***OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

10.03.2017 20:49***OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
31 12.200.000 12.912.575 0 1.985.287 33.855 1.545 35.400 35.400 0 0 0 662.494 -14.803.152 3.125.434 -11.677.718 16.118.038 16.118.038
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Transferler
0 0 0 0 0 0 3.125.434 -3.125.434 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -19.456 0 -19.456 0 0 0 0 0 -19.456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.958.753 2.958.753 2.939.297 0 2.939.297
Dönem Karı (Zararı)
41 0 0 0 0 0 2.958.753 2.958.753 2.958.753 2.958.753
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
38 -19.456 -19.456 -19.456 0 0 0 0 -19.456 -19.456
Sermaye Arttırımı
31 7.500.000 1.265 0 0 0 0 0 0 7.501.265 7.501.265
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
31 19.700.000 12.912.575 0 0 0 0 0 1.986.552 0 0 0 0 0 0 14.399 1.545 15.944 0 0 0 0 0 15.944 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 662.494 0 0 0 -11.677.718 2.958.753 -8.718.965 26.558.600 0 26.558.600
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
31 19.700.000 12.912.575 0 1.986.552 14.399 1.545 15.944 15.944 0 0 0 814.234 -11.829.458 2.958.753 -8.870.705 26.558.600 26.558.600
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Transferler
0 0 0 0 0 158.738 2.800.015 -2.958.753 -158.738 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -24.578 0 -24.578 0 0 0 0 0 -24.578 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.637.813 1.637.813 1.613.235 0 1.613.235
Dönem Karı (Zararı)
38-41 0 0 0 0 0 1.637.813 1.637.813 1.637.813 1.637.813
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
38 -24.578 -24.578 -24.578 0 0 0 0 -24.578 -24.578
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
31 19.700.000 12.912.575 0 0 0 0 0 1.986.552 0 0 0 0 0 0 -10.179 1.545 -8.634 0 0 0 0 0 -8.634 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 972.972 0 0 0 -9.029.443 1.637.813 -7.391.630 28.171.835 0 28.171.835


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.543.732 -5.284.773
Dönem Karı (Zararı)
41 1.637.813 2.958.753
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 1.637.813 2.958.753
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.217.522 -232.708
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19-22 216.244 155.285
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
939.113 77.072
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
29 871.892 477.072
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
29 67.221 -400.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
35-37 -2.871.770 -316.042
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
35-37 -2.871.770 -316.042
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 498.891 431.412
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-580.435
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.950.720 -7.404.373
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7 -3.687.053 -14.291.240
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-24.912.491 -4.637.853
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -1.001.118 2.034.675
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -23.911.373 -6.672.528
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
13 819.059 -2.752.828
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
13 819.059 -2.752.828
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10-11 22.850.528 14.237.778
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 742.900 5.277.527
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11 22.107.628 8.960.251
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.979.237 39.770
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6-13-10-29-30 1.979.237 39.770
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.530.429 -4.678.328
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
29 -404.563 -377.105
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 -608.740 -229.340
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-160.455 -363.678
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-160.455 -363.678
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -144.085 -174.981
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
22 -16.370 -188.697
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.797.369 6.146.720
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
31 0 7.501.265
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
925.481 -1.670.472
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
8 925.481 -1.670.472
Alınan Faiz
35-37 2.871.888 315.927
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
93.182 498.269
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
93.182 498.269
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.066.460 568.191
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.159.642 1.066.460


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 4.432.695 5.956.632
Finansal Yatırımlar
7 35.714.313 32.027.260
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
35.714.313 32.027.260
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
7 35.714.313 32.027.260
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
10-11 50.768.780 25.856.289
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10 1.151.687 150.569
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11 49.617.093 25.705.720
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
10-13 4.211.801 5.051.457
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13 4.211.801 5.051.457
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
66.848 56.251
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
66.848 56.251
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 0 1.820
Diğer Dönen Varlıklar
12.000 2.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12.000 2.000
ARA TOPLAM
95.206.437 68.951.709
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
95.206.437 68.951.709
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
169.951 169.951
Vadeli Mevduatlar
7 169.951 169.951
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Yatırım Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Proje Halindeki Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
19 363.210 366.356
Maddi Duran Varlıklar
174.366 227.009
Diğer Maddi Duran Varlıklar
22 174.366 227.009
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
277.380 68.762
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
40 277.380 68.762
Nakit Dışı Serbest Kullanılabilir Teminatlar
0 0
Diğer Duran Varlıklar
0 0
İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
984.907 832.078
TOPLAM VARLIKLAR
96.191.344 69.783.787
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8-10 12.495.000 11.569.519
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 12.495.000 11.569.519
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 12.495.000 11.569.519
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
52.937.171 30.086.643
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10 7.980.250 7.237.350
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11 44.956.921 22.849.293
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
29 460.695 230.297
Diğer Borçlar
429.460 257.024
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
429.460 257.024
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 209.449 116.824
Kısa Vadeli Karşılıklar
29 1.054.977 463.580
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
29 859.756 353.580
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
27 195.221 110.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10-30 44.459 86.876
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
30 44.459 86.876
ARA TOPLAM
67.631.211 42.810.763
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
67.631.211 42.810.763
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Banka Kredileri
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Banka Kredileri
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Yükümlülükleri
0 0
Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
0 0
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
29 388.298 414.424
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
29 388.298 414.424
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
388.298 414.424
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
68.019.509 43.225.187
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
28.171.835 26.558.600
Ödenmiş Sermaye
31 19.700.000 19.700.000
Sermaye Düzeltme Farkları
31 12.912.575 12.912.575
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
31 1.986.552 1.986.552
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
31 1.545 1.545
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
31 1.545 1.545
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-10.179 14.399
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-10.179 14.399
Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
31 -10.179 14.399
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
31 972.972 814.234
Yasal Yedekler
31 972.972 814.234
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
31 -9.029.443 -11.829.458
Net Dönem Karı veya Zararı
41 1.637.813 2.958.753
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
28.171.835 26.558.600
TOPLAM KAYNAKLAR
96.191.344 69.783.787


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
32 229.931.587 962.177.739
Satışların Maliyeti
32 -211.905.444 -947.322.205
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
32 18.026.143 14.855.534
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
18.026.143 14.855.534
Genel Yönetim Giderleri
34 -14.245.367 -11.215.775
Pazarlama Giderleri
34 -2.937.637 -1.946.053
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
35 965.238 581.329
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
35 -1.741.392 -82.745
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
66.985 2.192.290
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
66.985 2.192.290
Finansman Gelirleri
37 3.314.257 2.337.500
Finansman Giderleri
37 -1.244.538 -1.139.625
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.136.704 3.390.165
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-498.891 -431.412
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -701.365 -358.462
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 202.474 -72.950
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.637.813 2.958.753
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
41 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
41 1.637.813 2.958.753
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
41 1.637.813 2.958.753
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
38 -24.578 -19.456
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
38 -30.722 -24.320
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
6.144 4.864
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
38 6.144 4.864
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
38 -24.578 -19.456
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.613.235 2.939.297
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.613.235 2.939.297http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/592518


BIST
18:051.408
Değişim :  0,03% |  0,38
Açılış :  1.406  
Önceki Kapanış :  1.408  
En Yüksek
1.413
En Düşük
1.400
BIST En Aktif Hisseler18:05
ISKUR 360.855,00 360.855 % 10,00  
SONME 39,70 4.560.458 % 9,97  
QUAGR 29,12 193.153.535 % 9,97  
SNPAM 16,99 469.643 % 9,97  
DOBUR 20,34 2.575.037 % 9,95  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,0604 8,0614 % 0,68  
Euro 9,6692 9,6770 % 0,74  
Sterlin 11,1278 11,1836 % 1,11  
Frank 8,7320 8,7846 % 0,94  
Riyal 2,1439 2,1546 % 0,68  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.777 1.777 13,27  
Altın Gr. 460 460 5,91  
Cumhuriyet 3.065 3.111 61,00  
Tam 3.042 3.121 54,28  
Yarım 1.470 1.510 26,26  
Çeyrek 737 755 13,13  
Gümüş.Ons 25,94 25,97 0,11  
Gümüş Gr. 6,72 6,73 0,07  
B. Petrol 66,71 66,71 -0,23