***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.11.2017 22:45***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.04.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
Not.27 87.120.000 2.497.948 -1.916.613 8.956.747 211.679.233 9.271.259 3.815.353 -124.022.717 -92.466.756 104.934.454 174.378.897 279.313.351
Transferler
Not.27 -92.466.756 92.466.756
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
Not.27 -428.509 8.689.925 -13.130.605 -4.869.189 2.774.139 -2.095.050
Dönem Sonu Bakiyeler
Not.27 87.120.000 2.497.948 -1.916.613 8.956.747 211.250.724 17.961.184 3.815.353 -216.489.473 -13.130.605 100.065.265 177.153.036 277.218.301
Cari Dönem 01.04.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
Not.27 87.120.000 2.497.948 -1.916.613 8.956.747 228.212.735 147.418 3.815.353 -216.489.473 -98.723.642 13.620.473 148.797.545 162.418.018
Transferler
Not.27 -98.723.642 98.723.642
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
Not.27 -11.603 7.636.121 12.794.991 20.419.509 10.864.902 31.284.411
Dönem Sonu Bakiyeler
Not.27 87.120.000 2.497.948 -1.916.613 8.956.747 228.201.132 7.783.539 3.815.353 -315.213.115 12.794.991 34.039.982 159.662.447 193.702.429


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.04.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.04.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.128.815 -11.659.311
Dönem Karı (Zararı)
12.793.063 -18.347.986
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
12.793.063 -16.431.769
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.916.217
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
14.945.180 31.614.723
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not:18-19 8.155.820 8.172.381
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6.134 141.451
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not:10-11-26 6.134 141.451
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.202.881 1.856.313
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not:24 246.783 716.325
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
625.785
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
Not:22 956.098 514.203
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
13.625.866 11.981.556
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
Not:32 -6.471.966 -5.767.437
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
Not:33 19.646.835 17.254.933
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
Not:10-11 424.304 580.449
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
Not:10-11 26.693 -86.389
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-6.262.954 13.041.694
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-245.872 134.112
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
Not:7 -245.872 134.112
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not:35 -1.536.695 -3.700.800
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-11.984
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-11.984
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-33.847.775 -24.002.898
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not:10 3.268.902 4.426.156
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not:10 3.268.902 4.426.156
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not:11 -106.843 -2.494.780
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not:11 -106.843 -2.494.780
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
Not:13 -1.873.793 963.186
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
Not:26 -352.359 -1.363.896
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not:10 -4.040.870 -18.570.901
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
Not:10 -4.040.870 -18.570.901
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
Not:12 -930.478 2.992.064
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not:11 -12.016.848 8.892.532
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
Not:11 -12.016.848 8.892.532
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
Not:26 -21.352.505 -11.794.912
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not:26 3.557.019 -7.052.347
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
Not:26 3.557.019 -7.052.347
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-6.109.532 -10.736.161
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
Not:24 -19.283 -923.150
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
22.254.981 19.281.366
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not:18-19 19.285.118
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not:18-19 19.285.118
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not:18-19 -262.478 -60.983
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not:18-19 -262.478 -60.983
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not:17-18-19 -70.680
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Not:11 16.116.173 -5.710.206
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
Not:11 16.116.173 -5.710.206
Alınan Faiz
Not:32 6.471.966 5.767.437
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.904.444 -7.689.126
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not:8 69.632.842 21.411.354
Kredilerden Nakit Girişleri
Not:8 69.632.842 21.411.354
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-65.081.463 -11.845.547
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-65.081.463 -11.845.547
Ödenen Faiz
Not:33 -20.455.823 -17.254.933
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
221.722 -67.071
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-79.013
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
142.709 -67.071
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not:6 1.131.784 998.126
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not:6 1.274.493 931.055


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.03.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
Not.6 1.406.528 1.188.741
Finansal Yatırımlar
Not.7 1.408.169 1.162.297
Ticari Alacaklar
Not.10 8.480.466 12.454.139
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10-37 4.010.143 1.819.661
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10 4.470.323 10.634.478
Diğer Alacaklar
Not.11 55.713.759 48.325.448
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 52.322.893 45.980.685
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11 3.390.866 2.344.763
Stoklar
Not.13 4.369.006 2.326.122
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26 9.333.002 8.380.565
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26 9.333.002 8.380.565
Diğer Dönen Varlıklar
Not.26 200.891 2.517.945
ARA TOPLAM
80.911.821 76.355.257
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
80.911.821 76.355.257
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
Not.7 65.347 42.260
Diğer Alacaklar
Not.11 22.930.377 36.557.620
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 22.558.344 36.208.368
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11 372.033 349.252
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Not.17 36.171.156 33.720.000
Maddi Duran Varlıklar
Not.18 631.661.128 596.053.312
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 187.196 138.304
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 187.196 138.304
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26 21.543.630 20.075.217
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26-37 20.451.001 18.903.430
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26 1.092.629 1.171.787
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Not.35 9.351.498 7.810.569
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
721.910.332 694.397.282
TOPLAM VARLIKLAR
802.822.153 770.752.539
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not.8 46.793.451 48.716.189
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Not.8 44.048.335 55.331.583
Ticari Borçlar
Not.10 20.862.676 26.798.429
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
Not.10-37 805.792 964.870
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Not.10 20.056.884 25.833.559
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Not.12 6.058.018 6.514.918
Diğer Borçlar
Not.11 47.955.749 49.059.815
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
Not.11-37 22.397.889 20.813.755
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Not.11 25.557.860 28.246.060
Ertelenmiş Gelirler
Not.26 13.013.480 31.992.431
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
Not.26-37 1.181.369
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
Not.26 13.013.480 30.811.062
Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 8.280.481 5.876.465
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 8.280.481 5.876.465
ARA TOPLAM
187.012.190 224.289.830
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
187.012.190 224.289.830
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
Not.8 400.912.102 363.582.547
Diğer Borçlar
Not:11 18.899.435 18.561.202
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Not:11 18.899.435 18.561.202
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.295.997 1.900.942
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.24 2.295.997 1.900.942
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
422.107.534 384.044.691
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
609.119.724 608.334.521
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Not.27 34.039.982 13.620.473
Ödenmiş Sermaye
87.120.000 87.120.000
Sermaye Düzeltme Farkları
2.497.948 2.497.948
Geri Alınmış Paylar (-)
-1.916.613 -1.916.613
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
8.956.747 8.956.747
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
228.201.132 228.212.735
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
228.201.132 228.212.735
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
7.783.539 147.418
Yabancı Para Çevrim Farkları
7.783.539 147.418
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.498.253 3.815.353
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-315.896.015 -216.489.473
Net Dönem Karı veya Zararı
12.794.991 -98.723.642
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
159.662.447 148.797.545
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
193.702.429 162.418.018
TOPLAM KAYNAKLAR
802.822.153 770.752.539


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.04.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.04.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
Not:28 51.479.141 38.571.068 40.304.087 27.221.619
Satışların Maliyeti
Not:28 -27.977.332 -29.446.792 -16.553.771 -17.207.738
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
23.501.809 9.124.276 23.750.316 10.013.881
BRÜT KAR (ZARAR)
23.501.809 9.124.276 23.750.316 10.013.881
Genel Yönetim Giderleri
Not:29 -13.006.919 -8.681.140 -7.105.434 -3.010.517
Pazarlama Giderleri
Not:29 -3.670.836 -1.535.915 -2.260.060 -925.536
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Not:31 6.057.298 1.693.560 4.087.564 250.719
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Not:31 -8.703.656 -3.765.710 -6.450.462 -1.547.303
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.177.696 -3.164.929 12.021.924 4.781.244
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Not:32 6.471.966 6.494.692 3.245.073 3.532.074
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
10.649.662 3.329.763 15.266.997 8.313.318
Finansman Gelirleri
Not:33 21.978.503 5.270.848
Finansman Giderleri
Not:33 -21.371.797 -23.462.332 -12.356.247 -9.929.944
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
11.256.368 -20.132.569 8.181.598 -1.616.626
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.536.695 3.700.800 1.439.762 1.407.015
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
Not:35 1.536.695 3.700.800 1.439.762 1.407.015
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
12.793.063 -16.431.769 9.621.360 -209.611
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
Not:34 -1.916.217 665.097
DÖNEM KARI (ZARARI)
12.793.063 -18.347.986 9.621.360 455.486
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.928 -5.217.381 -1.704.132 -2.063.841
Ana Ortaklık Payları
12.794.991 -13.130.605 11.325.492 2.519.327
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-5.795 -428.510 -85.439 -313.273
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
Not:24-27 -10.029 -549.449 -105.577 -389.281
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4.234 120.939 20.138 76.008
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
4.234 120.939 20.138 76.008
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
Not:27 7.636.121 16.654.671 927.000 16.779.208
Yabancı Para Çevrim Farkları
Not:27 7.636.121 16.654.671 927.000 16.779.208
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.630.326 16.226.161 841.561 16.465.935
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.423.389 -2.121.825 10.462.921 16.921.421
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Not:27 10.864.902 2.774.139 5.297.052 6.070.787
Ana Ortaklık Payları
Not:27 9.558.487 -4.895.964 5.165.869 10.850.634http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/640860


BIST18:051.110
Değişim :  3,21% |  34,53
Açılış :  1.082  
Önceki Kapanış :  1.076  
En Yüksek
1.112
En Düşük
1.082
BIST En Aktif Hisseler18:05
MEGAP 3,70 353.642 % 12,12  
MEGAP 3,70 353.642 % 12,12  
KUTPO 31,46 25.681.991 % 10,00  
KENT 1.720,60 1.890.939 % 10,00  
HALKS 3,41 248.388 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,2340 7,2373 % -1,37  
Euro 8,5153 8,5267 % -1,03  
Sterlin 9,4408 9,4881 % -1,29  
Frank 7,8697 7,9171 % -1,40  
Riyal 1,9231 1,9327 % -1,42  
18:05 Alış Satış %  
Altın Gr. 454 454 -24,31  
Cumhuriyet 3.018 3.064 -199,00  
Tam 3.006 3.083 -195,43  
Yarım 1.453 1.491 -94,54  
Çeyrek 729 746 -47,27