***OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

08.08.2019 18:20***OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10 19.820.509 562.736 2.131.942 14.546 1.545 972.972 4.958.209 6.145.786 34.608.245 34.608.245
Transferler
6.145.786 -6.145.786
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-27.487 1.286.874 1.259.387 1.259.387
Dönem Karı (Zararı)
0 1.286.874 1.286.874 1.286.874
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-27.487 -27.487 -27.487
Dönem Sonu Bakiyeler
10 19.820.509 562.736 2.131.942 -12.941 1.545 972.972 11.103.995 1.286.874 35.867.632 35.867.632
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10 19.820.509 562.736 2.131.942 -82.726 1.545 1.129.912 10.112.963 157.321 33.834.202 33.834.202
Transferler
157.321 -157.321
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.977 1.902.862 1.910.839 1.910.839
Dönem Karı (Zararı)
1.902.862 1.902.862 1.902.862
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
7.977 7.977 7.977
Kar Payları
10 -165.908 -165.908 -165.908
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-178.056 -178.056 -178.056
Dönem Sonu Bakiyeler
10 19.820.509 562.736 -178.056 2.131.942 -74.749 1.545 1.129.912 10.104.376 1.902.862 35.401.077 35.401.077


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.547.599 14.621.970
Dönem Karı (Zararı)
1.902.862 1.286.874
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.307.418 -3.531.778
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
632.459 140.504
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
731.331 -1.121.446
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
831.331 -1.128.153
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-100.000 6.707
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-3.559.204 -3.028.208
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.872.504 -88.341
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-2.872.504 -88.341
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
620.416 349.642
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
2.140.084 216.071
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-8.206.931 14.846.127
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-8.758.346 -6.597.801
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.856.802 6.037.100
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
840 -138.755
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.857.642 6.175.855
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-812.468 -2.105.193
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-812.468 -2.105.193
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-324.214 33.734
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
41.679.989 16.618.474
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
341.667 305.234
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
41.338.322 16.313.240
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-36.135.090 859.813
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-8.611.487 12.601.223
Alınan Faiz
3.050.933 3.021.542
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
342.250
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-329.295 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
12 0 -1.000.795
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -403.429
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -403.429
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -388.475
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -14.954
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.433.601 -2.903.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.576.000 -2.903.000
Kredilerden Nakit Girişleri
4.576.000 -2.903.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-976.491 0
Ödenen Temettüler
-165.908 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.113.998 11.315.541
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.113.998 11.315.541
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 6.966.983 6.533.449
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 4.852.985 17.848.990


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 51.283.122 16.903.166
Finansal Yatırımlar
6 46.055.788 34.424.938
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 46.055.788 34.424.938
Ticari Alacaklar
7 12.207.671 8.350.869
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 108.166 109.006
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
12.099.505 8.241.863
Diğer Alacaklar
8 3.855.537 4.464.775
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.855.537 4.464.775
Peşin Ödenmiş Giderler
461.428 137.215
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
461.428 137.215
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12 19.254 185.129
Diğer Dönen Varlıklar
8 93.428 15.867
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
93.428 15.867
ARA TOPLAM
113.976.228 64.481.959
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
113.976.228 64.481.959
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 10.240 10.240
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 10.240 10.240
Maddi Duran Varlıklar
714.081 774.790
Mobilya ve Demirbaşlar
683.813 744.227
Özel Maliyetler
30.268 30.563
Kullanım Hakkı Varlıkları
2 3.300.249 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
732.393 888.839
Diğer Haklar
29.604 37.598
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
702.789 851.241
Ertelenmiş Vergi Varlığı
12 317.221 761.401
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.074.184 2.435.270
TOPLAM VARLIKLAR
119.050.412 66.917.229
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
10.431.752 3.675.000
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
10.431.752 3.675.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.180.752 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
8.251.000 3.675.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0
Ticari Borçlar
7 68.161.382 26.481.393
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 520.464 178.797
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
67.640.918 26.302.596
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
952.460 533.011
Diğer Borçlar
8 793.199 850.966
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
793.199 850.966
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.010.221 808.008
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
900.221 598.008
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
110.000 210.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
56.908 15.131
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
56.908 15.131
ARA TOPLAM
81.405.922 32.363.509
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
81.405.922 32.363.509
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.334.300 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.334.300 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.334.300 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
909.113 719.518
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
909.113 719.518
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.243.413 719.518
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
83.649.335 33.083.027
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
35.401.077 33.834.202
Ödenmiş Sermaye
10 19.820.509 19.820.509
Sermaye Düzeltme Farkları
10 562.736 562.736
Geri Alınmış Paylar (-)
10 -178.056 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
10 2.131.942 2.131.942
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10 -73.204 -81.181
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-74.749 -82.726
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-74.749 -82.726
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
1.545 1.545
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 1.129.912 1.129.912
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 10.104.376 10.112.963
Net Dönem Karı veya Zararı
1.902.862 157.321
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
35.401.077 33.834.202
TOPLAM KAYNAKLAR
119.050.412 66.917.229


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 395.827.320 340.766.249 150.175.474 184.696.529
Satışların Maliyeti
11 -380.642.934 -327.151.303 -142.242.089 -179.666.632
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15.184.386 13.614.946 7.933.385 5.029.897
BRÜT KAR (ZARAR)
15.184.386 13.614.946 7.933.385 5.029.897
Genel Yönetim Giderleri
-12.543.268 -11.471.530 -6.441.912 -5.990.708
Pazarlama Giderleri
-4.469.140 -3.422.912 -2.270.380 -2.138.877
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.997.859 6.505.825 1.492.753 5.066.941
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-63.818 -2.880.200 -58.611 -1.439.078
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
106.019 2.346.129 655.235 528.175
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
106.019 2.346.129 655.235 528.175
Finansman Gelirleri
4.487.064 1.766.190 1.861.905 456.935
Finansman Giderleri
-2.069.805 -2.475.803 -1.043.778 -1.805.326
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.523.278 1.636.516 1.473.362 -820.216
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-620.416 -349.642 -574.867 -310.803
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
12 -178.485 -624.157 4.432 -607.562
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 -441.931 274.515 -579.299 296.759
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.902.862 1.286.874 898.495 -1.131.019
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.902.862 1.286.874 898.495 -1.131.019
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.902.862 1.286.874 898.495 -1.131.019
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç/(kayıp) 13 0,10000000 0,06000000 0,05000000 -0,05000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
7.977 -27.487 82.261 61.384
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10.227 -35.240 105.462 79.691
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.250 7.753 -23.201 -18.307
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 -2.250 7.753 -23.201 -18.307
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.977 -27.487 82.261 61.384
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.910.839 1.259.387 980.756 -1.069.635
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.910.839 1.259.38718:051.408
Değişim :  0,03% |  0,38
Açılış :  1.406  
Önceki Kapanış :  1.408  
En Yüksek
1.413
En Düşük
1.400
BIST En Aktif Hisseler18:05
ISKUR 360.855,00 360.855 % 10,00  
SONME 39,70 4.560.458 % 9,97  
QUAGR 29,12 193.153.535 % 9,97  
SNPAM 16,99 469.643 % 9,97  
DOBUR 20,34 2.575.037 % 9,95  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,0604 8,0614 % 0,68  
Euro 9,6692 9,6770 % 0,74  
Sterlin 11,1278 11,1836 % 1,11  
Frank 8,7320 8,7846 % 0,94  
Riyal 2,1439 2,1546 % 0,68  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.777 1.777 13,27  
Altın Gr. 460 460 5,91  
Cumhuriyet 3.065 3.111 61,00  
Tam 3.042 3.121 54,28  
Yarım 1.470 1.510 26,26  
Çeyrek 737 755 13,13  
Gümüş.Ons 25,94 25,97 0,11  
Gümüş Gr. 6,72 6,73 0,07  
B. Petrol 66,71 66,71 -0,23