***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2020 00:08***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 4.653.803 13.950.965
Satışların Maliyeti
19 -2.183.309 -594.900
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.470.494 13.356.065
BRÜT KAR (ZARAR)
2.470.494 13.356.065
Genel Yönetim Giderleri
20 -1.346.228 -7.527.371
Pazarlama Giderleri
20 0 -363.051
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
4.145 916.638
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -241.391 -10.399.442
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
887.020 -4.017.161
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
887.020 -4.017.161
Finansman Gelirleri
43.724 0
Finansman Giderleri
-6.960 -19.952
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
923.784 -4.037.113
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-320.061 2.104.107
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 -320.061 2.104.107
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
603.723 -1.933.006
DÖNEM KARI (ZARARI)
603.723 -1.933.006
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-31.323 52.540
Ana Ortaklık Payları
635.046 -1.985.546
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.844.862 -915.565
Dönem Karı (Zararı)
603.723 -1.933.006
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
603.723 -1.933.006
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
502.231 4.603.078
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
167.706 474.028
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
482 2.394.973
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
482 2.394.973
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13.982 -47.925
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13.982 -47.925
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 13.268.733
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
320.061 -2.104.107
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
0 -9.382.624
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.815.025 -3.585.637
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.378.842 -6.098.127
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
973.085 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.405.757 -6.098.127
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.069 7.656.627
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-185.203 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
189.272 7.656.627
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.895.953 -367.388
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-8.381.572 5.132.029
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-720.106 -10.763
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-720.106 -10.763
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-8.231 -47.925
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
167.724 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
167.724 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
0 -3.242.735
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-151.704 -6.607.355
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-151.704 -6.607.355
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.709.071 -915.565
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
-1.135.791
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-94.444 498.014
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 592.458
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 592.458
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-94.444 -94.444
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-94.444 -94.444
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.841.168 824.146
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
2.841.168 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 3.251.326
Kredilerden Nakit Girişleri
0 3.251.326
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -2.427.180
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -2.427.180
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-98.138 406.595
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-98.138 406.595
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
249.081 3.030.028
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
150.943 3.436.623


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 150.943 104.208
Ticari Alacaklar
6 2.668.607 7.192.322
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 35.988 1.009.073
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 2.632.619 6.183.249
Diğer Alacaklar
10 1.478.154 1.482.705
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10 185.203 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 1.292.951 1.482.705
Stoklar
8 0 1.895.953
Peşin Ödenmiş Giderler
9 25.217.468 16.769.383
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 22.888.718 15.390.566
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 2.328.750 1.378.817
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 1.022.657 651.606
Diğer Dönen Varlıklar
13 2.804.252 974.033
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 223.818 256.452
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 2.580.434 717.581
ARA TOPLAM
33.342.081 29.070.210
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
33.342.081 29.070.210
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
11 311.139 376.210
Taşıtlar
11 0 0
Mobilya ve Demirbaşlar
11 300.673 333.884
Özel Maliyetler
11 10.466 42.326
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 29.716 37.907
Bilgisayar Yazılımları
12 29.716 37.907
Peşin Ödenmiş Giderler
9 0 66.513
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 0 66.513
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 329.733 649.794
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
670.588 1.130.424
TOPLAM VARLIKLAR
34.012.669 30.200.634
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 1.371.255 1.371.255
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 1.371.255 1.371.255
Banka Kredileri
5 1.371.255 1.371.255
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Banka Kredileri
5 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
5 2.202 2.202
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
5 2.202 2.202
Ticari Borçlar
6 295.859 1.015.965
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 295.859 1.015.965
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7 273.365 281.596
Diğer Borçlar
10 1.786.176 1.618.452
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 1.786.176 1.618.452
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 28.896 28.896
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 28.896 28.896
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 0 449.360
Kısa Vadeli Karşılıklar
18 1.250.295 1.250.295
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 1.250.295 1.250.295
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 3.575.198 2.212.063
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 3.575.198 2.212.063
ARA TOPLAM
8.583.246 8.230.084
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.583.246 8.230.084
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 0 0
Banka Kredileri
5 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
17 14.569 587
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 14.569 587
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.569 587
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.597.815 8.230.671
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
15 25.477.500 22.027.081
Ödenmiş Sermaye
15 20.990.000 20.990.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 2.243.684 2.243.684
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 136.112 136.112
Yasal Yedekler
15 136.112 136.112
Diğer Yedekler
11.603.268 8.752.101
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-10.130.610 -11.637.556
Net Dönem Karı veya Zararı
635.046 1.542.740
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-62.646 -57.118
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
25.414.854 21.969.963
TOPLAM KAYNAKLAR
34.012.669 30.200.634


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.990.000 2.243.684 -1.868 34.846.352 136.112 -7.380.671 -632.464 50.201.145 -37.847 50.163.298
Transferler
-632.462 632.464 2 -366.371 -366.369
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.771 1.771 1.771
Dönem Karı (Zararı)
-1.704.627 -1.704.627 228.379 -1.476.248
Sermaye Avansı
19.236.594 19.236.594 19.236.594
Dönem Sonu Bakiyeler
20.990.000 2.243.684 -97 34.846.352 136.112 19.236.594 -8.013.133 -1.704.627 67.734.885 -175.839 67.559.046
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.990.000 2.243.684 136.112 8.752.101 -11.637.556 1.542.740 22.027.081 -57.118 21.969.963
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-25.795 -25.795 25.795 0
Transferler
9.999 1.532.741 -1.542.740 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
635.046 635.046 -31.323 603.723
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
2.841.168 2.841.168 2.841.168
Dönem Sonu Bakiyeler
20.990.000 2.243.684 136.112 11.603.268 -10.130.610 635.046 25.477.500 -62.646 25.414.854


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
603.723 -1.933.006
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
15 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
603.723 -1.933.006
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-31.323 52.540
Ana Ortaklık Payları
635.046 -1.985.546http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886984


BIST12:351.352
Değişim :  -0,86% |  -11,69
Açılış :  1.358  
Önceki Kapanış :  1.363  
En Yüksek
1.358
En Düşük
1.348
BIST En Aktif Hisseler12:35
PEGYO 1,26 962.303 % 0,00  
NTHOL 3,99 14.626.094 % 0,00  
ISGYO 1,85 2.298.685 % 0,00  
KARSN 3,77 35.332.655 % 0,00  
KARYE 9,68 128.255.336 % 0,00  
12:35 Alış Satış %  
Dolar 8,5508 8,5524 % -0,14  
Euro 10,0522 10,0992 % 0,20  
Sterlin 11,7253 11,7841 % -0,26  
Frank 9,2652 9,3211 % -0,18  
Riyal 2,2740 2,2854 % -0,11  
12:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.802 1.802 -4,80  
Altın Gr. 496 496 -1,85  
Cumhuriyet 3.297 3.347 -15,00  
Tam 3.285 3.367 -19,62  
Yarım 1.588 1.629 -9,49  
Çeyrek 796 814 -4,75  
Gümüş.Ons 25,16 25,20 -0,24  
Gümüş Gr. 6,92 6,94 -0,07  
B. Petrol 74,13 74,13 0,34