***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

21.11.2016 22:39



***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.04.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
Not.27 87.120.000 2.497.948 -1.916.613 8.956.747 314.288.579 3.382.751 -74.888.578 -48.701.537 290.739.297 213.043.334 503.782.631
Transferler
Not.27 -48.701.537 48.701.537
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
Not.27 32.642 74.187.445 -20.732.243 53.487.844 37.776.601 91.264.445
Dönem Sonu Bakiyeler
Not.27 87.120.000 2.497.948 -1.916.613 8.956.747 314.321.221 74.187.445 3.382.751 -123.590.115 -20.732.243 344.227.141 250.819.935 595.047.076
Cari Dönem 01.04.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
Not.27 87.120.000 2.497.948 -1.916.613 8.956.747 211.679.233 9.271.259 3.815.353 -124.022.717 -92.466.756 104.934.454 174.378.897 279.313.351
Transferler
Not.27 -92.466.756 92.466.756
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
Not.27 -428.509 8.689.925 -13.130.605 -4.869.189 2.774.139 -2.095.050
Dönem Sonu Bakiyeler
Not.27 87.120.000 2.497.948 -1.916.613 8.956.747 211.250.724 17.961.184 3.815.353 -216.489.473 -13.130.605 100.065.265 177.153.036 277.218.301


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.04.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.04.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.659.311 20.029.025
Dönem Karı (Zararı)
-18.347.986 -29.556.940
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-16.431.769 -19.396.548
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.916.217 -10.160.392
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
31.614.723 25.824.508
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not:18-19 8.172.381 14.113.410
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
141.451 -537.373
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not:10-11-26 141.451 -90.616
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not:13 -446.757
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.856.313 504.439
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not:24 716.325 654.791
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
625.785 64.402
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
Not:22 514.203 -214.754
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
11.981.556 19.203.191
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
Not:32 -5.767.437 -6.491.278
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
Not:33 17.254.933 26.191.459
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
Not:10-11 580.449 -527.815
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
Not:10-11 -86.389 30.825
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
13.041.694 -15.334.153
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
134.112 -357.630
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
Not:7 134.112 -357.630
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not:35 -3.700.800 8.257.844
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-11.984 -25.220
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-11.984 -25.220
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-24.002.898 23.945.204
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not:10 4.426.156 -6.126.267
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not:10 4.426.156 -6.126.267
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not:11 -2.494.780 -37.204
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not:11 -2.494.780 -37.204
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
Not:13 963.186 915.146
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
Not:26 -1.363.896 6.835.860
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not:10 -18.570.901 14.811.770
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
Not:10 -18.570.901 14.811.770
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
Not:12 2.992.064 1.399.980
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not:11 8.892.532 12.037.760
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
Not:11 8.892.532 12.037.760
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
Not:26 -11.794.912 -9.074.100
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not:26 -7.052.347 3.182.259
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
Not:26 -7.052.347 3.182.259
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-10.736.161 20.212.772
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
Not:24 -923.150 -183.747
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
19.281.366 4.253.617
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not:18-19 19.285.118 26.188
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not:18-19 19.285.118 26.188
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not:18-19 -60.983 -890.975
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not:18-19 -60.983 -890.975
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Not:11 -5.710.206 -1.365.564
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
Not:11 -5.710.206 -1.365.564
Alınan Faiz
Not:32 5.767.437 6.483.968
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.689.126 -24.067.269
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not:8 21.411.354 168.576.120
Kredilerden Nakit Girişleri
Not:8 21.411.354 168.576.120
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-11.845.547 -170.286.807
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-11.845.547 -170.286.807
Ödenen Faiz
Not:33 -17.254.933 -22.356.582
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-67.071 215.373
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-67.071 215.373
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not:6 998.126 521.204
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not:6 931.055 736.577


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.03.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
Not.6 931.055 998.126
Finansal Yatırımlar
Not.7 759.963 894.075
Ticari Alacaklar
Not.10 20.931.390 25.136.661
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10-37 2.105.696 1.773.389
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10 18.825.694 23.363.272
Diğer Alacaklar
Not.11 22.084.610 7.780.277
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 17.347.349 5.537.141
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11 4.737.261 2.243.136
Stoklar
Not.13 3.261.855 4.225.042
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26 8.219.562 3.144.691
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26-37 1.010
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26 8.219.562 3.143.681
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Not.35 1.130 1.130
Diğer Dönen Varlıklar
Not.26 8.803.480 13.356.147
ARA TOPLAM
64.993.045 55.536.149
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
64.993.045 55.536.149
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
Not.7 36.340 39.318
Ticari Alacaklar
Not.10 283.340
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10 283.340
Diğer Alacaklar
Not.11 59.622.830 65.714.784
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 59.308.368 65.408.370
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11 314.462 306.414
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Not.17 40.081.844 38.260.700
Maddi Duran Varlıklar
Not.18 579.039.264 580.287.611
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 229.043 376.939
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 229.043 376.939
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26 20.786.868 24.497.844
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26-37 19.700.727 23.387.685
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26 1.086.141 1.110.159
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Not.35 45.508.199 41.219.174
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
745.304.388 750.679.710
TOPLAM VARLIKLAR
810.297.433 806.215.859
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not.8 24.761.762 32.720.015
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Not.8 35.010.474 25.752.970
Ticari Borçlar
Not.10 33.851.085 51.856.200
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
Not.10-37 3.183.959 2.976.992
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Not.10 30.667.126 48.879.208
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Not.12 8.066.822 5.074.761
Diğer Borçlar
Not.11 58.367.857 49.475.325
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
Not.11-37 11.514.641 9.729.325
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Not.11 46.853.216 39.746.000
Ertelenmiş Gelirler
Not.26 29.590.288 41.385.200
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
Not.26-37 1.244.086
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
Not.26 28.346.202 41.385.200
Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 6.434.327 5.294.339
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 6.434.327 5.294.339
ARA TOPLAM
196.082.615 211.558.810
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
196.082.615 211.558.810
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
Not.8 334.178.865 312.870.615
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.817.652 2.473.083
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.24 2.817.652 2.473.083
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
336.996.517 315.343.698
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
533.079.132 526.902.508
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Not.27 100.065.265 104.934.454
Ödenmiş Sermaye
87.120.000 87.120.000
Sermaye Düzeltme Farkları
2.497.948 2.497.948
Geri Alınmış Paylar (-)
-1.916.613 -1.916.613
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
8.956.747 8.956.747
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
211.250.724 211.679.233
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
211.250.724 211.679.233
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17.961.184 9.271.259
Yabancı Para Çevrim Farkları
17.961.184 9.271.259
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.815.353 3.815.353
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-216.489.473 -124.022.717
Net Dönem Karı veya Zararı
-13.130.605 -92.466.756
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
177.153.036 174.378.897
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
277.218.301 279.313.351
TOPLAM KAYNAKLAR
810.297.433 806.215.859


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.04.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.04.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
Not:28 38.571.068 71.513.028 27.221.619 48.136.276
Satışların Maliyeti
Not:28 -29.446.792 -51.558.345 -17.207.738 -31.766.504
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.124.276 19.954.683 10.013.881 16.369.772
BRÜT KAR (ZARAR)
9.124.276 19.954.683 10.013.881 16.369.772
Genel Yönetim Giderleri
Not:29 -8.681.140 -9.474.097 -3.010.517 -4.950.048
Pazarlama Giderleri
Not:29 -1.535.915 -5.414.999 -925.536 -3.438.463
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Not:31 1.693.560 3.085.604 250.719 1.506.897
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Not:31 -3.765.710 -4.125.384 -1.547.303 -1.976.399
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.164.929 4.025.807 4.781.244 7.511.759
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Not:32 6.494.692 6.509.488 3.532.074 3.336.207
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
Not:32 41.829
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.329.763 10.535.295 8.313.318 10.889.795
Finansman Gelirleri
Not:33 8.577.335 -1.648.127
Finansman Giderleri
Not:33 -23.462.332 -27.711.234 -9.929.944 -15.573.468
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-20.132.569 -8.598.604 -1.616.626 -6.331.800
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
3.700.800 -8.257.844 1.407.015 -7.606.122
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
Not:35 3.700.800 -8.257.844 1.407.015 -7.606.122
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-16.431.769 -16.856.448 -209.611 -13.937.922
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
Not:34 -1.916.217 -10.160.393 665.097 -6.010.447
DÖNEM KARI (ZARARI)
-18.347.986 -27.016.841 455.486 -19.948.369
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-5.217.381 -6.284.598 -2.063.841 -4.156.432
Ana Ortaklık Payları
-13.130.605 -20.732.243 2.519.327 -15.791.937
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-428.510 36.129 -313.273 13.953
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
Not:24-27 -549.449 43.489 -389.281 18.447
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
120.939 -7.360 76.008 -4.494
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
120.939 -7.360 76.008 -4.494
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
Not:27 16.654.671 118.245.157 16.779.208 91.492.695
Yabancı Para Çevrim Farkları
Not:27 16.654.671 118.245.157 16.779.208 91.492.695
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
16.226.161 118.281.286 16.465.935 91.506.648
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.121.825 91.264.445 16.921.421 71.558.279
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Not:27 2.774.139 44.061.199 6.070.787 34.883.917
Ana Ortaklık Payları
Not:27 -4.895.964 47.203.246 10.850.634 36.674.362



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/569048


BIST



17:591.569
Değişim :  0,25% |  3,90
Açılış :  1.573  
Önceki Kapanış :  1.565  
En Yüksek
1.574
En Düşük
1.552
BIST En Aktif Hisseler17:59
TURGG 184,80 112.053.422 % 10,00  
GEREL 7,81 554.713.364 % 10,00  
INTEM 66,55 42.709.828 % 10,00  
PKENT 1.433,10 7.492.089 % 9,99  
DITAS 37,20 14.413.343 % 9,99  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 7,4259 7,4301 % -0,46  
Euro 8,9837 8,9912 % -0,73  
Sterlin 10,1115 10,1622 % -0,35  
Frank 8,3016 8,3516 % -0,78  
Riyal 1,9759 1,9858 % -0,41  
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.859 1.859 18,82  
Altın Gr. 443 443 1,74  
Cumhuriyet 2.939 2.984 16,00  
Tam 2.934 3.007 23,06  
Yarım 1.418 1.455 11,15  
Çeyrek 711 727 5,58  
Gümüş.Ons 25,55 25,59 0,42  
Gümüş Gr. 6,10 6,11 0,06  
B. Petrol 56,34 56,34 0,44