***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

25.01.2021 20:52***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19.820.509 562.736 2.131.942 -82.726 1.545 1.129.912 10.112.963 157.321 33.834.202 33.834.202
Transferler
328.056 -170.735 -157.321
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17.707 11.540.534 11.558.241 11.558.241
Dönem Karı (Zararı)
11.540.534 11.540.534 11.540.534
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
17.707
Kar Payları
16 -165.908
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-328.056 -328.056 -328.056
Dönem Sonu Bakiyeler
16 19.820.509 562.736 -328.056 2.131.942 -65.019 1.545 1.457.968 9.776.320 11.540.534 44.898.479 44.898.479
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 19.820.509 562.736 -328.056 2.131.942 -65.019 1.545 1.457.968 9.776.320 11.540.534 44.898.479 44.898.479
Transferler
14.702 -14.702 641.548 10.898.986 -11.540.534
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-35.336 56.582.810 56.547.474 56.547.474
Dönem Karı (Zararı)
56.582.810 56.582.810 56.582.810
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-35.336 -35.336 -35.336
Sermaye Arttırımı
98.500 363.465 461.965 461.965
Kar Payları
16 -1.600.000 -1.600.000 -1.600.000
Dönem Sonu Bakiyeler
16 19.919.009 562.736 -313.354 2.480.705 -100.355 1.545 2.099.516 19.075.306 56.582.810 100.307.918 100.307.918


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
127.960.397 1.993.580
Dönem Karı (Zararı)
56.582.810 11.540.534
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
704.817 -3.053.067
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 4.277.059 1.682.124
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10.649.498 2.706.840
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7.257.507 2.806.840
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 0 -100.000
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
3.391.991 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-29.287.809 -6.686.899
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-30.878.740 -8.286.440
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.590.931 1.599.541
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.073.642 -3.692.070
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
20 -2.073.642 -3.692.070
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 17.139.711 2.936.938
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
65.429.578 -9.386.237
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-42.639.910 -37.380.101
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-139.865.095 -20.733.687
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
204.470 -470.272
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-140.069.565 -20.263.415
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.891.343 -2.743.833
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-8.891.343 -2.743.833
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-206.105 -20.177
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
252.519.303 50.510.377
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.369.627 599.348
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
250.149.676 49.911.029
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.299.062 462.070
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.808.157 855.256
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.808.157 855.256
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
405.509 -336.142
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-56.456 -8.086
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
461.965 -328.056
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
122.717.205 -898.770
Alınan Temettüler
17 34.956 5.973
Alınan Faiz
17 20.144.477 4.422.016
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.943.239 -482.866
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-12.993.002 -1.052.773
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.446.017 2.913.316
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-19.093.204 -947.031
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -18.449.625 -869.297
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -643.579 -77.734
Alınan Temettüler
17 -34.956 -5.973
Alınan Faiz
10.682.143 3.866.320
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.392.536 -2.994.345
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
393.167.905 842.033.000
Kredilerden Nakit Girişleri
18.149.165 0
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
25.585.740 0
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
349.433.000 842.033.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-373.885.732 -842.525.000
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-11.523.332 0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-9.746.400 0
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-352.616.000 -842.525.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -1.713.414 -1.593.488
Ödenen Temettüler
16 -1.600.000 -165.908
Ödenen Faiz
21 -576.223 -742.949
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
134.906.916 1.912.551
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
134.906.916 1.912.551
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 8.879.534 6.966.983
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 143.786.450 8.879.534


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 185.590.236 23.436.792
Finansal Yatırımlar
5 116.138.580 75.497.109
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
116.138.580 75.497.109
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
116.138.580 75.497.109
Ticari Alacaklar
7 168.949.651 29.084.556
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
25 374.808 579.278
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
168.574.843 28.505.278
Diğer Alacaklar
8 16.115.818 7.224.475
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
16.115.818 7.224.475
Peşin Ödenmiş Giderler
9 363.497 157.392
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
363.497 157.392
ARA TOPLAM
487.157.782 135.400.324
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
487.157.782 135.400.324
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 4.082.321 10.240
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
4.082.321 10.240
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
4.082.321 10.240
Maddi Duran Varlıklar
10 17.318.149 1.281.856
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 3.508.703 2.683.714
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 511.464 487.111
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 2.148.904 732.834
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
27.569.541 5.195.755
TOPLAM VARLIKLAR
514.727.323 140.596.079
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
17.284.211 4.606.670
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
17.284.211 4.606.670
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 1.444.871 1.423.670
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
6 15.839.340 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 0 3.183.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.798.333 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.798.333 0
Banka Kredileri
6 1.798.333 0
Ticari Borçlar
7 361.328.452 81.614.741
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
25 3.147.772 778.145
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
358.180.680 80.836.596
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 2.294.143 995.081
Diğer Borçlar
8 4.510.026 1.532.955
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4.510.026 1.532.955
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 7.229.411 1.675.466
Kısa Vadeli Karşılıklar
11.008.168 2.717.030
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 7.506.177 2.607.030
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 3.501.991 110.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19.484 26.440
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19.484 26.440
ARA TOPLAM
405.472.228 93.168.383
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
405.472.228 93.168.383
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7.476.120 1.517.451
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7.476.120 1.517.451
Banka Kredileri
6 4.827.500 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 2.648.620 1.355.493
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 0 161.958
Uzun Vadeli Karşılıklar
15 1.471.057 1.011.766
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.471.057 1.011.766
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.947.177 2.529.217
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
414.419.405 95.697.600
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
100.307.918 44.898.479
Ödenmiş Sermaye
16 19.919.009 19.820.509
Sermaye Düzeltme Farkları
16 562.736 562.736
Geri Alınmış Paylar (-)
-313.354 -328.056
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 2.480.705 2.131.942
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-98.810 -63.474
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-100.355 -65.019
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -100.355 -65.019
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
16 1.545 1.545
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 2.099.516 1.457.968
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 19.075.306 9.776.320
Net Dönem Karı veya Zararı
56.582.810 11.540.534
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
100.307.918 44.898.479
TOPLAM KAYNAKLAR
514.727.323 140.596.079


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
17 3.987.555.092 1.099.071.959
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
17 -3.823.069.613 -1.052.356.415
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
164.485.479 46.715.544
BRÜT KAR (ZARAR)
164.485.479 46.715.544
Genel Yönetim Giderleri
18 -72.931.895 -30.649.084
Pazarlama Giderleri
18 -34.473.121 -10.810.525
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 1.244.825 2.834.032
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -1.467.323 -114.118
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
56.857.965 7.975.849
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
56.857.965 7.975.849
Finansman Gelirleri
20 23.314.821 11.097.783
Finansman Giderleri
21 -6.450.265 -4.596.160
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
73.722.521 14.477.472
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-17.139.711 -2.936.938
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -18.546.947 -2.913.364
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 1.407.236 -23.574
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
56.582.810 11.540.534
DÖNEM KARI (ZARARI)
56.582.810 11.540.534
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
56.582.810 11.540.534
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-35.336 17.707
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -44.170 22.704
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
8.834 -4.997
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
22 8.834 -4.997
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-35.336 17.707
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
56.547.474 11.558.241
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
56.547.474 11.558.241http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904300


BIST18:051.408
Değişim :  0,03% |  0,38
Açılış :  1.406  
Önceki Kapanış :  1.408  
En Yüksek
1.413
En Düşük
1.400
BIST En Aktif Hisseler18:05
ISKUR 360.855,00 360.855 % 10,00  
SONME 39,70 4.560.458 % 9,97  
QUAGR 29,12 193.153.535 % 9,97  
SNPAM 16,99 469.643 % 9,97  
DOBUR 20,34 2.575.037 % 9,95  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,0604 8,0614 % 0,68  
Euro 9,6692 9,6770 % 0,74  
Sterlin 11,1278 11,1836 % 1,11  
Frank 8,7320 8,7846 % 0,94  
Riyal 2,1439 2,1546 % 0,68  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.777 1.777 13,27  
Altın Gr. 460 460 5,91  
Cumhuriyet 3.065 3.111 61,00  
Tam 3.042 3.121 54,28  
Yarım 1.470 1.510 26,26  
Çeyrek 737 755 13,13  
Gümüş.Ons 25,94 25,97 0,11  
Gümüş Gr. 6,72 6,73 0,07  
B. Petrol 66,71 66,71 -0,23