***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

08.08.2019 23:36***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.04.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
Not.27 120.000.000 2.497.948 -1.916.613 8.956.747 159.769.677 28.362.659 4.498.253 -315.896.015 -12.744.027 -6.471.371 153.756.869 147.285.498
Transferler
Not.27 -12.744.027 12.744.027
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
Not.27 592 4.501.297 -27.918.087 -23.416.198 4.550.608 -18.865.590
Dönem Sonu Bakiyeler
Not.27 120.000.000 2.497.948 -1.916.613 8.956.747 159.770.269 32.863.956 4.498.253 -328.640.042 -27.918.087 -29.887.569 158.307.477 128.419.908
Cari Dönem 01.04.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
Not.27 120.000.000 2.497.948 -1.916.613 8.956.747 182.107.008 48.247.772 4.498.253 -329.820.282 -103.473.771 -68.902.938 157.187.704 88.284.766
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
Not.27 -103.473.771 103.473.771
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
Not.27 90.949 -340.745 -2.591.799 -2.841.595 5.352.644 2.511.049
Dönem Sonu Bakiyeler
Not.27 120.000.000 2.497.948 -1.916.613 8.956.747 182.197.957 47.907.027 4.498.253 -433.294.053 -2.591.799 -71.744.533 162.540.348 90.795.815


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.04.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
21.386.004 -12.718.446
Dönem Karı (Zararı)
-1.599.073 -34.958.502
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.599.073 -34.958.502
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
16.924.218 39.882.798
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.17-18-19 6.866.820 4.609.912
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
513.739 30.956
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10-11-26 513.739 30.956
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-2.532.742 -347.354
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.24 318.190 -427.815
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
Not.22 -2.850.932 80.461
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17.135.631 9.803.210
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.33 -3.828.243 -3.758.095
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.33 21.020.696 13.579.166
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
Not.10-11 -50.549 3.732
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
Not.10-11 -6.273 -21.593
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-2.359.622 24.141.979
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
22.352
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
Not.32 22.352
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.35 -2.721.960 1.644.095
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
6.095.041 -17.642.742
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 -31.491.501 -5.649.414
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.11 1.095.310 1.951.954
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
Not.13 1.770.300 1.453.388
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
Not.26 7.505.766 -7.199.567
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 5.216.263 -6.136.984
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
Not.12 -1.620.990 -1.094.300
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.11 -5.915.682 -731.395
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
Not.26 38.319.525 -519.877
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.783.950 283.453
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
21.420.186 -12.718.446
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
Not.24 -34.182
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-12.908.960 9.669.455
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not.17-18-19 -512.694 -306.674
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not.17-18-19 -115.640 -574.206
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Not.11 -7.054.816 15.899.058
Ödenen Faiz
-5.819.749 -5.813.997
Alınan Faiz
Not.33 593.939 465.274
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.334.108 4.851.804
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not.8 12.614.643 14.515.360
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Not.8 -11.811.696 -5.644.610
Ödenen Faiz
Not.33 -9.137.055 -4.018.946
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
142.936 1.802.813
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
19.284
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
162.220 1.802.813
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.721.539 766.255
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.883.759 2.569.068


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.03.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
Not.6 1.883.759 1.721.539
Finansal Yatırımlar
Not.7 1.341.113 1.363.465
Ticari Alacaklar
Not.10 8.194.893 27.055.436
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10-37 377.411 22.724.717
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10 7.817.482 4.330.719
Diğer Alacaklar
Not.11 87.909.412 95.102.904
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 83.225.196 83.276.875
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11 4.684.216 11.826.029
Stoklar
Not.13 6.109.538 4.285.498
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26 19.609.146 15.732.870
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26 19.609.146 15.732.870
Diğer Dönen Varlıklar
Not.26 54.017 865.467
ARA TOPLAM
125.101.878 146.127.179
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
125.101.878 146.127.179
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
Not.11 684.096 503.842
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 684.096 503.842
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Not.17 52.985.736 51.110.000
Maddi Duran Varlıklar
Not.18 827.977.558 807.156.577
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 317.283 334.612
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 317.283 334.612
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26 41.268.616 37.117.604
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26-37 39.916.265 36.172.148
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26 1.352.351 945.456
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Not.35 10.359.460 7.311.066
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
933.592.749 903.533.701
TOPLAM VARLIKLAR
1.058.694.627 1.049.660.880
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not.8 34.515.632 31.506.308
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Not.8 187.578.719 180.947.311
Ticari Borçlar
Not.10 33.400.281 29.439.062
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
Not.10-37 1.775.429 4.459.115
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Not.10 31.624.852 24.979.947
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Not.12 5.617.880 3.873.633
Diğer Borçlar
Not.11 59.089.578 61.429.985
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
Not.11-37 62.552 71.807
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Not.11 59.027.026 61.358.178
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
Not.26 28.618.937 60.087.324
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
Not.26-37 14.695.329 38.952.066
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
Not.26 13.923.608 21.135.258
Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 10.754.109 7.730.086
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 195.237 197.184
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 10.558.872 7.532.902
ARA TOPLAM
359.575.136 375.013.709
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
359.575.136 375.013.709
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
Not.8 595.213.981 575.779.773
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.007.941 4.099.637
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.24 4.007.941 4.099.637
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Not.26 9.101.754 6.482.995
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
608.323.676 586.362.405
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
967.898.812 961.376.114
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Not.27 -71.744.533 -68.902.938
Ödenmiş Sermaye
120.000.000 120.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
2.497.948 2.497.948
Geri Alınmış Paylar (-)
-1.916.613 -1.916.613
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
8.956.747 8.956.747
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
182.197.957 182.107.008
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
182.197.957 182.107.008
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
47.907.027 48.247.772
Yabancı Para Çevrim Farkları
47.907.027 48.247.772
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.498.253 4.498.253
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-433.294.053 -329.820.282
Net Dönem Karı veya Zararı
-2.591.799 -103.473.771
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
162.540.348 157.187.704
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
90.795.815 88.284.766
TOPLAM KAYNAKLAR
1.058.694.627 1.049.660.880


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
Not.28 43.134.374 26.697.917
Satışların Maliyeti
Not.28 -27.652.949 -22.184.837
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15.481.425 4.513.080
BRÜT KAR (ZARAR)
15.481.425 4.513.080
Genel Yönetim Giderleri
Not.29 -10.968.320 -6.843.690
Pazarlama Giderleri
Not.29 -573.497 -1.290.734
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Not.31 8.387.507 2.706.195
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Not.31 -10.758.553 -2.049.304
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.568.562 -2.964.453
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Not.32 3.665.173 3.328.432
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.233.735 363.979
Finansman Gelirleri
Not.33 24.570.706 37.584
Finansman Giderleri
Not.33 -34.125.475 -33.715.970
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-4.321.034 -33.314.407
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.721.960 -1.644.095
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
Not.35 2.721.960 -1.644.095
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.599.074 -34.958.502
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.599.074 -34.958.502
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
992.725 -7.040.415
Ana Ortaklık Payları
-2.591.799 -27.918.087
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
126.723 1.237
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
126.723 1.237
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
Not.24,27 126.723 1.237
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
3.983.400 16.091.675
Yabancı Para Çevrim Farkları
Not.27 3.983.400 16.091.675
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.110.123 16.092.912
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.511.049 -18.865.590
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Not.27 5.352.644 4.550.608
Ana Ortaklık Payları
Not.27 -2.841.595 -23.416.198http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/781521


BIST18:051.076
Değişim :  1,41% |  14,93
Açılış :  1.056  
Önceki Kapanış :  1.061  
En Yüksek
1.079
En Düşük
1.039
BIST En Aktif Hisseler18:05
FADE 3,19 295.104 % 10,00  
MZHLD 14,96 82.534 % 10,00  
DARDL 13,75 6.095.664 % 10,00  
POLTK 169,40 886.122 % 10,00  
QNBFL 129,80 35.485.548 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,2406 7,2480 % -0,59  
Euro 8,5118 8,5194 % -0,15  
Sterlin 9,4441 9,4915 % -0,45  
Frank 7,8788 7,9263 % -0,99  
Riyal 1,9248 1,9344 % -0,70  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 2.028 2.028 -6,86  
Altın Gr. 474 474 -2,94  
Cumhuriyet 3.215 3.263 -21,00  
Tam 3.196 3.279 -21,17  
Yarım 1.545 1.586 -10,24  
Çeyrek 775 793 -5,12  
Gümüş.Ons 28,81 28,85 0,53  
Gümüş Gr. 6,75 6,76 0,11  
B. Petrol 45,09 45,09 0,69