***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Finansal Rapor

31.07.2017 19:05***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16.1 3.959.890 2.734.958
Satışların Maliyeti
16.2 -1.296.842 -794.503
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.663.048 1.940.455
BRÜT KAR (ZARAR)
2.663.048 1.940.455
Genel Yönetim Giderleri
17.1 -1.233.559 -818.549
Pazarlama Giderleri
17.2 -816.551 -946.683
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19.1 192.322 138.502
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19.2 -44.896 -74.826
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
760.364 238.899
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20.1 23.489 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20.2 0 -20.050
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
783.853 218.849
Finansman Gelirleri
21.1 379 1.370
Finansman Giderleri
21.2 -2.760 -4.547
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
781.472 215.672
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-156.301 -43.132
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -167.234 -126.471
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 10.933 83.339
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
625.171 172.540
DÖNEM KARI (ZARARI)
23 625.171 172.540
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
625.171 172.540
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 23 0,24500000 0,06800000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 2.550.000 9.703.380 -29.958 -3.805.199 1.846.687 10.264.910 10.264.910
Transferler
1.846.687 -1.846.687 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.787 172.540 168.753 168.753
Dönem Karı (Zararı)
23 172.540 172.540 172.540
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.787 -3.787 -3.787
Dönem Sonu Bakiyeler
2.550.000 9.703.380 -33.745 -1.958.512 172.540 10.433.663 10.433.663
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 2.550.000 9.703.380 7.513 -1.958.512 2.351.804 12.654.185 12.654.185
Transferler
2.351.804 -2.351.804 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
34 625.171 625.205 625.205
Dönem Karı (Zararı)
23 625.171 625.171 625.171
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
34 34 34
Dönem Sonu Bakiyeler
2.550.000 9.703.380 7.547 393.292 625.171 13.279.390 13.279.390


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
50.818 -1.991.152
Dönem Karı (Zararı)
625.171 172.540
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
625.171 172.540
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
73.563 -11.254
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 1.705 1.705
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13 82.791 70.380
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
82.791 70.380
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 -10.933 -83.339
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-636.908 -2.108.695
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 977.162 -2.833.678
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
977.162 -2.833.678
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -1.586.484 0
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.586.484 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 192.575 -50.968
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
148.467 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
44.108 -50.968
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
10 3.991 23.435
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -123.771 552.339
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-105.471 821.757
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-18.300 -269.418
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14 -100.381 200.177
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-100.381 200.177
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
61.826 -1.947.409
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -11.008 -43.743
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
50.818 -1.991.152
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
50.818 -1.991.152
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.605 2.007.549
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
55.423 16.397


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
23 625.171 172.540
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
34 -3.787
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 43 -4.734
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-9 947
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
22 -9 947
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
34 -3.787
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
625.205 168.753
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
625.205 168.753


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 55.423 4.605
Ticari Alacaklar
7 1.953.086 2.930.248
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
1.953.086 2.930.248
Diğer Alacaklar
8 1.586.484
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
1.586.484
Peşin Ödenmiş Giderler
9 68.056
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
68.056
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 11.008 181.945
Diğer Dönen Varlıklar
14 989.960 775.690
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
989.960 775.690
ARA TOPLAM
4.664.017 3.892.488
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.664.017 3.892.488
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 9.862.387 9.862.387
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
9.862.387 9.862.387
Diğer Alacaklar
8 543 543
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
543 543
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 12.002 13.707
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12.002 13.707
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 61.856 49.230
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
9.936.788 9.925.867
TOPLAM VARLIKLAR
14.600.805 13.818.355
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
7 330.830 138.255
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
148.467 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
182.363 138.255
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 42.222 38.231
Diğer Borçlar
8 509.279 142.395
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 105.471
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
509.279 36.924
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 167.234 657.889
Kısa Vadeli Karşılıklar
217.968 146.775
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 71.193 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 146.775 146.775
ARA TOPLAM
1.267.533 1.123.545
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.267.533 1.123.545
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
13 49.156 37.601
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
49.156 37.601
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 4.726 3.024
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
53.882 40.625
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.321.415 1.164.170
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
13.279.390 12.654.185
Ödenmiş Sermaye
15.1 2.550.000 2.550.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15.2 9.703.380 9.703.380
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
7.547 7.513
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15.3 7.547 7.513
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7.547 7.513
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15.4 393.292 -1.958.512
Net Dönem Karı veya Zararı
23 625.171 2.351.804
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
13.279.390 12.654.185
TOPLAM KAYNAKLAR
14.600.805 13.818.355http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/621658


BIST
18:0589.511
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  89.511  
En Yüksek
0
En Düşük
0
BIST En Aktif Hisseler
DITAS 11,11 2.905.950 % 10,00  
DARDL 5,08 1.788.693 % 9,96  
ADEL 12,06 10.719.653 % 9,94  
ARDYZ 13,06 51.275.731 % 9,93  
BMELK 1,33 320.357 % 9,92  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,2023 8,2435 % 0,33  
Frank 6,7950 6,8360 % 0,43  
Riyal 1,7607 1,7696 % 0,45  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.612 1.613 -1,22  
Altın Gr. 345 345 1,26  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,39 14,44 -0,05  
Gümüş Gr. 3,08 3,09 0,00  
B. Petrol 28,66 28,66 -1,28