***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

28.05.2021 08:19***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 2.379.762 2.982.272
Satışların Maliyeti
20 -1.612.446 -1.983.621
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
767.316 998.651
BRÜT KAR (ZARAR)
767.316 998.651
Genel Yönetim Giderleri
21 -715.545 -585.702
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 146.756 23.041
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -33.947 -34.570
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
164.580 401.420
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
14 -18.956 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
145.624 401.420
Finansman Gelirleri
23 3.693 6.500
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
149.317 407.920
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-90.855 -343.570
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -90.855 -343.570
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
58.462 64.350
DÖNEM KARI (ZARARI)
58.462 64.350
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-255.924 -31.323
Ana Ortaklık Payları
314.386 95.673
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.430.201 -955.220
Dönem Karı (Zararı)
58.462 64.350
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
58.462 64.350
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-9.542 393.868
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19.695 48.447
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-120.092 1.851
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25.048 1.851
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-145.140 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
90.855 343.570
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.314.196 -1.609.643
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.858.544 2.174.443
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.033.529 -100.521
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
174.985 2.274.964
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.388.360 50.244
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
268.862 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.657.222 50.244
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.634.722 1.895.953
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
-106.217 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
6.775.760 -6.545.752
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
687.721 -46.778
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
687.721 -46.778
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
47.397 64.596
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
99.005 140.448
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
18.095 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
80.910 140.448
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
0 806.440
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
63.764 -149.237
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
63.764 -149.237
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-4.265.276 -1.151.425
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
-164.925 196.205
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-965.418 0
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları
18.956 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-984.374 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-984.374 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.599.574 1.117.704
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
6.619.567 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-19.993 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-19.993 0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
0 1.117.704
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.203.955 162.484
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.203.955 162.484
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
723.397 104.208
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.927.352 266.692


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.927.352 723.397
Ticari Alacaklar
5 12.334.426 10.475.882
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
2.086.507 52.978
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10.247.919 10.422.904
Diğer Alacaklar
7 8.910.136 3.376.636
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
1.268.332 1.537.194
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.641.804 1.839.442
Stoklar
8 4.634.722 0
Canlı Varlıklar
8 668.075 561.858
Peşin Ödenmiş Giderler
9 13.618.440 20.394.200
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11.535.602 17.973.508
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.082.838 2.420.692
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 9.062 8.877
Diğer Dönen Varlıklar
15 1.377.943 828.617
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.377.943 828.617
ARA TOPLAM
43.480.156 36.369.467
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
43.480.156 36.369.467
DURAN VARLIKLAR

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
14 0 15.228
Maddi Duran Varlıklar
12 1.365.414 405.391
Mobilya ve Demirbaşlar
304.944 286.819
Özel Maliyetler
27.133 118.572
Yapılmakta Olan Yatırımlar
1.033.337 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 31.621 26.965
Bilgisayar Yazılımları
31.621 26.965
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 830.867 921.722
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.227.902 1.369.306
TOPLAM VARLIKLAR
45.708.058 37.738.773
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Finansal Yükümlülükler
5 0 19.993
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
0 19.993
Ticari Borçlar
6 968.749 270.742
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
968.749 270.742
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 383.091 335.694
Diğer Borçlar
7 1.781.783 1.682.778
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
21.275 3.180
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.760.508 1.679.598
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
14 3.728 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 28.610 38.896
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
28.610 38.896
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 0 512.171
Kısa Vadeli Karşılıklar
19 1.250.295 1.250.295
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.250.295 1.250.295
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 3.910.709 2.950.188
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.910.709 2.950.188
ARA TOPLAM
8.326.965 7.060.757
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.326.965 7.060.757
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
18 35.773 10.725
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
35.773 10.725
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
35.773 10.725
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.362.738 7.071.482
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
37.857.168 30.729.937
Ödenmiş Sermaye
16 20.990.000 20.990.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
2.243.684 2.243.684
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 136.112 136.112
Yasal Yedekler
136.112 136.112
Diğer Yedekler
24.040.906 17.059.164
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-9.867.920 -10.130.610
Net Dönem Karı veya Zararı
314.386 431.587
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-511.848 -62.646
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
37.345.320 30.667.291
TOPLAM KAYNAKLAR
45.708.058 37.738.773


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.990.000 2.243.684 136.112 8.752.101 -11.637.556 1.542.740 22.027.081 -57.118 21.969.963
Diğer Düzeltmeler
-25.795 -25.795 -25.795
Transferler
1.542.740 -1.541.740
Dönem Karı (Zararı)
95.673 95.673 -5.528 90.145
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
1.117.704 1.117.704 1.117.704
Dönem Sonu Bakiyeler
20.990.000 2.243.684 136.112 9.869.805 -10.120.611 95.673 23.214.663 -62.646 23.152.017
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.990.000 2.243.684 136.112 17.059.164 -10.130.610 431.587 30.729.937 -62.646 30.667.291
Transferler
431.587 -431.587
Dönem Karı (Zararı)
-168.897 145.489 -449.202 -303.713
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
314.386
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
6.981.742 6.981.742 6.981.742
Dönem Sonu Bakiyeler
20.990.000 2.243.684 136.112 24.040.906 -9.867.920 314.386 37.857.168 -511.848 37.345.320


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
58.462 64.350
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
58.462 64.350
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-255.924 -31.323
Ana Ortaklık Payları
314.386 95.673http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938566


BIST
18:051.393
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.383  
Önceki Kapanış :  1.393  
En Yüksek
1.393
En Düşük
1.380
BIST En Aktif Hisseler18:05
CEMAS 1,32 88.288.744 % 10,00  
DOBUR 14,08 3.163.760 % 10,00  
KTSKR 22,02 46.845.159 % 9,99  
SELVA 8,17 15.604.013 % 9,96  
ADESE 1,24 11.132.546 % 9,73  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,4537 8,4561 % 0,21  
Euro 10,0186 10,0560 % 0,19  
Sterlin 11,6725 11,7310 % -0,87  
Frank 9,2634 9,3192 % -0,36  
Riyal 2,2382 2,2495 % -0,46  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.811 1.811 -3,39  
Altın Gr. 491 491 -5,84  
Cumhuriyet 3.276 3.326 -29,00  
Tam 3.262 3.344 -28,10  
Yarım 1.577 1.618 -13,59  
Çeyrek 791 809 -6,80  
Gümüş.Ons 25,35 25,40 -0,12  
Gümüş Gr. 6,88 6,89 -0,03  
B. Petrol 74,20 74,20 -1,21