***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.06.2017 23:41


Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.04.2015 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
Not.27 87.120.000 2.497.948 -1.916.613 8.956.747 314.288.579 3.382.751 -74.888.578 -48.701.537 290.739.297 213.043.334 503.782.631
Transferler
Not.27 432.602 -48.701.537 48.701.537
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
Not.27 -102.609.346 9.271.259 -92.466.756 -185.804.843 -38.664.437 -224.469.280
Dönem Sonu Bakiyeler
Not.27 87.120.000 2.497.948 -1.916.613 8.956.747 211.679.233 9.271.259 3.815.353 -124.022.717 -92.466.756 104.934.454 174.378.897 279.313.351
Cari Dönem 01.04.2016 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
Not.27 87.120.000 2.497.948 -1.916.613 8.956.747 211.679.233 9.271.259 3.815.353 -124.022.717 -92.466.756 104.934.454 174.378.897 279.313.351
Transferler
Not.27 -124.022.717 92.466.756
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
Not.27 16.533.502 -9.123.841 -92.466.756 -98.723.642 -91.313.981 -25.581.352 -116.895.333
Dönem Sonu Bakiyeler
Not.27 87.120.000 2.497.948 -1.916.613 8.956.747 228.212.735 147.418 3.815.353 -216.489.473 -98.723.642 13.620.473 148.797.545 162.418.018


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.04.2016 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.04.2015 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
20.454.239 52.964.351
Dönem Karı (Zararı)
-113.785.223 -105.497.166
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-111.300.357 -58.874.207
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-2.484.866 -46.622.959
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
126.986.264 76.886.136
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not:18-19 17.589.101 26.680.162
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
636.864 -301.025
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not:10-11-26 636.864 145.732
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not:13 -446.757
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.214.811 44.767
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not:24 632.683 1.277.642
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
723.735 799.821
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
Not:22 -141.607 -2.032.696
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
24.807.443 30.346.874
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
Not:32 -12.899.193 -12.965.014
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
Not:33 37.482.282 43.637.746
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
Not:10-11 292.814 -366.759
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
Not:10-11 -68.460 40.901
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
49.839.956 -24.093.848
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
Not:7 -268.222 50.201.495
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
Not:7 -268.222 50.201.495
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not:35 33.178.979 -5.011.136
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-12.668 -981.153
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-12.668 -981.153
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
8.751.140 82.240.675
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
Not:7 -268.222 100.212
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not:10 12.451.150 14.839.645
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not:10 12.451.150 14.839.645
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not:11 -198.157 528.760
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not:11 -198.157 528.760
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
Not:13 1.898.920 3.892.110
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
Not:26 -813.248 48.998.799
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not:10 -6.789.383 8.939.883
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
Not:10 -6.789.383 8.939.883
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
Not:12 1.440.157 3.089.718
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not:11 -415.510 24.161.132
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
Not:11 -415.510 24.161.132
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
Not:26 -9.392.769 -19.457.403
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not:26 10.838.202 -2.852.181
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
Not:26 10.838.202 -2.852.181
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
21.952.181 53.629.645
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
Not:24 -1.497.942 -665.294
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
20.620.119 -22.829.333
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not:18-19 20.476.305 16.375.107
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not:18-19 20.476.305 16.375.107
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not:18-19 -1.511.837 -6.238.571
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not:18-19 -1.511.837 -6.238.571
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Not:11 -11.243.542 -45.930.883
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
Not:11 -11.243.542 -45.930.883
Alınan Faiz
Not:32 12.899.193 12.965.014
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-40.883.743 -29.666.883
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not:8 84.552.975 291.312.443
Kredilerden Nakit Girişleri
Not:8 84.552.975 291.312.443
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-87.954.436 -273.814.308
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-87.954.436 -273.814.308
Ödenen Faiz
Not:33 -37.482.282 -47.165.018
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
190.615 468.135
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
190.615 468.135
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not:6 998.126 521.204
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not:6 1.188.741 989.339


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.03.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
Not.6 1.188.741 998.126
Finansal Yatırımlar
Not.7 1.162.297 894.075
Ticari Alacaklar
Not.10 12.454.139 25.136.661
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10-37 1.819.661 1.773.389
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10 10.634.478 23.363.272
Diğer Alacaklar
Not.11 48.325.448 7.780.277
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 45.980.685 5.537.141
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11 2.344.763 2.243.136
Stoklar
Not.13 2.326.122 4.225.042
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26 8.380.565 3.144.691
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26-37 1.010
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26 8.380.565 3.143.681
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Not.35 1.130
Diğer Dönen Varlıklar
Not.26 2.517.945 13.356.147
ARA TOPLAM
76.355.257 55.536.149
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
76.355.257 55.536.149
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
Not.7 42.260 39.318
Ticari Alacaklar
Not.10 283.340
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10 283.340
Diğer Alacaklar
Not.11 36.557.620 65.714.784
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 36.208.368 65.408.370
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11 349.252 306.414
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Not.17 33.720.000 38.260.700
Maddi Duran Varlıklar
Not.18 596.053.312 580.359.322
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 138.304 305.228
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 138.304 305.228
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26 20.075.217 24.497.844
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26-37 18.903.430 23.387.685
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26 1.171.787 1.110.159
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Not.35 7.810.569 41.219.174
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
694.397.282 750.679.710
TOPLAM VARLIKLAR
770.752.539 806.215.859
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not.8 48.716.189 32.720.015
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Not.8 55.331.583 25.752.970
Ticari Borçlar
Not.10 26.798.429 51.856.200
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
Not.10-37 964.870 2.976.992
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Not.10 25.833.559 48.879.208
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Not.12 6.514.918 5.074.761
Diğer Borçlar
Not.11 49.059.815 49.475.325
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
Not.11-37 20.813.755 9.729.325
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Not.11 28.246.060 39.746.000
Ertelenmiş Gelirler
Not.26 31.992.431 41.385.200
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
Not.26-37 1.181.369
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
Not.26 30.811.062 41.385.200
Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 5.876.465 5.294.339
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 5.876.465 5.294.339
ARA TOPLAM
224.289.830 211.558.810
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
224.289.830 211.558.810
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
Not.8 363.582.547 312.870.615
Diğer Borçlar
Not:11 18.561.202
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Not:11 18.561.202
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.900.942 2.473.083
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.24 1.900.942 2.473.083
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
384.044.691 315.343.698
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
608.334.521 526.902.508
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Not.27 13.620.473 104.934.454
Ödenmiş Sermaye
87.120.000 87.120.000
Sermaye Düzeltme Farkları
2.497.948 2.497.948
Geri Alınmış Paylar (-)
-1.916.613 -1.916.613
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
8.956.747 8.956.747
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
228.212.735 211.679.233
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
228.212.735 211.679.233
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
147.418 9.271.259
Yabancı Para Çevrim Farkları
147.418 9.271.259
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.815.353 3.815.353
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-216.489.473 -124.022.717
Net Dönem Karı veya Zararı
-98.723.642 -92.466.756
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
148.797.545 174.378.897
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
162.418.018 279.313.351
TOPLAM KAYNAKLAR
770.752.539 806.215.859


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.04.2016 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.04.2015 - 31.03.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
Not:28 42.425.951 83.714.836
Satışların Maliyeti
Not:28 -41.084.333 -72.161.384
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.341.618 11.553.452
BRÜT KAR (ZARAR)
1.341.618 11.553.452
Genel Yönetim Giderleri
Not:29 -14.781.283 -20.469.708
Pazarlama Giderleri
Not:29 -2.716.574 -7.792.845
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Not:31 4.080.473 9.572.224
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Not:31 -14.767.241 -15.174.394
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-26.843.007 -22.311.271
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Not:32 13.798.391 13.935.428
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-13.044.616 -8.375.843
Finansman Gelirleri
Not:33 268.221 10.739
Finansman Giderleri
Not:33 -65.345.023 -55.520.238
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-78.121.418 -63.885.342
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-33.178.939 5.011.136
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
Not:35 -33.178.939 5.011.136
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-111.300.357 -58.874.206
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.484.866 -46.622.960
DÖNEM KARI (ZARARI)
-113.785.223 -105.497.166
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-15.061.581 -13.030.410
Ana Ortaklık Payları
-98.723.642 -92.466.756
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-70.204.642 -200.415.029
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
Not:18 -69.683.530 -210.354.149
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
Not:24-27 -291.485 167.253
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-229.627 9.771.867
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
Not:27 67.094.532 81.442.915
Yabancı Para Çevrim Farkları
Not:27 67.094.532 81.442.915
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.110.110 -118.972.114
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-116.895.333 -224.469.280
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Not:27 -25.581.352 -38.664.437
Ana Ortaklık Payları
Not:27 -91.313.981 -185.804.843http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/611930


BIST18:051.110
Değişim :  3,21% |  34,53
Açılış :  1.082  
Önceki Kapanış :  1.076  
En Yüksek
1.112
En Düşük
1.082
BIST En Aktif Hisseler18:05
MEGAP 3,70 353.642 % 12,12  
MEGAP 3,70 353.642 % 12,12  
KUTPO 31,46 25.681.991 % 10,00  
KENT 1.720,60 1.890.939 % 10,00  
HALKS 3,41 248.388 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,2294 7,2861 % 1,13  
Euro 8,4882 8,5502 % 0,80  
Sterlin 9,3749 9,4219 % -1,98  
Frank 7,8264 7,8735 % -1,94  
Riyal 1,9157 1,9253 % -1,80  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.920 1.921 8,34  
Altın Gr. 442 443 -35,80  
Cumhuriyet 3.018 3.064 -199,00  
Tam 3.006 3.083 -195,43  
Yarım 1.453 1.491 -94,54  
Çeyrek 729 746 -47,27  
Gümüş.Ons 25,19 25,24 0,41  
Gümüş Gr. 5,88 5,89 0,13  
B. Petrol 44,61 44,61 -0,02