***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

02.02.2021 00:53***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 12.426.465 16.359.297
Satışların Maliyeti
20 -9.527.560 -7.887.107
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.898.905 8.472.190
BRÜT KAR (ZARAR)
2.898.905 8.472.190
Genel Yönetim Giderleri
21 -1.842.536 -1.872.885
Pazarlama Giderleri
21 0 -63.051
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 153.156 4.975
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -253.195 -4.718.958
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
956.330 1.822.271
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 0 229.286
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-10.695 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
945.635 2.051.557
Finansman Gelirleri
23 65.052 0
Finansman Giderleri
23 -7.631 -337.646
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.003.056 1.713.911
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-90.247 -199.730
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -362.175 -449.360
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 271.928 249.630
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
912.809 1.514.181
DÖNEM KARI (ZARARI)
912.809 1.514.181
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-31.323 -28.559
Ana Ortaklık Payları
944.132 1.542.740
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.175.552 -749.304
Dönem Karı (Zararı)
912.809 1.514.181
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
912.809 1.514.181
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-146.488 1.192.406
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
115.302 193.888
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10.138 1.248.148
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10.138 587
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 1.247.561
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-271.928 -249.630
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-8.003.744 -5.294.484
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.283.560 5.222.198
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
956.095 -605.154
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.239.655 5.827.352
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.893.931 12.346.983
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.537.194 3.163.762
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-356.737 9.183.221
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.895.953 1.326.730
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
-561.858 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-3.558.304 -14.847.309
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-745.223 -2.087.620
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-745.223 -2.087.620
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
54.098 -659.692
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
64.326 -5.301.197
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.180 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
61.146 -5.301.197
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10.000 -1.054.349
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.755 -240.228
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
14.755 -240.228
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-7.237.423 -2.587.897
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
0 -315.642
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
1.061.871 2.154.235
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-146.596 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-13.055 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-133.541
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-133.541
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.943.600 -2.390.923
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
8.297.064 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.674.106
Kredilerden Nakit Girişleri
0 1.674.106
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.353.464 -4.065.029
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.353.464 -4.065.029
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
621.452 -3.140.227
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
621.452 -3.140.227
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
104.208 3.244.435
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
725.660 104.208


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 725.660 104.208
Ticari Alacaklar
6 10.475.882 7.192.322
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
52.978 1.009.073
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10.422.904 6.183.249
Diğer Alacaklar
7 3.376.636 1.482.705
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
1.537.194 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.839.442 1.482.705
Stoklar
8 0 1.895.953
Canlı Varlıklar
8 561.858 0
Peşin Ödenmiş Giderler
9 20.394.200 16.769.383
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17.973.508 15.390.566
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.420.692 1.378.817
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 660.479 651.606
Diğer Dönen Varlıklar
15 828.617 974.033
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 256.452
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
828.617 717.581
ARA TOPLAM
37.023.332 29.070.210
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
37.023.332 29.070.210
DURAN VARLIKLAR

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
14 13.055 0
Maddi Duran Varlıklar
12 405.391 376.210
Mobilya ve Demirbaşlar
286.819 333.884
Özel Maliyetler
118.572 42.326
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 26.965 37.907
Bilgisayar Yazılımları
26.965 37.907
Peşin Ödenmiş Giderler
9 0 66.513
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 66.513
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 921.722 649.794
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.367.133 1.130.424
TOPLAM VARLIKLAR
38.390.465 30.200.634
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 0 1.371.255
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 1.371.255
Banka Kredileri
0 1.371.255
Diğer Finansal Yükümlülükler
5 19.993 2.202
Ticari Borçlar
6 270.742 1.015.965
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
270.742 1.015.965
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 335.694 281.596
Diğer Borçlar
7 1.682.778 1.618.452
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3.180 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.679.598 1.618.452
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 38.896 28.896
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
38.896 28.896
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 0 449.360
Kısa Vadeli Karşılıklar
18 1.250.295 1.250.295
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.250.295 1.250.295
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 3.601.506 2.212.063
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.601.506 2.212.063
ARA TOPLAM
7.199.904 8.230.084
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.199.904 8.230.084
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
18 10.725 587
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10.725 587
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.725 587
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.210.629 8.230.671
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
16 31.242.482 22.027.081
Ödenmiş Sermaye
20.990.000 20.990.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
2.243.684 2.243.684
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 136.112 136.112
Yasal Yedekler
136.112 136.112
Diğer Yedekler
17.059.164 8.752.101
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-10.130.610 -11.637.556
Net Dönem Karı veya Zararı
944.132 1.542.740
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-62.646 -57.118
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
31.179.836 21.969.963
TOPLAM KAYNAKLAR
38.390.465 30.200.634


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.990.000 2.243.684 136.112 960.447 -8.714.494 -2.031.868 13.583.881 -314.718 13.269.163
Diğer Düzeltmeler
-286.159 0 -286.159 286.159 0
Transferler
7.791.654 -2.636.903 2.031.868 7.186.619 0 7.186.619
Dönem Karı (Zararı)
1.542.740 1.542.740 -28.559 1.514.181
Dönem Sonu Bakiyeler
20.990.000 2.243.684 136.112 8.752.101 -11.637.556 1.542.740 22.027.081 -57.118 21.969.963
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.990.000 2.243.684 136.112 8.752.101 -11.637.556 1.524.740 22.027.081 -57.118 21.969.963
Diğer Düzeltmeler
-35.794 -35.794 25.795 -9.999
Transferler
1.542.740 -1.542.740 0
Dönem Karı (Zararı)
944.132 944.132 -31.323 912.809
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
8.307.063 8.307.063 8.307.063
Dönem Sonu Bakiyeler
20.990.000 2.243.684 136.112 17.059.164 -10.130.610 944.132 31.242.482 -62.646 31.179.836


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
912.809 1.514.181
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
15 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
912.809 1.514.181
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-31.323 -28.559
Ana Ortaklık Payları
944.132 1.542.740http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906848


BIST18:051.393
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.383  
Önceki Kapanış :  1.393  
En Yüksek
1.393
En Düşük
1.380
BIST En Aktif Hisseler18:05
CEMAS 1,32 88.288.744 % 10,00  
DOBUR 14,08 3.163.760 % 10,00  
KTSKR 22,02 46.845.159 % 9,99  
SELVA 8,17 15.604.013 % 9,96  
ADESE 1,24 11.132.546 % 9,73  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,4576 8,4665 % 0,34  
Euro 10,0461 10,0565 % 0,20  
Sterlin 11,6725 11,7310 % -0,87  
Frank 9,2634 9,3192 % -0,36  
Riyal 2,2382 2,2495 % -0,46  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.811 1.812 -2,74  
Altın Gr. 491 491 -5,84  
Cumhuriyet 3.276 3.326 -29,00  
Tam 3.262 3.344 -28,10  
Yarım 1.577 1.618 -13,59  
Çeyrek 791 809 -6,80  
Gümüş.Ons 25,48 25,52 0,00  
Gümüş Gr. 6,93 6,94 0,02  
B. Petrol 74,42 74,42 -0,99