***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

31.10.2016 18:02
***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor  )


***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 27.000.000 290.189 4.576.864 4.549.820 -550.168 876.866 -5.843.398 3.233.587 34.133.760 34.133.760
Transferler
23.961 3.209.626 -3.233.587
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
24 4.530.687 -225.081 2.771.959 7.077.565 7.077.565
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-315.141 315.141
Dönem Sonu Bakiyeler
15 27.000.000 290.189 4.576.864 8.765.366 -775.249 900.827 -2.318.631 2.771.959 41.211.325 41.211.325
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 27.000.000 290.189 4.576.864 8.765.366 -663.150 900.827 -2.318.631 2.128.096 40.679.561 40.679.561
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
134.716 1.993.380 -2.128.096 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
24 -461.998 -941.923 -1.403.921 -1.403.921
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
-478.411 -478.411 -478.411
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-50.378 -50.378 -50.378
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-293.428 293.428 0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 27.000.000 290.189 -50.378 4.576.864 8.471.938 -1.125.148 1.035.543 -510.234 -941.923 38.746.851 38.746.851


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.092.546 -3.674.460
Dönem Karı (Zararı)
-941.923 2.771.959
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
300.742 483.075
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 801.419 752.482
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12, 13 -99.227 70.341
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 -401.450 -339.748
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.733.727 -6.929.494
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6, 7 647.827 1.201.874
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6, 8 -573.042 -5.215.742
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 630.411 -1.875.589
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6, 7 -51.364 -1.243.420
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6, 8 2.079.895 203.383
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.092.546 -3.674.460
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-19.208.801 -2.672.325
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-18.971.347 -217.014
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 137.405
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -374.859 -2.455.311
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
297.590 1.314.978
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-50.378
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-50.378
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 826.379 1.314.978
Ödenen Temettüler
-478.411
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-16.818.665 -5.031.807
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-16.818.665 -5.031.807
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 17.688.320 19.738.392
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 869.655 14.706.585


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 869.655 17.688.320
Finansal Yatırımlar
4 99.620
Ticari Alacaklar
3.180.533 3.828.360
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,7 318.531 379.960
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 2.862.002 3.448.400
Diğer Alacaklar
4.887.489 8.045.614
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6,8 4.354.510 7.844.661
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 532.979 200.953
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
17 3.699.531
Stoklar
9 3.099.958 3.730.369
Peşin Ödenmiş Giderler
10 137.521 205.416
Diğer Dönen Varlıklar
14 236.423 136.892
ARA TOPLAM
16.111.110 33.734.591
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
16.111.110 33.734.591
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 5.955.250
Diğer Alacaklar
8 8.574 8.574
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 8.574 8.574
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 25.026.217
Maddi Duran Varlıklar
22.283.439 22.844.337
Arazi ve Arsalar
11 14.916.567 14.916.567
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
11 454.496 530.184
Binalar
11 4.551.115 4.729.444
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 1.721.165 2.019.605
Taşıtlar
11 514.703 556.050
Mobilya ve Demirbaşlar
11 46.296 92.487
Yapılmakta Olan Yatırımlar
11 79.097
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11.689 14.756
Diğer Haklar
11 11.689 14.756
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 582.117 236.954
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
47.912.036 29.059.871
TOPLAM VARLIKLAR
64.023.146 62.794.462
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 6.058.857 5.232.478
Ticari Borçlar
5.031.891 5.083.255
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,7 237.640 373.215
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 4.794.251 4.710.040
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 571.153 384.953
Diğer Borçlar
1.355.783 49.493
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6,8 1.355.783 49.493
Ertelenmiş Gelirler
10 6.784.544 6.159.091
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 56.287
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.301.727 1.707.295
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 324.366 245.802
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 1.977.361 1.461.493
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 123.120 755.600
ARA TOPLAM
22.227.075 19.428.452
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
22.227.075 19.428.452
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
3.049.220 2.686.449
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 3.049.220 2.686.449
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.049.220 2.686.449
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
25.276.295 22.114.901
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
38.746.851 40.679.561
Ödenmiş Sermaye
15 27.000.000 27.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 290.189 290.189
Geri Alınmış Paylar (-)
15 -50.378
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 4.576.864 4.576.864
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15 7.346.790 8.102.216
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 7.346.790 8.102.216
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15 8.471.938 8.765.366
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -1.125.148 -663.150
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 1.035.543 900.827
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-510.234 -2.318.631
Net Dönem Karı veya Zararı
24 -941.923 2.128.096
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
38.746.851 40.679.561
TOPLAM KAYNAKLAR
64.023.146 62.794.462


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 20.010.361 11.614.582 8.878.623 4.586.388
Satışların Maliyeti
16 -18.614.223 -10.224.543 -8.165.928 -3.909.494
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.396.138 1.390.039 712.695 676.894
BRÜT KAR (ZARAR)
1.396.138 1.390.039 712.695 676.894
Genel Yönetim Giderleri
-1.872.779 -1.983.395 -665.173 -800.625
Pazarlama Giderleri
-373.880 -657.118 -85.713 -124.821
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 664.987 614.142 179.369 63.846
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -1.139.818 -557.236 -106.986 -139.792
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.325.352 -1.193.568 34.192 -324.498
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 218.065 3.612.032 49.363 1.684.020
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -32.816 -50.421 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.140.103 2.368.043 83.555 1.359.522
Finansman Gelirleri
20 1.342.384 1.445.234 264.642 509.262
Finansman Giderleri
21 -1.373.868 -744.130 -281.090 -265.214
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.171.587 3.069.147 67.107 1.603.570
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
229.664 -297.188 54.811 31.690
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 0 -342.525 0 -19.187
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 229.664 45.337 54.811 50.877
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-941.923 2.771.959 121.918 1.635.260
DÖNEM KARI (ZARARI)
24 -941.923 2.771.959 121.918 1.635.260
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-941.923 2.771.959 121.918 1.635.260
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 24 -0,03500000 0,10300000 0,06100000 0,00500000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-461.998 4.305.606 -65.435 -115.810
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
22 0 5.026.923 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 -577.497 -281.351 -81.793 -144.762
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
115.499 -439.966 16.358 28.952
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
22,23 0 -496.236 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
22,23 115.499 56.270 16.358 28.952
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-461.998 4.305.606 -65.435 -115.810
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.403.921 7.077.565 56.483 1.519.450
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-1.403.921 7.077.565 56.483 1.519.450http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/565043


BIST
18:052.042
Değişim :  3,14% |  62,25
Açılış :  1.979  
Önceki Kapanış :  1.980  
En Yüksek
2.044
En Düşük
1.959
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
HLGYO 2,75 167.578.026 % 10,00  
EUHOL 3,74 36.363.084 % 10,00  
SANEL 7,92 47.223.793 % 10,00  
TETMT 507,60 57.799.312 % 9,99  
EMNIS 31,48 3.698.286 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,4114 13,4141 % -0,85  
Euro 15,2153 15,2577 % -0,39  
Sterlin 18,1638 18,2549 % -0,94  
Frank 14,5455 14,6332 % -1,01  
Riyal 3,5519 3,5697 % -1,24  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.841 1.841 27,10  
Altın Gr. 792 792 2,44  
Cumhuriyet 5.274 5.354 -1,00  
Tam 5.247 5.380 1,01  
Yarım 2.536 2.602 0,49  
Çeyrek 1.272 1.301 0,24  
Gümüş.Ons 24,13 24,15 0,67  
Gümüş Gr. 10,36 10,37 0,15  
B. Petrol 89,03 89,03 1,52