***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2017 19:00***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 140.000.000 0 -25.109 2.046.429 -21.118.253 -105.613.041 55.290.026 55.290.026
Transferler
-105.613.041 105.613.041 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
60.500 106.479.247 106.539.747 106.539.747
Sermaye Arttırımı
40.000.000 -140.000.000 100.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 0 100.000.000 35.391 2.046.429 -126.731.294 106.479.247 161.829.773 161.829.773
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 0 100.000.000 25.104 2.398.514 -127.083.379 151.070.362 206.410.601 206.410.601
Transferler
151.070.362 -151.070.362
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.000 -19.432.483 -19.441.483 -19.441.483
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 0 100.000.000 16.104 2.398.514 23.986.983 -19.432.483 186.969.118 186.969.118


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.839.934 260.161
Dönem Karı (Zararı)
-19.432.483 106.479.247
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
34.380.871 -102.523.981
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 64.755 497.695
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
684.678 828.203
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19 33.633.833 -1.001.527
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -103.176.057
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 -103.176.057
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
50.000 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
50.000 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-52.395 327.705
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-7.082.461 -3.688.137
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.336.684 -31.361.264
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-104.552 -1.955
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-33.871.641 -76.840.486
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-758.346 34.453.075
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
34.220.240 52.753.379
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
71.539 -4.021.646
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-4.231.348 37.005.325
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.745.037 -15.674.565
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.865.927 267.129
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-25.993 -6.968
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
352.259 -41.277
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.654 -34.238
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.654 -34.238
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
515.000 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-155.087 -7.039
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.397.512 -4.200.367
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
98.361.867 422.901.154
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-111.759.379 -427.101.521
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.205.319 -3.981.483
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.205.319 -3.981.483
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 15.840.628 5.313.677
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 10.635.309 1.332.194


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 20.167.822 22.731.649
Ticari Alacaklar
6 152.812.902 153.805.735
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,6 206.244 200.113
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 152.606.658 153.605.622
Diğer Alacaklar
11.527 14.161
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 2.155 4.789
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.372 9.372
Stoklar
7 1.006.855.563 989.326.691
Peşin Ödenmiş Giderler
8 88.559.289 87.834.741
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 115.738 101.679
Diğer Dönen Varlıklar
14 38.972.922 40.450.181
ARA TOPLAM
1.307.495.763 1.294.264.837
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.307.495.763 1.294.264.837
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
6 19.505.756 19.849.607
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 19.505.756 19.849.607
Diğer Alacaklar
597.242 490.056
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
597.242 490.056
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 461.155.087 461.565.000
Maddi Duran Varlıklar
3.305.521 3.362.622
Peşin Ödenmiş Giderler
8 5.239.902 5.206.104
Diğer Duran Varlıklar
14 81.244.226 76.198.498
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
571.047.734 566.671.887
TOPLAM VARLIKLAR
1.878.543.497 1.860.936.724
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
11 94.500.000 90.150.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
11 207.388.850 156.992.245
Ticari Borçlar
6 575.303.472 541.083.232
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4,6 567.019.328 533.269.463
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 8.284.144 7.813.769
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
140.844 159.403
Diğer Borçlar
228.151 156.612
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 94.085 27.657
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
134.066 128.955
Türev Araçlar
10 46.499 98.894
Ertelenmiş Gelirler
8 330.514.997 334.402.494
Kısa Vadeli Karşılıklar
19.481.716 19.011.406
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
340.276 157.565
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 19.141.440 18.853.841
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 1.753.986 1.705.078
ARA TOPLAM
1.229.358.515 1.143.759.364
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.229.358.515 1.143.759.364
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
11 442.485.036 490.696.597
Ertelenmiş Gelirler
8 19.505.756 19.849.607
Uzun Vadeli Karşılıklar
225.072 220.555
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
225.072 220.555
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
462.215.864 510.766.759
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.691.574.379 1.654.526.123
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
186.969.118 206.410.601
Ödenmiş Sermaye
15 80.000.000 80.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 100.000.000 100.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15 16.104 25.104
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 16.104 25.104
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 16.104 25.104
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 2.398.514 2.398.514
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23.986.983 -127.083.379
Net Dönem Karı veya Zararı
-19.432.483 151.070.362
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
186.969.118 206.410.601
TOPLAM KAYNAKLAR
1.878.543.497 1.860.936.724


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 54.201.934 48.701.129
Satışların Maliyeti
16 -28.920.242 -21.326.963
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
25.281.692 27.374.166
BRÜT KAR (ZARAR)
25.281.692 27.374.166
Genel Yönetim Giderleri
17 -1.882.110 -2.225.428
Pazarlama Giderleri
17 -5.971.640 -7.247.013
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26.196.905 111.824.086
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-29.057.127 -23.956.089
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.567.720 105.769.722
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-50.000 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
14.517.720 105.769.722
Finansman Gelirleri
19 183.118 8.303.707
Finansman Giderleri
19 -34.133.321 -7.594.182
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-19.432.483 106.479.247
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-19.432.483 106.479.247
DÖNEM KARI (ZARARI)
-19.432.483 106.479.247
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-19.432.483 106.479.247
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Adi Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 21 -0,24290000 1,98560000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 21 -0,24290000 1,98560000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-9.000 60.500
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.000 60.500
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-9.000 60.500
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-19.441.483 106.539.747
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-19.441.483 106.539.747http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/606502


BIST
18:051.401
Değişim :  -0,43% |  -6,00
Açılış :  1.409  
Önceki Kapanış :  1.407  
En Yüksek
1.417
En Düşük
1.394
BIST En Aktif Hisseler18:05
EGGUB 168,30 46.481.013 % 10,00  
YEOTK 66,55 203.733.195 % 10,00  
BAGFS 19,80 3.319.171 % 10,00  
OYLUM 10,58 23.906.596 % 9,98  
GARFA 12,38 7.179.185 % 9,95  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,7582 8,7744 % 0,14  
Euro 10,2976 10,3133 % 0,04  
Sterlin 11,9815 12,0416 % 2,00  
Frank 9,4327 9,4895 % 1,40  
Riyal 2,3282 2,3399 % 1,23  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.747 1.747 4,02  
Altın Gr. 490 490 -1,92  
Cumhuriyet 3.255 3.304 -11,00  
Tam 3.238 3.322 -9,97  
Yarım 1.565 1.607 -4,82  
Çeyrek 785 803 -2,41  
Gümüş.Ons 22,57 22,61 0,08  
Gümüş Gr. 6,36 6,36 0,02  
B. Petrol 77,26 77,26 0,03