadeli Karşılıklar
287 10.802
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
287 10.802
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
474.270 186.084
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
474.557 1.388.226
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.252.611 18.067.086
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
61.326.894 50.201.145
Ödenmiş Sermaye
20.990.000 20.990.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
2.243.684 2.243.684
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-97 -1.868
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-97 -1.868
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-97 -1.868
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
37.271.488 34.846.352
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
37.271.488 34.846.352
Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
37.271.488 34.846.352
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
136.112 136.112
Yasal Yedekler
136.112 136.112
Diğer Yedekler
3.980.414
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-7.307.889 -7.380.671
Net Dönem Karı veya Zararı
4.013.182 -632.464
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
9.959 -37.847
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
61.336.853 50.163.298
TOPLAM KAYNAKLAR
68.589.464 68.230.384


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.990.000 2.243.684 -417 34.846.352 136.112 -2.105.568 -4.253.862 51.856.301 -1.247.865 50.608.436
Transferler
-4.253.862 4.253.862
Dönem Karı (Zararı)
-632.464 -632.464 -37.847 -670.311
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.451 -1.451 -1.451
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-1.021.241 -1.021.241 1.247.865 226.624
Dönem Sonu Bakiyeler
20.990.000 2.243.684 -1.868 34.846.352 136.112 -7.380.671 -632.464 50.201.145 -37.847 50.163.298
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.990.000 2.243.684 -1.868 34.846.352 136.112 -7.380.671 -632.464 50.201.145 -37.847 50.163.298
Diğer Düzeltmeler
2.425.136 2.425.136 2.425.136
Transferler
72.782 632.464 705.246 5.226 710.472
Dönem Karı (Zararı)
4.013.182 4.013.182 42.580 4.055.762
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.771 1.771 1.771
Sermaye Avansı
3.980.414 3.980.414 3.980.414
Dönem Sonu Bakiyeler
20.990.000 2.243.684 -97 37.271.488 136.112 3.980.414 -7.307.889 4.013.182 61.326.894 9.959 61.336.853


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
3.970.602 -670.310
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.381 -1.132
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.771 -1.451
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-390 319
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-390 319
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.381 -1.132
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.971.983 -671.442
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
42.580 -37.846
Ana Ortaklık Payları
3.929.403 -633.596http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829534


BIST
12:351.352
Değişim :  -0,86% |  -11,69
Açılış :  1.358  
Önceki Kapanış :  1.363  
En Yüksek
1.358
En Düşük
1.348
BIST En Aktif Hisseler12:35
PEGYO 1,26 962.303 % 0,00  
NTHOL 3,99 14.626.094 % 0,00  
ISGYO 1,85 2.298.685 % 0,00  
KARSN 3,77 35.332.655 % 0,00  
KARYE 9,68 128.255.336 % 0,00  
12:35 Alış Satış %  
Dolar 8,5468 8,5485 % 0,00  
Euro 10,0650 10,0854 % 0,18  
Sterlin 11,7253 11,7841 % -0,26  
Frank 9,2652 9,3211 % -0,18  
Riyal 2,2740 2,2854 % -0,11  
12:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.801 1.802 -0,96  
Altın Gr. 496 496 -1,85  
Cumhuriyet 3.297 3.347 -15,00  
Tam 3.285 3.367 -19,62  
Yarım 1.588 1.629 -9,49  
Çeyrek 796 814 -4,75  
Gümüş.Ons 25,17 25,21 0,01  
Gümüş Gr. 6,92 6,93 0,00  
B. Petrol 73,71 73,71 0,27