***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )

19.08.2016 17:41***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
162.000.000 24.445.251 -19.048.816 -495.510 -344.283 10.877.512 98.587.489 -28.622 98.558.867 98.558.867 -166.006.138 -18.836.253 -184.842.391 91.150.630 91.150.630
Diğer Düzeltmeler
1.295 1.295 1.295 1.295
Transferler
-18.834.958 18.834.958
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-775.743 28.622 -747.121 -747.121 -4.582.400 -4.582.400 -5.329.521 -5.329.521
Dönem Karı (Zararı)
-4.582.400 -4.582.400 -4.582.400 -4.582.400
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-775.743 28.622 -747.121 -747.121 -747.121 -747.121
Dönem Sonu Bakiyeler
162.000.000 24.445.251 -19.048.816 -495.510 -344.283 10.877.512 97.811.746 0 97.811.746 97.811.746 -184.841.096 -4.582.400 -189.423.496 85.822.404 85.822.404
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 162.000.000 24.445.251 -19.048.816 -495.510 -344.283 10.877.512 89.496.532 0 89.496.532 89.496.532 -176.314.067 -2.765.725 -179.079.792 87.850.894 87.850.894
Diğer Düzeltmeler
-839 -839 -839 -839
Transferler
-2.766.564 2.766.564
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-406.963 -406.963 -406.963 -7.238.218 -7.238.218 -7.645.181 -7.645.181
Dönem Karı (Zararı)
-7.238.218 -7.238.218 -7.238.218 -7.238.218
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-406.963 -406.963 -406.963 -406.963 -406.963
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-4.435.414 -4.435.414 -4.435.414 4.435.414 4.435.414 4.435.414 4.435.414
Dönem Sonu Bakiyeler
14 162.000.000 24.445.251 -19.048.816 -495.510 -344.283 10.877.512 84.654.155 0 84.654.155 84.654.155 -174.645.217 -7.238.218 -181.883.435 80.204.874 80.204.874


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
278.298 -1.605.521
Dönem Karı (Zararı)
-7.238.218 -4.582.400
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-7.238.218 -4.582.400
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.681.817 2.731.388
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 4.030.967 3.980.602
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 -86.339
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -86.339
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
18 2.057.770 71.522
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
2.057.770 71.522
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
58.928 636.496
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-407.802 -775.743
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-1.766.090 -514.612
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
708.044 -580.538
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
708.044 -580.538
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.834.699 331.010
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -3.882.816 -197.689
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -18.005
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.882.816 -179.684
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 36.492 -46.777
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
36.492 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -46.777
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -58.218 -1.609.688
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 157.566 8.544
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
157.566 8.544
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
157.980 -23.624
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 6.544.717 2.026.579
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4.622.787 -1.903.417
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.921.930 3.929.996
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-121.022 173.665
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-121.022 210.434
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-36.769
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
278.298 -1.520.002
Ödenen Faiz
0 -85.519
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
222.287 1.617.025
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
249.631 1.603.028
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-27.344 0
Alınan Faiz
0 13.997
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-500.000 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-500.000 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-500.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
585 11.504
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
585 11.504
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 280.133 268.863
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 280.718 280.367


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
23 280.718 280.133
Ticari Alacaklar
6.110.292 2.227.476
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 6.110.292 2.227.476
Diğer Alacaklar
155.847 192.339
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 9.268 45.760
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 146.579 146.579
Stoklar
7 349.805 349.805
Peşin Ödenmiş Giderler
176.027 117.809
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 176.027 117.809
Diğer Dönen Varlıklar
566.055 445.033
ARA TOPLAM
7.638.744 3.612.595
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.638.744 3.612.595
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
90.000 90.000
Diğer Finansal Yatırımlar
90.000 90.000
Maddi Duran Varlıklar
9 209.937.308 214.835.773
Arazi ve Arsalar
88.336.108 88.336.107
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
9.727.366 9.989.514
Binalar
34.286.573 34.637.179
Tesis, Makine ve Cihazlar
58.891.333 62.792.545
Taşıtlar
80.164 84.113
Mobilya ve Demirbaşlar
4.884.553 5.292.448
Yapılmakta Olan Yatırımlar
13.731.211 13.703.867
Peşin Ödenmiş Giderler
212.391 212.391
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 212.391 212.391
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
210.239.699 215.138.164
TOPLAM VARLIKLAR
217.878.443 218.750.759
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
11 7.059.765 7.000.838
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
11 2.335.918 778.148
Ticari Borçlar
5 1.694.195 1.536.629
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.694.195 1.536.629
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
200.596 42.616
Diğer Borçlar
71.193.287 64.585.736
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4,6 31.687.216 27.001.595
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 39.506.071 37.584.141
Ertelenmiş Gelirler
8 30.000 30.000
Kısa Vadeli Karşılıklar
12 1.513.369 1.513.369
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.513.369 1.513.369
ARA TOPLAM
84.027.130 75.487.336
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
84.027.130 75.487.336
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
11 39.287.851 39.287.851
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
39.287.851 39.287.851
Banka Kredileri
39.287.851 39.287.851
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 14.358.588 16.124.678
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
53.646.439 55.412.529
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
137.673.569 130.899.865
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
80.204.874 87.850.894
Ödenmiş Sermaye
14 162.000.000 162.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
24.445.251 24.445.251
Birleşme Denkleştirme Hesabı
-19.048.816 -19.048.816
Geri Alınmış Paylar (-)
-495.510 -495.510
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-344.283 -344.283
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
10.877.512 10.877.512
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
84.654.155 89.496.532
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
84.654.155 89.496.532
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
84.654.155 89.496.532
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-174.645.217 -176.314.067
Net Dönem Karı veya Zararı
-7.238.218 -2.765.725
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
80.204.874 87.850.894
TOPLAM KAYNAKLAR
217.878.443 218.750.759


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri
-701.670 -725.653 -369.651 -391.433
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 16.117 921.617 11.734 61.561
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -5.890.375 -5.243.920 -3.861.644 -4.050.866
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-6.575.928 -5.047.956 -4.219.561 -4.380.738
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 0 580.538 0 141.200
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
17 -708.044 -118.376
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-7.283.972 -4.467.418 -4.337.937 -4.239.538
Finansman Gelirleri
18 0 13.997 0 9.599
Finansman Giderleri
18 -2.127.299 -487.694 -1.048.770 -402.780
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-9.411.271 -4.941.115 -5.386.707 -4.632.719
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.173.053 358.715 338.627 517.989
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 2.173.053 358.715 338.627 517.989
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.238.218 -4.582.400 -5.048.080 -4.114.730
DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.238.218 -4.582.400 -5.048.080 -4.114.730
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-7.238.218 -4.582.400 -5.048.080 -4.114.730
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-406.963 -747.121 50.179 -747.121
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-406.963 -814.530 50.179 -814.530
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 34.346 0 34.346
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 33.063 0 33.063
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 33.063 0 33.063
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-406.963 -747.121 50.179 -747.121
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.645.181 -5.329.521 -4.997.901 -4.861.851
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-7.645.181 -5.329.521 -4.997.901 -4.861.851http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/554018


BIST
18:05118.399
Değişim :  3,13% |  3.590,11
Açılış :  116.262  
Önceki Kapanış :  114.809  
En Yüksek
118.399
En Düşük
116.126
BIST En Aktif Hisseler
KARTN 539,00 39.521.509 % 10,00  
KENT 1.031,80 16.647.998 % 10,00  
ULAS 5,17 11.356.311 % 10,00  
BUCIM 4,85 16.502.781 % 9,98  
KONYA 322,90 83.861.658 % 9,98  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6279 8,6712 % -0,08  
Frank 7,2603 7,3040 % -0,01  
Riyal 1,8234 1,8325 % -0,02  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.807 1.807 8,52  
Altın Gr. 398 398 1,38  
Cumhuriyet 2.589 2.610 5,00  
Tam 2.667 2.678 5,20  
Yarım 1.295 1.310 2,50  
Çeyrek 647 656 1,30  
Gümüş.Ons 19,21 19,25 0,52  
Gümüş Gr. 4,24 4,25 0,12  
B. Petrol 43,25 43,25 0,01