***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

12.04.2019 19:04***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                                       Şirketimizin 12.04.2019 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında
 
1)   Şirketimizin 200.000.000-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, her biri 1-TL nominal değerde paylardan oluşan toplam 80.000.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin, Şirket'in mevcut hissedarlarından Nurol İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi ("Nurol İnşaat") haricindeki hissedarların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, nakden, tamamen ve her türlü muvazaadan ari olmak üzere toplam satış hasılatı 300.000.000-TL olacak şekilde, Borsa İstanbul A.Ş.'nin 30/12/2015 tarih ve 04.PRO.03 kodlu Toptan Alış ve Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılmasına,
2)   Artırılan sermaye tutarını temsil edecek payların tamamının halka arz edilmeksizin, tahsisli satış yöntemi ile Şirket hissedarlarından Nurol İnşaat'a Borsa İstanbul A.Ş. pay piyasasında toptan satış işlemi yolu ile satılmasına, bu amaçla düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") başvurulmasına,
3)   İşbu sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek, toplam satış hasılatı tutarı 300.000.000-TL'ye karşılık gelecek fonun nominal sermaye bedeline denk gelecek B grubu payların imtiyazsız ve borsada işlem görebilir nitelikte olmasına,
4)   Her biri 1-TL nominal değerli payın satış fiyatı Borsa İstanbul A.Ş.'nin 30/12/2015 tarih ve 04.PRO.03 kodlu Toptan Alış ve Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür'ünün 7.1. maddesinde yer alan esaslara göre belirlenecek baz fiyattan aşağı olmamak üzere belirlenmesine,
5)   Bu çerçevede, ihraç belgesinin SPK tarafından onaylanmasını takiben, ihraç edilecek payların ilgili mevzuatta belirlenen sürelerde satılması hususunda, belirlenecek bir aracı kurumla sözleşme imzalanmasına,
6)   Sermaye artırım işlemlerinin gerçekleştirilmesi, gerekli izinlerin alınması, işlemlerin ifası ve başvuru işlemlerinin tamamlanması için 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğ ve mevzuat hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Borsa İstanbul A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.,  T.C. Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın ilgili her türlü merci ve kurumlara gerekli başvuruların ve bildirimlerin yapılması ile ilgili Şirket yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına
7)   Sermaye artırımı işlemi sonrasında elde edilecek satış hasılatının Şirketimizin hissedarlarından Nurol İnşaat'a olan borcunun geri ödenmesinde kullanılmasına, bu durumun Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca hazırlanacak yönetim kurulu raporunda belirtilmesine, SPK'nın II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin ("II-23.1 Tebliğ") 5. maddesinin (g) bendi uyarınca, "Sermaye artırımından elde edilecek fonun ortaklığın mevcut sermayesini aşması ve Kurulun ilgili düzenlemelerinde tanımlanan ilişkili taraflara olan ve ortaklığa nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklanan borçların kısmen veya tamamen ödenmesinde kullanılacak olması" durumunun önemli nitelikte işlem sayılmış olması nedeniyle,
a.    Söz konu işlemin, yapılması planlanan ilk olağan genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına,
b.    Söz konusu işlemin onaylanacağı genel kurul toplantısına şahsen veya temsilci aracılığı ile katılarak olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerinin, bir sonraki bentte ifade edilen koşul saklı kalmak kaydı ile, paylarını Şirket'e satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olabileceklerine,
c.    II-23.1 Tebliğ'in 10. maddesi uyarınca Şirketimizin toplam 1-TL nominal değerli 1 adet payına tekabül eden ayrılma hakkı kullanım fiyatının, alınan işbu kararın kamuya açıklanacağı 12.04.2019 tarihinden önceki otuz günlük dönem içinde Borsa'da oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanan 2,1682 TL olarak belirlenmesine,
d.   II-23.1 Tebliğ'in 9. maddesinin 5. fıkrası çerçevesinde, söz konusu kararın onaylanacağı genel kurul toplantısına şahsen veya temsilcisi aracılığı ile katılıp olumsuz oy kullanarak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleterek ayrılma hakkına sahip olan pay sahiplerinin ayrılma hakkına konu olan paylarının toplam nominal değerinin 5.000.000 TL'sını aşması halinde, sermaye artırımından vazgeçilmesi hususunun bir sonraki gündem maddesinde oya sunulmasına,
e.    Yukarıda kararlaştırılan üst sınırın aşıldığının tespit edilmesi durumunda, sermaye artırımından vazgeçilebileceği hususunun genel kurul toplantısının sermaye artırımından elde edilen fonun Şirket hissedarına olan borçların ödenmesinde kullanılması hususunun pay sahiplerinin onayına sunulacağı gündem maddesinden hemen sonra gelmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul toplantı gündemine alınmasına ve bu gündem maddesi çerçevesinde sermaye artırımından vazgeçilip vazgeçilmeyeceği hususunun pay sahiplerinin oylamasına sunulmasına,
f.     Tebliğ uyarınca önemli nitelikteki işlem ihtiva eden söz konusu işleminin ilgili mevzuat uyarınca pay sahiplerinin onayına sunulacağı genel kurul toplantısı gündeminde yukarıda belirtilen ayrılma hakkı kullanım fiyatı, ayrılma hakkı kullanım süreci ve yukarıda kararlaştırılan üst sınırlar dahil olmak üzere önemli nitelikteki işleme ilişkin önceden belirlenen şartlara yer verilmesine,
g.    Ayrılma hakkının kullandırılması konusunda yapılacak işlemlere ilişkin olarak Şirket yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına
 
oy birliği ile karar verilmiştir.
 
Kamuoyunun Bilgilerine Sunarız.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/755919


BIST18:051.401
Değişim :  -0,43% |  -6,00
Açılış :  1.409  
Önceki Kapanış :  1.407  
En Yüksek
1.417
En Düşük
1.394
BIST En Aktif Hisseler18:05
EGGUB 168,30 46.481.013 % 10,00  
YEOTK 66,55 203.733.195 % 10,00  
BAGFS 19,80 3.319.171 % 10,00  
OYLUM 10,58 23.906.596 % 9,98  
GARFA 12,38 7.179.185 % 9,95  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,7613 8,7628 % 0,01  
Euro 10,2970 10,3117 % 0,03  
Sterlin 11,9815 12,0416 % 2,00  
Frank 9,4327 9,4895 % 1,40  
Riyal 2,3282 2,3399 % 1,23  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.746 1.746 2,82  
Altın Gr. 490 490 -1,92  
Cumhuriyet 3.255 3.304 -11,00  
Tam 3.238 3.322 -9,97  
Yarım 1.565 1.607 -4,82  
Çeyrek 785 803 -2,41  
Gümüş.Ons 22,56 22,60 0,07  
Gümüş Gr. 6,35 6,36 0,02  
B. Petrol 77,26 77,26 0,03