***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2017 19:17***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 140.000.000 0 -25.109 2.046.429 -21.118.253 -105.613.041 55.290.026 55.290.026
Transferler
0 0 0 0 0 -105.613.041 105.613.041 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 83.320 0 89.419.064 89.502.384 89.502.384
Sermaye Arttırımı
40.000.000 -140.000.000 100.000.000 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 0 100.000.000 58.211 2.046.429 -126.731.294 89.419.064 144.792.410 144.792.410
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 0 100.000.000 25.104 2.398.514 -127.083.379 151.070.362 206.410.601 206.410.601
Transferler
0 0 0 0 0 151.070.362 -151.070.362 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -62.170 0 0 7.539.938 7.477.768 7.477.768
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 0 100.000.000 -37.066 2.398.514 23.986.983 7.539.938 213.888.369 213.888.369


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.494.066 -17.324.739
Dönem Karı (Zararı)
7.539.938 89.419.064
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
48.730.662 -68.427.239
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 177.665 938.389
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
221.424 612.503
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19 69.914.825 33.058.573
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-21.465.381 -103.176.057
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
9 -21.465.381 -103.176.057
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 50.000 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
50.000 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-167.871 139.353
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-53.648.644 -38.245.450
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
12.215.437 -13.667.248
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-610.313 -118.963
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-104.080.084 -112.110.721
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
76.748.093 11.783.320
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
90.458.763 159.587.506
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
149.836 -4.002.973
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-127.200.802 -84.189.694
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.329.574 4.473.323
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.621.956 -17.253.625
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-127.890 -71.114
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.639.398 -6.048.123
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-255.230 -185.861
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-255.230 -185.861
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 515.000 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -1.899.168 -5.862.262
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.005.882 22.968.235
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
413.515.567 589.407.271
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-423.590.426 -566.439.036
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
68.977 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.151.214 -404.627
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.151.214 -404.627
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 15.840.628 5.313.677
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 6.689.414 4.909.050


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 23.816.468 22.731.649
Ticari Alacaklar
150.251.783 153.805.735
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,6 707.248 200.113
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 149.544.535 153.605.622
Diğer Alacaklar
9.372 14.161
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 0 4.789
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.372 9.372
Stoklar
7 846.312.156 989.326.691
Peşin Ödenmiş Giderler
8 4.053.293 87.834.741
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 126.643 101.679
Diğer Dönen Varlıklar
14 35.386.413 40.450.181
ARA TOPLAM
1.059.956.128 1.294.264.837
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.059.956.128 1.294.264.837
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
11.188.122 19.849.607
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 11.188.122 19.849.607
Diğer Alacaklar
1.105.158 490.056
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.105.158 490.056
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 731.459.168 461.565.000
Maddi Duran Varlıklar
3.440.187 3.362.622
Peşin Ödenmiş Giderler
8 12.239.459 5.206.104
Diğer Duran Varlıklar
14 97.662.190 76.198.498
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
857.094.284 566.671.887
TOPLAM VARLIKLAR
1.917.050.412 1.860.936.724
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
11 117.274.521 90.150.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
11 148.357.462 156.992.245
Ticari Borçlar
631.541.995 541.083.232
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4,6 581.543.971 533.269.463
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 49.998.024 7.813.769
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
107.160 159.403
Diğer Borçlar
306.448 156.612
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 121.342 27.657
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
185.106 128.955
Türev Araçlar
10 0 98.894
Ertelenmiş Gelirler
8 215.517.547 334.402.494
Kısa Vadeli Karşılıklar
34.761.458 19.011.406
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
335.466 157.565
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 34.425.992 18.853.841
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 1.280.484 1.705.078
ARA TOPLAM
1.149.147.075 1.143.759.364
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.149.147.075 1.143.759.364
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
11 542.282.857 490.696.597
Ertelenmiş Gelirler
8 11.533.752 19.849.607
Uzun Vadeli Karşılıklar
198.359 220.555
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
198.359 220.555
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
554.014.968 510.766.759
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.703.162.043 1.654.526.123
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
213.888.369 206.410.601
Ödenmiş Sermaye
15 80.000.000 80.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 100.000.000 100.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-37.066 25.104
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -37.066 25.104
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -37.066 25.104
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 2.398.514 2.398.514
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23.986.983 -127.083.379
Net Dönem Karı veya Zararı
7.539.938 151.070.362
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
213.888.369 206.410.601
TOPLAM KAYNAKLAR
1.917.050.412 1.860.936.724


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 249.385.913 211.572.550 138.597.143 147.095.533
Satışların Maliyeti
16 -169.614.350 -145.669.510 -99.984.933 -118.144.910
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
79.771.563 65.903.040 38.612.210 28.950.623
BRÜT KAR (ZARAR)
79.771.563 65.903.040 38.612.210 28.950.623
Genel Yönetim Giderleri
17 -9.744.010 -7.864.667 -6.123.882 -2.825.016
Pazarlama Giderleri
17 -14.467.718 -15.693.168 -1.731.979 -3.374.247
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
65.999.808 153.274.757 8.387.119 7.419.664
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-42.150.646 -73.024.404 -7.691.482 -15.018.643
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
79.408.997 122.595.558 31.451.986 15.152.381
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-50.000 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
79.358.997 122.595.558 31.451.986 15.152.381
Finansman Gelirleri
19 334.283 8.544.454 0 113.395
Finansman Giderleri
19 -72.153.342 -41.720.948 -28.347.807 -23.024.850
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7.539.938 89.419.064 3.104.179 -7.759.074
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.539.938 89.419.064 3.104.179 -7.759.074
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.539.938 89.419.064 3.104.179 -7.759.074
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
0
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Adi Pay Başına Kazanç / (Kayıp) 21 0,09420000 1,25200000 0,03880000 -0,10890000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç / (Kayıp) 21 0,09420000 1,25520000 0,03880000 -0,10890000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-62.170 83.320 -40.921 113.491
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-62.170 83.320 -40.921 113.491
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-62.170 83.320 -40.921 113.491
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.477.768 89.502.384 3.063.258 -7.645.583
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/640532


BIST
18:051.401
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.409  
Önceki Kapanış :  1.401  
En Yüksek
1.417
En Düşük
1.394
BIST En Aktif Hisseler18:05
EGGUB 168,30 46.481.013 % 10,00  
YEOTK 66,55 203.733.195 % 10,00  
BAGFS 19,80 3.319.171 % 10,00  
OYLUM 10,58 23.906.596 % 9,98  
GARFA 12,38 7.179.185 % 9,95  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,7578 8,7594 % -0,03  
Euro 10,2753 10,3184 % 0,09  
Sterlin 11,9815 12,0416 % 2,00  
Frank 9,4327 9,4895 % 1,40  
Riyal 2,3282 2,3399 % 1,23  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.750 1.750 7,18  
Altın Gr. 490 490 -1,92  
Cumhuriyet 3.255 3.304 -11,00  
Tam 3.238 3.322 -9,97  
Yarım 1.565 1.607 -4,82  
Çeyrek 785 803 -2,41  
Gümüş.Ons 22,63 22,65 0,13  
Gümüş Gr. 6,37 6,38 0,03  
B. Petrol 77,00 77,00 -0,23