***OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

27.02.2019 23:14***OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 19.700.000 12.912.575 1.986.552 -10.179 1.545 972.972 -9.029.443 1.637.813 28.171.835 28.171.835
Transferler
1.637.813 -1.637.813
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
24.725 6.145.786 6.170.511 6.170.511
Dönem Karı (Zararı)
6.145.786 6.145.786 6.145.786
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
24.725 24.725 24.725
Sermaye Arttırımı
120.509 145.390 265.899 265.899
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-12.349.839 12.349.839
Dönem Sonu Bakiyeler
16 19.820.509 562.736 2.131.942 14.546 1.545 972.972 4.958.209 6.145.786 34.608.245 34.608.245
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 19.820.509 562.736 2.131.942 14.546 1.545 972.972 4.958.209 6.145.786 34.608.245 34.608.245
Transferler
156.940 5.988.846 -6.145.786
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-97.272 157.231 60.049 60.049
Dönem Karı (Zararı)
157.321 157.321 157.321
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-97.272 -97.272 -97.272
Kar Payları
-834.092 -834.092 -834.092
Dönem Sonu Bakiyeler
16 19.820.509 562.736 2.131.942 -82.726 1.545 1.129.912 10.112.963 157.321 33.834.202 33.834.202


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.468.195 2.863.123
Dönem Karı (Zararı)
157.321 6.145.786
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-615.769 -2.056.965
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,18 760.069 338.755
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-200.241 1.104.023
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
156.647 1.104.023
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-356.888 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
727.327 1.825.882
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
627.327 1.921.685
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
12 100.000 -95.803
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.121.392 -6.589.198
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -2.121.392 -6.589.198
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 218.468 1.263.573
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.918.305 -5.895.263
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
3.485.391 -5.725.013
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8.781.186 -12.220.180
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
213.242 863.240
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8.567.944 -13.083.420
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.503.104 87.042
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.503.104 87.042
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.008.225 11.496.870
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
133.978 -3.231.431
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7.874.247 14.728.301
Faaliyetler ileş (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.233.219 466.018
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-12.233.219 466.018
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.626.382 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.459.857 -1.806.442
Alınan Faiz
2.121.392 6.590.625
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.773.897 -781.446
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.339.157 -1.139.614
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.034.661 -1.190.215
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.034.661 -1.190.215
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -463.570 -388.588
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -571.091 -801.627
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 3.700.899
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 0 265.899
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 3.435.000
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
0 3.435.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
433.534 5.373.807
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
433.534 5.373.807
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 6.533.449 1.159.642
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 6.966.983 6.533.449


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 16.903.166 9.841.677
Finansal Yatırımlar
5 34.424.938 38.236.316
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 34.424.938 38.236.316
Ticari Alacaklar
7 8.350.869 17.132.055
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,25 109.006 322.248
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.241.863 16.809.807
Diğer Alacaklar
8 4.464.775 6.170.734
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.464.775 6.170.734
Peşin Ödenmiş Giderler
9 137.215 118.860
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
137.215 118.860
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 185.129 0
Diğer Dönen Varlıklar
15 15.867 13.000
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15.867 13.000
ARA TOPLAM
64.481.959 71.512.642
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
64.481.959 71.512.642
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 10.240 10.240
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 10.240 10.240
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
5 10.240 10.240
Maddi Duran Varlıklar
10 774.790 572.891
Mobilya ve Demirbaşlar
10 744.227 512.620
Özel Maliyetler
10 30.563 60.271
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 888.839 816.145
Diğer Haklar
11 37.598 48.160
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 851.241 767.985
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 761.401 452.937
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.435.270 1.852.213
TOPLAM VARLIKLAR
66.917.229 73.364.855
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 3.675.000 15.930.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 3.675.000 15.930.000
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 3.675.000 15.930.000
Ticari Borçlar
7 26.481.393 18.473.168
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
25 178.797 44.819
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
26.302.596 18.428.349
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 533.011 466.718
Diğer Borçlar
8 850.966 895.478
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
850.966 895.478
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 0 514.004
Kısa Vadeli Karşılıklar
808.008 1.964.455
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 598.008 1.854.455
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 210.000 110.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15.131 27.854
ARA TOPLAM
32.363.509 38.271.677
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
32.363.509 38.271.677
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
14 719.518 484.933
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
719.518 484.933
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
719.518 484.933
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
33.083.027 38.756.610
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
33.834.202 34.608.245
Ödenmiş Sermaye
16 19.820.509 19.820.509
Sermaye Düzeltme Farkları
16 562.736 562.736
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 2.131.942 2.131.942
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16 -81.181 16.091
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-82.726 14.546
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-82.726 14.546
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
1.545 1.545
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 1.129.912 972.972
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 10.112.963 4.958.209
Net Dönem Karı veya Zararı
157.321 6.145.786
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
33.834.202 34.608.245
TOPLAM KAYNAKLAR
66.917.229 73.364.855


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 674.545.461 434.452.120
Satışların Maliyeti
17 -638.338.235 -409.212.094
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
36.207.226 25.240.026
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
36.207.226 25.240.026
Genel Yönetim Giderleri
18 -23.052.203 -18.657.554
Pazarlama Giderleri
18 -6.843.179 -4.243.294
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 15.025.115 8.571.069
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -19.351.804 -2.086.908
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.985.155 8.823.339
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.985.155 8.823.339
Finansman Gelirleri
20 431.388 207.601
Finansman Giderleri
21 -2.040.754 -1.621.581
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
375.789 7.409.359
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-218.468 -1.263.573
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -499.496 -1.444.169
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 281.028 180.596
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
157.321 6.145.786
DÖNEM KARI (ZARARI)
157.321 6.145.786
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
157.321 6.145.786
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00940000 0,31100000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-97.272 24.725
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-124.708 30.906
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
27.436 -6.181
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
27.436 -6.181
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-97.272 24.725
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
60.049 6.170.511
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
60.049 6.170.511http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/743035


BIST18:051.408
Değişim :  0,03% |  0,38
Açılış :  1.406  
Önceki Kapanış :  1.408  
En Yüksek
1.413
En Düşük
1.400
BIST En Aktif Hisseler18:05
ISKUR 360.855,00 360.855 % 10,00  
SONME 39,70 4.560.458 % 9,97  
QUAGR 29,12 193.153.535 % 9,97  
SNPAM 16,99 469.643 % 9,97  
DOBUR 20,34 2.575.037 % 9,95  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,0604 8,0614 % 0,68  
Euro 9,6692 9,6770 % 0,74  
Sterlin 11,1278 11,1836 % 1,11  
Frank 8,7320 8,7846 % 0,94  
Riyal 2,1439 2,1546 % 0,68  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.777 1.777 13,27  
Altın Gr. 460 460 5,91  
Cumhuriyet 3.065 3.111 61,00  
Tam 3.042 3.121 54,28  
Yarım 1.470 1.510 26,26  
Çeyrek 737 755 13,13  
Gümüş.Ons 25,94 25,97 0,11  
Gümüş Gr. 6,72 6,73 0,07  
B. Petrol 66,71 66,71 -0,23