***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor

21.05.2019 01:21***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13.336.879 119.494 -649.980 -4.008.029 8.798.364 414.918 9.213.282
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
-1 0 -1 -1
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-4.008.029 4.008.029 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
32.463 32.463 84.420 116.883
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
13.336.879 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119.494 0 0 0 -4.658.010 32.463 8.830.826 499.338 9.330.164
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13.336.879 119.494 -4.658.009 -8.128.136 670.228 1.034.139 1.704.367
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
8.128.136
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
80.262 80.262 80.262
Diğer Düzeltmeler
54.011 54.011
Transferler
-8.128.136
Dönem Karı (Zararı)
-51.318 -51.318 13.866 -37.452
Sermaye Arttırımı
0 1.275.000 1.275.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-1
Dönem Sonu Bakiyeler
13.336.879 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119.494 0 0 0 -12.705.884 -51.318 0 699.172 2.377.016 3.076.188


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
580.394 34.173
Dönem Karı (Zararı)
-37.452 116.883
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
0 34.173
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
0
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
34.173
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
617.846 -116.883
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.508.634 -1.190.566
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.281 496.958
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-18.281
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.200.400 1.024.817
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-62.767 -28.341
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.086.280 -567.040
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
166.223 -188.010
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.158.325 325.637
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.158.325
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.900 9.662
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.900 9.662
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
580.394 34.173
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-80.554 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-80.554 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-80.554
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -34.173
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
Ödenen Faiz
-34.173
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
499.840 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
499.840 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
26.941 50.805
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
526.781 50.805


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 526.782 26.941
Ticari Alacaklar
3.411.604 902.970
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 353.994 353.994
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 3.057.610 548.976
Diğer Alacaklar
249.460 231.179
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 185.810 185.811
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 63.650 45.368
Stoklar
8 3.732.236 1.531.836
Peşin Ödenmiş Giderler
9 266.934 203.509
Diğer Dönen Varlıklar
10 197.685 194.785
ARA TOPLAM
8.384.701 3.091.220
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
8.384.701 3.091.220
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7 505 505
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 505 505
Maddi Duran Varlıklar
11 246.740 166.185
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 3.658 3.659
Peşin Ödenmiş Giderler
9 299.995 300.653
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 2.318.227 2.318.227
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.869.125 2.789.229
TOPLAM VARLIKLAR
11.253.826 5.880.449
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 17.676 17.676
Ticari Borçlar
2.840.675 754.395
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 2.840.675 754.395
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 990.981 824.758
Diğer Borçlar
4.328.306 2.579.253
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 693.378 229.481
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 3.634.928 2.349.772
ARA TOPLAM
8.177.638 4.176.082
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.177.638 4.176.082
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.177.638 4.176.082
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
699.172 670.228
Ödenmiş Sermaye
15 13.336.879 13.336.879
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 119.494 119.494
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 -12.705.883 -4.658.009
Net Dönem Karı veya Zararı
15 -51.318 -8.128.136
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.377.016 1.034.139
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.076.188 1.704.367
TOPLAM KAYNAKLAR
11.253.826 5.880.449


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 3.969.107 1.225.200
Satışların Maliyeti
16 -3.066.459 -1.008.669
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
902.648 216.531
BRÜT KAR (ZARAR)
902.648 216.531
Genel Yönetim Giderleri
17 -200.982 -55.342
Pazarlama Giderleri
17 -725.996 -10.073
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -54 -60
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-24.384 151.056
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-24.384 151.056
Finansman Gelirleri
0 0
Finansman Giderleri
21 -1.344 -34.173
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-25.728 116.883
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-11.724 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -11.724
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-37.452 116.883
DÖNEM KARI (ZARARI)
-37.452 116.883
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13.866 84.420
Ana Ortaklık Payları
-51.318 32.463
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-37.452 116.883
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13.866 84.420
Ana Ortaklık Payları
-51.318 32.463http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/764913


BIST18:0589.553
Değişim :  0,05% |  41,73
Açılış :  89.614  
Önceki Kapanış :  89.511  
En Yüksek
89.969
En Düşük
89.043
BIST En Aktif Hisseler
SERVE 1,76 236.202 % 10,00  
SILVR 1,98 17.792.367 % 10,00  
KLMSN 13,31 9.167.297 % 10,00  
YAPRK 8,17 7.679.136 % 9,96  
MAALT 65,15 5.960.867 % 9,96  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,2379 8,2792 % 0,76  
Frank 6,8602 6,9016 % 1,40  
Riyal 1,7841 1,7931 % 1,79  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.616 1.617 2,91  
Altın Gr. 350 351 7,25  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,38 14,42 -0,06  
Gümüş Gr. 3,11 3,12 0,04  
B. Petrol 34,96 34,96 5,02