***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

08.08.2017 19:37***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 140.000.000 0 -25.109 2.046.429 -21.118.253 -105.613.041 55.290.026 55.290.026
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
-105.613.041 105.613.041 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-30.171 0 97.178.138 97.147.967 97.147.967
Sermaye Arttırımı
40.000.000 -140.000.000 100.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 0 100.000.000 -55.280 2.046.429 -126.731.294 97.178.138 152.437.993 152.437.993
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 0 100.000.000 25.104 2.398.514 -127.083.379 151.070.362 206.410.601 206.410.601
Transferler
151.070.362 -151.070.362
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-21.249 4.435.759 4.414.510 4.414.510
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 0 100.000.000 3.855 2.398.514 23.986.983 4.435.759 210.825.111 210.825.111


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.166.573 -6.056.397
Dönem Karı (Zararı)
4.435.759 97.178.138
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
21.784.840 -91.714.447
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
127.355 590.544
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
384.608 584.033
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
42.856.129 10.057.005
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-21.465.381 -103.176.057
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-21.465.381 -103.176.057
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
50.000 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
50.000 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-167.871 230.028
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-10.011.795 -11.466.453
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
33.459.272 -34.065.204
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-80.559 -114.960
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-26.657.523 -163.784.050
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-3.901.834 17.811.704
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
42.638.275 129.318.430
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
117.033 -4.018.448
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-43.232.195 72.672.082
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.354.264 -29.286.007
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
16.208.804 -6.002.762
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-42.231 -53.635
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
24.707 -5.403.199
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-223.323 -101.674
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-223.323 -101.674
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
515.000 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-266.970 -5.301.525
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-25.121.413 6.674.593
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
294.539.410 448.551.152
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-319.729.800 -441.876.559
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
68.977 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.930.133 -4.785.003
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.930.133 -4.785.003
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 15.840.628 5.313.677
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 6.910.495 528.674


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 20.946.356 22.731.649
Ticari Alacaklar
6 126.227.036 153.805.735
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,6 502.727 200.113
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 125.724.309 153.605.622
Diğer Alacaklar
15.196 14.161
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 5.824 4.789
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.372 9.372
Stoklar
7 768.889.595 989.326.691
Peşin Ödenmiş Giderler
8 89.576.966 87.834.741
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 126.644 101.679
Diğer Dönen Varlıklar
14 33.645.439 40.450.181
ARA TOPLAM
1.039.427.232 1.294.264.837
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.039.427.232 1.294.264.837
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
6 13.969.034 19.849.607
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 13.969.034 19.849.607
Diğer Alacaklar
569.580 490.056
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
569.580 490.056
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 729.826.970 461.565.000
Maddi Duran Varlıklar
3.458.590 3.362.622
Peşin Ödenmiş Giderler
8 7.365.713 5.206.104
Diğer Duran Varlıklar
14 93.644.313 76.198.498
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
848.834.200 566.671.887
TOPLAM VARLIKLAR
1.888.261.432 1.860.936.724
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
11 119.251.216 90.150.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
11 95.787.359 156.992.245
Ticari Borçlar
6 583.721.507 541.083.232
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4,6 571.177.482 533.269.463
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 12.544.025 7.813.769
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
189.484 159.403
Diğer Borçlar
273.645 156.612
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 102.255 27.657
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
171.390 128.955
Türev Araçlar
10 0 98.894
Ertelenmiş Gelirler
8 296.748.820 334.402.494
Kısa Vadeli Karşılıklar
18.495.132 19.011.406
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
498.034 157.565
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 17.997.098 18.853.841
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 843.514 1.705.078
ARA TOPLAM
1.115.310.677 1.143.759.364
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.115.310.677 1.143.759.364
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
11 547.610.846 490.696.597
Ertelenmiş Gelirler
8 14.271.086 19.849.607
Uzun Vadeli Karşılıklar
243.712 220.555
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
243.712 220.555
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
562.125.644 510.766.759
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.677.436.321 1.654.526.123
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
210.825.111 206.410.601
Ödenmiş Sermaye
15 80.000.000 80.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 100.000.000 100.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15 3.855 25.104
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 3.855 25.104
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 3.855 25.104
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 2.398.514 2.398.514
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23.986.983 -127.083.379
Net Dönem Karı veya Zararı
4.435.759 151.070.362
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
210.825.111 206.410.601
TOPLAM KAYNAKLAR
1.888.261.432 1.860.936.724


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 110.788.770 64.477.017 56.586.836 15.775.888
Satışların Maliyeti
16 -69.629.417 -27.524.600 -40.709.175 -6.197.637
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
41.159.353 36.952.417 15.877.661 9.578.251
BRÜT KAR (ZARAR)
41.159.353 36.952.417 15.877.661 9.578.251
Genel Yönetim Giderleri
17 -3.620.128 -5.039.651 -1.738.018 -2.814.223
Pazarlama Giderleri
17 -12.735.739 -12.318.921 -6.764.099 -5.071.908
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
57.612.689 145.855.093 31.415.784 34.031.007
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-34.459.164 -58.005.761 -5.402.037 -34.049.672
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
47.957.011 107.443.177 33.389.291 1.673.455
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-50.000 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
47.907.011 107.443.177 33.389.291 1.673.455
Finansman Gelirleri
19 334.283 8.431.059 151.165 127.352
Finansman Giderleri
19 -43.805.535 -18.696.098 -9.672.214 -11.101.916
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.435.759 97.178.138 23.868.242 -9.301.109
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.435.759 97.178.138 23.868.242 -9.301.109
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.435.759 97.178.138 23.868.242 -9.301.109
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
4.435.759 97.178.138 23.868.242 -9.301.109
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Adi Pay Başına Kazanç / (Kayıp) 21 0,05540000 1,45450000 0,29830000 -0,13920000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç / (Kayıp) 21 0,54540000 1,45450000 0,29830000 -0,13920000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-21.249 -30.171 -12.249 -90.671
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-21.249 -30.171 -12.249 -90.671
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-21.249 -30.171 -12.249 -90.671
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.414.510 97.147.967 23.855.993 -9.391.780
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
4.414.510 97.147.967 23.855.993 -9.391.780http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/623781


BIST
18:051.384
Değişim :  -0,57% |  -7,97
Açılış :  1.391  
Önceki Kapanış :  1.392  
En Yüksek
1.393
En Düşük
1.379
BIST En Aktif Hisseler18:05
GOLTS 40,48 48.260.123 % 10,00  
ERSU 4,62 31.395.309 % 10,00  
YEOTK 88,55 26.763.661 % 10,00  
ORCAY 19,05 5.142.052 % 9,99  
DAGHL 13,32 7.852.633 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,8701 8,8757 % 0,66  
Euro 10,3688 10,3761 % 0,56  
Sterlin 11,9775 12,0375 % -0,53  
Frank 9,5237 9,5810 % 0,40  
Riyal 2,3588 2,3706 % 0,65  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.737 1.738 -12,69  
Altın Gr. 495 496 -0,66  
Cumhuriyet 3.275 3.325 -25,00  
Tam 3.257 3.339 -27,99  
Yarım 1.574 1.615 -13,54  
Çeyrek 790 808 -6,77  
Gümüş.Ons 22,44 22,47 -0,17  
Gümüş Gr. 6,40 6,41 -0,01  
B. Petrol 77,95 77,95 -0,77