***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )

09.11.2016 20:20***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13.336.879 -535.697 -3.152 115.601 -2.313.633 -550.480 10.049.518 -94.938 9.954.580
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0
Transferler
-550.480 550.480 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.552 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.893 0 0 0 0 2.946.984 0 2.953.429 0 2.953.429
Dönem Karı (Zararı)
2.946.984 2.946.984 0 2.946.984
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.552 3.893 6.445 0 6.445
Sermaye Arttırımı
0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0
Kar Payları
0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
535.697 -586.721 -51.024 94.938 43.914
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
13.336.879 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119.494 0 0 0 -3.450.834 2.946.984 0 12.951.923 0 12.951.923
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13.336.879 -2.397 119.494 -3.450.834 3.093.321 13.096.463 0 13.096.463
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0
Transferler
3.093.321 -3.093.321 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.146 0 -2.024 0 -2.024
Dönem Karı (Zararı)
-2.146 -2.146 -2.146
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
122 122 99.799 99.921
Sermaye Arttırımı
0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0
Kar Payları
0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 509.506 509.506
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
13.336.879 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119.494 0 0 0 -357.513 -2.146 0 13.094.439 609.305 13.703.744


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
302.208 -6.995.927
Dönem Karı (Zararı)
31 153.369 3.001.534
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
153.369 3.001.534
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
127.383 -2.162.276
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 118.959 118.825
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-939 3.712
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 -939 3.712
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-47.105 17.147
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
16 -88.160 -4.696
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
6 41.055 21.843
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
30 752 -6.557
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 55.716 55.188
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
4.698
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -326.304
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
29 -326.304
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
14 295.098
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 -2.324.083
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
21.456 -7.835.185
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.954.091 789.134
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -1.954.091 789.134
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -245.891 -6.106.564
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-88.877 -4.088.613
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-157.014 -2.017.951
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -163.958 -814.561
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -874.129 -2.135.644
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.658.362 575.217
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
16 1.658.362 575.217
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17 1.472.817 -210.864
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
576.526 -104.461
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
896.291 -106.403
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
128.346 68.097
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
128.346 68.097
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
302.208 -6.995.927
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-325.579 7.000.000
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
14 0 7.000.000
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-323.970 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -1.609 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
108.372 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
108.372 0
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri
15 108.372 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
85.001 4.073
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
85.001 4.073
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.143 12.235
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
91.144 16.308


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 91.144 6.143
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
6 2.045.856 132.820
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.045.856 132.820
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
7 9.848.181 9.603.040
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
32 7.429.077 7.340.200
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 2.419.104 2.262.840
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
8 1.064.858 900.900
Peşin Ödenmiş Giderler
9 3.010.083 2.135.954
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3.010.083 2.135.954
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 81.924 81.924
Diğer Dönen Varlıklar
11 105.509 28.565
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
105.509 28.565
ARA TOPLAM
16.247.555 12.889.346
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
16.247.555 12.889.346
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
7 503 505
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
503 505
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
12 1.102.452 887.279
Tesis, Makine ve Cihazlar
764.601 875.585
Taşıtlar
240.647
Mobilya ve Demirbaşlar
97.204 11.694
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 10.323 4.070
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10.323 4.070
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 89.702 79.494
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.202.980 971.348
TOPLAM VARLIKLAR
17.450.535 13.860.694
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
100.238 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
100.238 0
Banka Kredileri
15 100.238
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8.134 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8.134 0
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
15 8.134 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
16 1.611.345 41.143
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.611.345 41.143
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 335.989 84.374
Diğer Borçlar
32 1.520.215 542.098
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
588.801 12.275
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
931.414 529.823
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 71.771 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
43.076 46.157
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 43.076 46.157
ARA TOPLAM
3.690.768 713.772
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.690.768 713.772
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
21 9.680 10.772
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9.680 10.772
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 46.343 39.687
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
56.023 50.459
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.746.791 764.231
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
13.094.439 13.096.463
Ödenmiş Sermaye
25 13.336.879 13.336.879
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
25 -2.275 -2.397
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.275 -2.397
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.275 -2.397
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
25 119.494 119.494
Yasal Yedekler
119.494 119.494
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
25 -357.513 -3.450.834
Net Dönem Karı veya Zararı
25 -2.146 3.093.321
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
24 609.305 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
13.703.744 13.096.463
TOPLAM KAYNAKLAR
17.450.535 13.860.694


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
26 2.482.769 2.461.057 1.057.538 1.052.212
Satışların Maliyeti
26 -2.118.230 -2.363.420 -638.028 -1.022.785
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
364.539 97.637 419.510 29.427
BRÜT KAR (ZARAR)
364.539 97.637 419.510 29.427
Genel Yönetim Giderleri
27 -752.217 -352.875 -262.330 -121.185
Pazarlama Giderleri
27 -67.381 0 -67.381 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
28 725.434 550.810 178.302 288.169
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
28 -89.636 -11.253 -78.911 -3.496
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
180.739 284.319 189.190 192.915
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
29 0 2.650.387 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
180.739 2.934.706 189.190 192.915
Finansman Gelirleri
30 673 102.457 0 19.547
Finansman Giderleri
30 -28.043 -35.629 -10.406 -52
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
153.369 3.001.534 178.784 212.410
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-55.716 -54.550 -54.578 2.776
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-59.299 0 -59.299 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 3.583 -54.550 4.721 2.776
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
97.653 2.946.984 124.206 215.186
DÖNEM KARI (ZARARI)
97.653 2.946.984 124.206 215.186
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
99.799 0 99.799 0
Ana Ortaklık Payları
-2.146 2.946.984 24.407 215.186
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç / (Kayıp) (TL) 31 0,00730000 0,22100000 0,00000000 -0,19800000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
122 367 52 675
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 153 -271 66 135
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-31 638 -14 540
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -31 638 -14 540
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
122 367 52 675
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
97.775 2.947.351 124.258 215.861
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
99.799 0 99.799 0
Ana Ortaklık Payları
-2.024 2.947.351 24.459 215.861http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/567609


BIST18:0593.225
Değişim :  0,91% |  843,40
Açılış :  92.482  
Önceki Kapanış :  92.382  
En Yüksek
93.275
En Düşük
91.803
BIST En Aktif Hisseler
LINK 24,20 5.947.968 % 10,00  
DOKTA 18,70 1.320.809 % 10,00  
GLRYH 2,53 1.425.799 % 10,00  
RTALB 5,39 1.099.226 % 10,00  
BFREN 235,90 15.522.031 % 9,98  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3817 8,4237 % 0,74  
Frank 6,9550 6,9969 % 0,10  
Riyal 1,7979 1,8069 % 0,24  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.649 1.650 2,07  
Altın Gr. 360 360 1,08  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,93 14,98 -0,07  
Gümüş Gr. 3,25 3,26 -0,01  
B. Petrol 33,33 33,33 1,46