***OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

14.08.2018 20:10***OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10 19.700.000 12.912.575 1.986.552 -10.179 1.545 972.972 -9.029.443 1.637.813 28.171.835 28.171.835
Transferler
1.637.813 -1.637.813 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.859 3.458.322 3.451.463 3.451.463
Dönem Karı (Zararı)
3.458.322 3.458.322 3.458.322
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.859 -6.859 -6.859
Dönem Sonu Bakiyeler
10 19.700.000 12.912.575 1.986.552 -17.038 1.545 972.972 -7.391.630 3.458.322 31.623.298 31.623.298
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10 19.820.509 562.736 2.131.942 14.546 1.545 972.972 4.958.209 6.145.786 34.608.245 34.608.245
Transferler
6.145.786 -6.145.786 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-27.487 1.286.874 1.259.387 1.259.387
Dönem Karı (Zararı)
1.286.874 1.286.874 1.286.874
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-27.487 -27.487 -27.487
Dönem Sonu Bakiyeler
10 19.820.509 562.736 2.131.942 -12.941 1.545 972.972 11.103.995 1.286.874 35.867.632 35.867.632


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.697.428 -1.579.255
Dönem Karı (Zararı)
1.286.874 3.458.322
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.531.778 -2.708.032
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
140.504 131.294
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
216.071 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
216.071 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.121.446 -214.479
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.128.153 -199.990
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
6.707 -14.489
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-3.028.208 -2.132.871
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
349.642 689.885
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-88.341 -1.181.861
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
11.943.127 -1.790.747
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-6.597.801 -2.066.699
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6.037.100 -20.616.106
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-138.755 898.345
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6.175.855 -21.514.451
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.105.193 615.818
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.105.193 615.818
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16.618.474 19.188.740
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
305.234 -7.963.795
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
16.313.240 27.152.535
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
33.734 -133.631
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.043.187 1.221.131
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.043.187 1.221.131
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
9.698.223 -1.040.457
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
12 -1.000.795 -538.798
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-403.429 -220.744
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-403.429 -220.744
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-388.475 -192.903
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-14.954 -27.841
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.021.542 2.132.782
Alınan Faiz
3.021.542 2.132.782
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.315.541 332.783
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.315.541 332.783
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 6.533.449 1.159.642
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 17.848.990 1.492.425


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 21.863.798 9.841.677
Finansal Yatırımlar
6 44.922.458 38.236.316
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 44.922.458 38.236.316
Ticari Alacaklar
7 13.193.942 17.132.055
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 461.003 322.248
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
12.732.939 16.809.807
Diğer Alacaklar
8 5.711.605 6.170.734
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.711.605 6.170.734
Peşin Ödenmiş Giderler
381.124 118.860
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
381.124 118.860
Diğer Dönen Varlıklar
8 0 13.000
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 13.000
ARA TOPLAM
86.072.927 71.512.642
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
86.072.927 71.512.642
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 10.240 10.240
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 10.240 10.240
Maddi Duran Varlıklar
835.816 572.891
Mobilya ve Demirbaşlar
798.792 512.620
Özel Maliyetler
37.024 60.271
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.083.031 816.145
Diğer Haklar
45.592 48.160
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.037.439 767.985
Ertelenmiş Vergi Varlığı
12 735.205 452.937
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.664.292 1.852.213
TOPLAM VARLIKLAR
88.737.219 73.364.855
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13.000.000 15.930.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
13.000.000 15.930.000
Ticari Borçlar
7 36.066.195 18.473.168
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
350.053 44.819
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
35.716.142 18.428.349
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
500.452 466.718
Diğer Borçlar
8 1.810.145 895.478
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.810.145 895.478
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
12 137.366 514.004
Kısa Vadeli Karşılıklar
762.736 1.964.455
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
646.029 1.854.455
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
116.707 110.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 27.854
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 27.854
ARA TOPLAM
52.276.894 38.271.677
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
52.276.894 38.271.677
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
592.693 484.933
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
592.693 484.933
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
592.693 484.933
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
52.869.587 38.756.610
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
35.867.632 34.608.245
Ödenmiş Sermaye
10 19.820.509 19.820.509
Sermaye Düzeltme Farkları
10 562.736 562.736
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
10 2.131.942 2.131.942
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10 -11.396 16.091
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-11.396 16.091
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-12.941 14.546
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.545 1.545
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 972.972 972.972
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 11.103.995 4.958.209
Net Dönem Karı veya Zararı
1.286.874 6.145.786
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
35.867.632 34.608.245
TOPLAM KAYNAKLAR
88.737.219 73.364.855


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 340.766.249 209.890.367 184.696.529 107.287.159
Satışların Maliyeti
11 -327.151.303 -200.705.735 -179.666.632 -101.091.716
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
13.614.946 9.184.632 5.029.897 6.195.443
BRÜT KAR (ZARAR)
13.614.946 9.184.632 5.029.897 6.195.443
Genel Yönetim Giderleri
-11.471.530 -7.416.408 -5.990.708 -3.913.742
Pazarlama Giderleri
-3.422.912 -1.939.879 -2.138.877 -980.870
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
6.505.825 1.736.231 5.066.941 1.345.264
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-2.880.200 -451.013 -1.439.078 -311.840
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.346.129 1.113.563 528.175 2.334.255
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.346.129 1.113.563 528.175 2.334.255
Finansman Gelirleri
1.766.190 3.773.342 456.935 624.912
Finansman Giderleri
-2.475.803 -736.983 -1.805.326 -407.559
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.636.516 4.149.922 -820.216 2.551.608
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-349.642 -691.600 -310.803 -302.914
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
12 -624.157 -812.557 -607.562 -484.919
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 274.515 120.957 296.759 182.005
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.286.874 3.458.322 -1.131.019 2.248.694
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.286.874 3.458.322 -1.131.019 2.248.694
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.286.874 3.458.322 -1.131.019 2.248.694
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-27.487 -6.859 61.384 -6.859
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-35.240 -8.574 79.691 -8.574
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
7.753 1.715 -18.307 1.715
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 7.753 1.715 -18.307 1.715
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-27.487 -6.859 61.384 -6.859
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.259.387 3.451.463 -1.069.635 2.241.835
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.259.387 3.451.463 -1.069.635 2.241.835http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/703713


BIST
10:351.378
Değişim :  0,14% |  1,97
Açılış :  1.380  
Önceki Kapanış :  1.376  
En Yüksek
1.384
En Düşük
1.373
BIST En Aktif Hisseler10:33
QUAGR 21,90 414.764 % 9,99  
MTRKS 49,56 3.570.501 % 9,99  
TKURU 368,20 2.670.474 % 9,98  
ORMA 37,26 608.120 % 9,98  
TUREX 17,56 1.031.474 % 9,96  
10:33 Alış Satış %  
Dolar 8,1547 8,1576 % 0,10  
Euro 9,7109 9,7188 % 0,02  
Sterlin 11,2021 11,2583 % 0,32  
Frank 8,7947 8,8477 % -0,07  
Riyal 2,1703 2,1812 % 0,18  
10:33 Alış Satış %  
Altın Ons 1.727 1.727 -5,68  
Altın Gr. 453 453 -0,98  
Cumhuriyet 3.007 3.052 -20,00  
Tam 2.993 3.068 -19,41  
Yarım 1.447 1.484 -9,39  
Çeyrek 726 742 -4,70  
Gümüş.Ons 24,89 24,94 0,11  
Gümüş Gr. 6,52 6,53 0,02  
B. Petrol 63,58 63,58 0,30