***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

08.08.2016 22:14***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 0 0 27.866 2.046.429 10.475.359 -31.593.612 20.956.042 20.956.042
Transferler
-31.593.612 31.593.612 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.933 -67.342.484 -67.350.417 -67.350.417
Sermaye Avansı
140.000.000 140.000.000 140.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 140.000.000 0 19.933 2.046.429 -21.118.253 -67.342.484 93.605.625 93.605.625
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 140.000.000 0 -25.109 2.046.429 -21.118.253 -105.613.041 55.290.026 55.290.026
Transferler
-105.613.041 105.613.041
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-30.171 97.178.138 97.147.967 97.147.967
Sermaye Arttırımı
40.000.000 -140.000.000 100.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 0 100.000.000 -55.280 2.046.429 -126.731.294 97.178.138 152.437.993 152.437.993


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.056.397 -4.019.567
Dönem Karı (Zararı)
97.178.138 -67.342.484
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-91.714.447 4.534.354
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
590.544 247.624
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
584.033 -29.842
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
10.057.005 4.584.656
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-103.176.057 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-103.176.057 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -268.084
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -268.084
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
230.028 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-11.466.453 58.861.923
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-34.065.204 -13.603.426
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-114.960 -582
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-163.784.050 -103.230.122
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
17.811.704 -14.813.301
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
129.318.430 132.570.645
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.018.448 11.111
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
72.672.082 77.096.922
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-29.286.007 -19.169.324
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-6.002.762 -3.946.207
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-53.635 -73.360
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.403.199 977.797
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-101.674 -55.945
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-101.674 -55.945
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.033.742
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.301.525 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.674.593 -6.417.989
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
448.551.152 117.399.901
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-441.876.559 -263.817.890
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 140.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.785.003 -9.459.759
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.785.003 -9.459.759
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 5.313.677 13.580.021
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 528.674 4.120.262


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 528.674 5.313.677
Ticari Alacaklar
6 132.235.898 109.080.516
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,6 42.684 55.283
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 132.193.214 109.025.233
Diğer Alacaklar
7 9.883 9.372
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4,7 511 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 9.372 9.372
Stoklar
8 1.181.597.112 1.008.199.459
Peşin Ödenmiş Giderler
9 80.782.971 98.615.884
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
95.129 95.123
Diğer Dönen Varlıklar
17 65.980.598 60.851
ARA TOPLAM
1.461.230.265 1.221.374.882
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.461.230.265 1.221.374.882
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
6 28.819.464 17.928.720
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 28.819.464 17.928.720
Diğer Alacaklar
114.449 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
114.449 0
Stoklar
8 0 158.761.564
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 318.149.211 74.100.000
Maddi Duran Varlıklar
3.659.680 1.461.238
Peşin Ödenmiş Giderler
9 28.672 7.463
Diğer Duran Varlıklar
17 65.900.867 107.375.003
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
416.672.343 359.633.988
TOPLAM VARLIKLAR
1.877.902.608 1.581.008.870
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
12 21.650.000 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
12 156.521.786 224.406.681
Ticari Borçlar
6 441.832.562 312.514.132
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4,6 435.091.680 304.569.373
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 6.740.882 7.944.759
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 640.984 117.897
Diğer Borçlar
7 134.350 4.152.798
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4,7 25.483 4.047.959
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 108.867 104.839
Türev Araçlar
11 230.028 0
Ertelenmiş Gelirler
9 627.308.417 565.910.797
Kısa Vadeli Karşılıklar
16 15.223.682 20.367.650
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 146.969 86.038
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 15.076.713 20.281.612
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 2.225.347 1.984.945
ARA TOPLAM
1.265.767.156 1.129.454.900
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.265.767.156 1.129.454.900
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
12 430.146.261 378.068.788
Ertelenmiş Gelirler
9 29.203.182 17.928.720
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 348.016 266.436
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 348.016 266.436
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
459.697.459 396.263.944
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.725.464.615 1.525.718.844
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
152.437.993 55.290.026
Ödenmiş Sermaye
18 80.000.000 40.000.000
Sermaye Avansı
18 0 140.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 100.000.000 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18 -55.280 -25.109
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -55.280 -25.109
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -55.280 -25.109
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.046.429 2.046.429
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-126.731.294 -21.118.253
Net Dönem Karı veya Zararı
97.178.138 -105.613.041
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
152.437.993 55.290.026
TOPLAM KAYNAKLAR
1.877.902.608 1.581.008.870


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 64.477.017 89.655.479 15.775.888 88.056.067
Satışların Maliyeti
19 -27.524.600 -39.272.956 -6.197.637 -39.115.167
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
36.952.417 50.382.523 9.578.251 48.940.900
BRÜT KAR (ZARAR)
36.952.417 50.382.523 9.578.251 48.940.900
Genel Yönetim Giderleri
20 -5.039.651 -3.010.818 -2.814.223 -1.451.783
Pazarlama Giderleri
20 -12.318.921 -10.262.099 -5.071.908 -3.442.099
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
42.679.036 6.456.841 34.031.007 -3.814.249
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-58.005.761 -30.144.249 -34.049.672 -8.452.358
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.267.120 13.422.198 1.673.455 31.780.411
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
103.176.057 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
107.443.177 13.422.198 1.673.455 31.780.411
Finansman Gelirleri
22 8.431.059 340.313 127.352 176.107
Finansman Giderleri
22 -18.696.098 -81.104.995 -11.101.916 -81.104.995
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
97.178.138 -67.342.484 -9.301.109 -49.148.477
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
97.178.138 -67.342.484 -9.301.109 -49.148.477
DÖNEM KARI (ZARARI)
97.178.138 -67.342.484 -9.301.109 -49.148.477
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
97.178.138 -67.342.484 -9.301.109 -49.148.477
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Adi Pay Başına Kazanç / (Kayıp) 24 1,45450000 -1,68360000 -0,13920000 -1,22870000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç / (Kayıp) 24 1,45450000 -1,68360000 -0,13920000 -1,22870000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-30.171 -7.933 -90.671 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-30.171 -7.933 -90.671 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-30.171 -7.933 -90.671 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
97.147.967 -67.350.417 -9.391.780 -49.148.477
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
97.147.967 -67.350.417 -9.391.780 -49.148.477http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/551253


BIST18:051.392
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.393  
Önceki Kapanış :  1.392  
En Yüksek
1.398
En Düşük
1.381
BIST En Aktif Hisseler18:05
SERVE 14,30 629.439 % 10,00  
DGGYO 11,77 7.872.973 % 10,00  
SUMAS 92,95 379.726 % 10,00  
PKENT 2.601,20 24.890.675 % 10,00  
AKFGY 4,52 7.940.675 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,8167 8,8205 % 0,04  
Euro 10,3274 10,3344 % 0,15  
Sterlin 12,0555 12,1160 % 0,12  
Frank 9,4780 9,5351 % -0,08  
Riyal 2,3438 2,3556 % 0,02  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.750 1.750 -0,07  
Altın Gr. 497 497 -2,40  
Cumhuriyet 3.300 3.350 -1,00  
Tam 3.284 3.367 -1,51  
Yarım 1.587 1.629 -0,74  
Çeyrek 796 814 -0,37  
Gümüş.Ons 22,60 22,64 -0,01  
Gümüş Gr. 6,41 6,42 -0,01  
B. Petrol 79,36 79,36 0,64