***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.08.2020 18:21
***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 54.000.000 290.189 0 4.576.864 12.445.864 -1.931.202 0 1.035.543 -6.944.858 -9.927.889 53.544.511 53.544.511
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
-172.174 0 -9.755.715 9.927.889 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
23 0 -618.353 0 -1.634.434 -2.252.787 -2.252.787
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 54.000.000 290.189 0 0 0 0 0 4.576.864 0 0 0 0 12.273.690 0 -2.549.555 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.035.543 0 0 0 -16.700.573 -1.634.434 0 51.291.724 51.291.724
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 54.000.000 290.189 0 4.576.864 49.727.618 -2.692.951 3.562.388 1.035.543 -16.183.073 3.519.633 97.836.211 97.836.211
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
-233.358 -148.450 3.901.441 -3.519.633 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
23 0 -322.655 -818 2.411.432 2.087.959 2.087.959
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 54.000.000 290.189 0 0 0 0 0 4.576.864 0 0 0 0 49.494.260 0 -3.015.606 0 0 0 0 3.413.120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.035.543 0 0 0 -12.281.632 2.411.432 0 99.924.170 99.924.170


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.330.761 -842.539
Dönem Karı (Zararı)
2.411.432 -1.634.434
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.411.432 -1.634.434
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.129.843 783.983
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 726.566 436.119
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12,13 62.837 -166.284
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
389.941 1.153.390
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
4 389.941 1.153.390
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 -49.501 -639.242
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.872.036 7.912
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5,7 -1.046.722 -2.794.639
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5,8 -1.768.383 -2.346.016
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -3.737.311 -3.156.357
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5,7 -193.705 -718.722
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5,8 874.085 9.023.646
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.330.761 -842.539
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-330.166 -140.090
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-330.166 -140.090
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.758.149 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 3.758.149 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.097.222 -982.629
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.097.222 -982.629
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.830.020 7.965.423
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.927.242 6.982.794


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.927.242 1.830.020
Ticari Alacaklar
5.510.872 4.464.150
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,7 2.981.615 2.526.924
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 2.529.257 1.937.226
Diğer Alacaklar
9.122.886 7.652.457
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 8.557.666 7.136.040
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 565.220 516.417
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
17 0 0
Stoklar
9 6.544.281 2.806.970
Peşin Ödenmiş Giderler
10 350.988 194.833
Diğer Dönen Varlıklar
14 443.246 301.447
ARA TOPLAM
24.899.515 17.249.877
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
24.899.515 17.249.877
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
13.161 13.161
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 13.161 13.161
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 14.313.045 14.703.804
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
20.220.000 20.220.000
Maddi Duran Varlıklar
66.946.730 67.346.401
Arazi ve Arsalar
50.557.500 50.557.500
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
108.860 161.856
Binalar
8.482.629 8.688.144
Tesis, Makine ve Cihazlar
6.887.117 7.280.191
Taşıtlar
392.338 435.447
Mobilya ve Demirbaşlar
120.706 128.263
Yapılmakta Olan Yatırımlar
397.580 95.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.492 2.221
Diğer Haklar
5.492 2.221
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
101.498.428 102.285.587
TOPLAM VARLIKLAR
126.397.943 119.535.464
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 3.758.149 0
Ticari Borçlar
3.407.911 3.601.616
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 160.023 487.148
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 3.247.888 3.114.468
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 874.085 703.849
Diğer Borçlar
14.626 805.853
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 14.626 795.980
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 0 9.873
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 5.193.822 2.824.909
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.565.803 2.565.456
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 281.254 280.907
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 2.284.549 2.284.549
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 359.617 1.145.973
ARA TOPLAM
16.174.013 11.647.656
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.174.013 11.647.656
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
4.802.515 4.417.023
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 4.802.515 4.417.023
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 5.497.245 5.546.746
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
23 0 87.828
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.299.760 10.051.597
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
26.473.773 21.699.253
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
99.924.170 97.836.211
Ödenmiş Sermaye
15 54.000.000 54.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 290.189 290.189
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 4.576.864 4.576.864
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
49.891.774 50.597.055
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
46.478.654 47.034.667
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15 49.494.260 49.727.618
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -3.015.606 -2.692.951
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
4 3.413.120 3.562.388
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 1.035.543 1.035.543
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-12.281.632 -16.183.073
Net Dönem Karı veya Zararı
23 2.411.432 3.519.633
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
99.924.170 97.836.211
TOPLAM KAYNAKLAR
126.397.943 119.535.464


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 7.811.816 8.937.046 4.719.328 5.267.345
Satışların Maliyeti
16 -6.549.606 -8.381.295 -3.833.151 -5.018.362
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.262.210 555.751 886.177 248.983
BRÜT KAR (ZARAR)
1.262.210 555.751 886.177 248.983
Genel Yönetim Giderleri
-2.543.599 -1.560.795 -911.009 -485.117
Pazarlama Giderleri
-815.658 -275.702 -417.759 -121.397
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 5.192.500 1.368.670 490.771 820.869
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -629.844 -1.700.676 -116.178 -1.004.434
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.465.609 -1.612.752 -67.998 -541.096
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4 -389.941 -1.153.390 407.551 -338.198
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.075.668 -2.766.142 339.553 -879.294
Finansman Gelirleri
19 634.694 914.281 328.149 332.376
Finansman Giderleri
20 -267.767 -267.227 -151.149 -159.940
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.442.595 -2.119.088 516.553 -706.858
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-31.163 484.654 -25.191 57.402
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -31.163 484.654 -25.191 57.402
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.411.432 -1.634.434 491.362 -649.456
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.411.432 -1.634.434 491.362 -649.456
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
23 2.411.432 -1.634.434 491.362 -649.456
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç / (Kayıp) 23 0,04500000 -0,03000000 0,00900000 -0,01200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-323.473 -618.353 -168.783 -279.574
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
22 0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21,22 -403.319 -772.941 -205.542 -349.467
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-1.022 0 -5.437 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -1.022 0 -5.437 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
80.868 154.588 42.196 69.893
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
21 80.664 154.588 41.109 69.893
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
21 204 0 1.087 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-323.473 -618.353 -168.783 -279.574
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.087.959 -2.252.787 322.579 -929.030
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.087.959 -2.252.787 322.579 -929.030http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867452


BIST
18:051.983
Değişim :  -0,73% |  -14,51
Açılış :  2.007  
Önceki Kapanış :  1.998  
En Yüksek
2.019
En Düşük
1.977
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
DOBUR 81,95 4.701.661 % 10,00  
YBTAS 23.100,00 2.679.600 % 10,00  
ULUSE 60,50 9.120.561 % 10,00  
PCILT 15,97 118.316.271 % 9,99  
UTPYA 13,79 3.505.966 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,4938 13,5404 % -0,80  
Euro 15,0466 15,1030 % -0,84  
Sterlin 18,0613 18,1518 % -0,81  
Frank 14,4709 14,5581 % -0,87  
Riyal 3,5949 3,6129 % -0,89  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.789 1.790 -5,61  
Altın Gr. 778 778 -10,06  
Cumhuriyet 5.193 5.271 -54,00  
Tam 5.166 5.297 -59,09  
Yarım 2.497 2.562 -28,58  
Çeyrek 1.252 1.281 -14,29  
Gümüş.Ons 22,39 22,42 -0,32  
Gümüş Gr. 9,73 9,74 -0,24  
B. Petrol 88,71 88,71 0,54