***OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

21.08.2017 18:58***OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10 19.700.000 12.912.575 1.986.552 14.399 1.545 814.234 -11.829.458 2.958.753 26.558.600 26.558.600
Transferler
158.738 2.800.015 -2.958.753
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.382.576 1.382.576 1.382.576
Dönem Karı (Zararı)
1.382.576 1.382.576 1.382.576
Dönem Sonu Bakiyeler
10 19.700.000 12.912.575 1.986.552 14.399 1.545 972.972 -9.029.443 1.382.576 27.941.176 27.941.176
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10 19.700.000 12.912.575 1.986.552 -10.179 1.545 972.972 -9.029.443 1.637.813 28.171.835 28.171.835
Transferler
1.637.813 -1.637.813
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.859 3.458.322 3.451.463 3.451.463
Dönem Karı (Zararı)
3.458.322 3.458.322 3.458.322
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.859 -6.859 -6.859
Dönem Sonu Bakiyeler
10 19.700.000 12.912.575 1.986.552 -17.038 1.545 972.972 -7.391.630 3.458.322 31.623.298 31.623.298


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.944.708 -6.418.690
Dönem Karı (Zararı)
3.458.322 1.382.576
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.708.032 -202.105
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
131.294 135.313
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-214.479 -344.516
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-199.990 -370.565
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-14.489 26.049
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.132.871 -349.089
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
689.885 356.187
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.181.861
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.156.200 -7.321.049
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-2.066.699 -9.641.365
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.616.106 -11.797.846
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
898.345 23.289
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-21.514.451 -11.821.135
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
615.818 6.296.542
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
615.818 6.296.542
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
19.188.740 7.598.919
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-7.963.795 1.197.963
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
27.152.535 6.400.956
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-133.631 230.398
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-144.322 -7.697
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-144.322 -7.697
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.405.910 -6.140.578
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
11 -538.798 -278.112
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-220.744 -91.435
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-220.744 -91.435
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-192.903 -75.065
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-27.841 -16.370
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.498.235 1.042.302
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.365.453 693.053
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
1.365.453 693.053
Alınan Faiz
2.132.782 349.249
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
332.783 -5.467.823
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
332.783 -5.467.823
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.159.642 5.956.460
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.492.425 488.637


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 3.152.567 4.432.695
Finansal Yatırımlar
6 37.940.723 35.714.313
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
37.940.723 35.714.313
Ticari Alacaklar
7 72.566.747 50.768.780
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 253.342 1.151.687
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
72.313.405 49.617.093
Diğer Alacaklar
8 3.434.931 4.211.801
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.434.931 4.211.801
Peşin Ödenmiş Giderler
223.826 66.848
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
223.826 66.848
Diğer Dönen Varlıklar
16.074 12.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16.074 12.000
ARA TOPLAM
117.334.868 95.206.437
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
117.334.868 95.206.437
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
10.240 169.951
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
6 10.240 169.951
Maddi Duran Varlıklar
485.957 363.210
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
141.069 174.366
Ertelenmiş Vergi Varlığı
400.052 277.380
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.037.318 984.907
TOPLAM VARLIKLAR
118.372.186 96.191.344
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13.860.453 12.495.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
13.860.453 12.495.000
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
13.860.453 12.495.000
Ticari Borçlar
7 70.512.911 52.937.171
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 16.455 7.980.250
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
70.496.456 44.956.921
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
327.064 460.695
Diğer Borçlar
8 277.844 429.460
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
277.844 429.460
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
483.208 209.449
Kısa Vadeli Karşılıklar
760.827 1.054.977
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
580.095 859.756
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
180.732 195.221
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
51.753 44.459
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
51.753 44.459
ARA TOPLAM
86.274.060 67.631.211
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
86.274.060 67.631.211
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
474.828 388.298
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
474.828 388.298
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
474.828 388.298
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
86.748.888 68.019.509
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
31.623.298 28.171.835
Ödenmiş Sermaye
19.700.000 19.700.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12.912.575 12.912.575
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.986.552 1.986.552
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-17.038 -10.179
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.545 1.545
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
972.972 972.972
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-7.391.630 -9.029.443
Net Dönem Karı veya Zararı
3.458.322 1.637.813
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
31.623.298 28.171.835
TOPLAM KAYNAKLAR
118.372.186 96.191.344


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
209.890.367 94.318.609 107.287.159 60.544.725
Satışların Maliyeti
-200.705.735 -84.609.082 -101.091.716 -56.033.119
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.184.632 9.709.527 6.195.443 4.511.606
BRÜT KAR (ZARAR)
9.184.632 9.709.527 6.195.443 4.511.606
Genel Yönetim Giderleri
-7.416.408 -6.087.970 -3.913.742 -3.338.610
Pazarlama Giderleri
-1.939.879 -1.264.721 -980.870 -645.649
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.736.231 174.531 1.345.264 136.020
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-451.013 -532.359 -311.840 -252.559
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.113.563 1.999.008 2.334.255 410.808
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.113.563 1.999.008 2.334.255 410.808
Finansman Gelirleri
3.773.342 1.093.445 624.912 599.029
Finansman Giderleri
-736.983 -1.353.690 -407.559 -399.609
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.149.922 1.738.763 2.551.608 610.228
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-691.600 -356.187 -302.914 -162.818
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
11 -812.557 -429.440 -484.919 -429.440
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 120.957 73.253 182.005 266.622
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.458.322 1.382.576 2.248.694 447.410
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.458.322 1.382.576 2.248.694 447.410
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.458.322 1.382.576 2.248.694 447.410
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-6.859 0 -6.859 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-6.859 -6.859
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.715 1.715
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-8.574 -8.574
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.859 0 -6.859 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.451.463 1.382.576 2.241.835 447.410
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.451.463 1.382.576 2.241.835 447.410http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/626782


BIST
18:051.409
Değişim :  2,24% |  30,82
Açılış :  1.381  
Önceki Kapanış :  1.378  
En Yüksek
1.409
En Düşük
1.381
BIST En Aktif Hisseler18:05
VAKKO 14,09 48.279.497 % 9,99  
DITAS 14,66 3.292.636 % 9,98  
TUREX 19,31 4.910.417 % 9,97  
MTRKS 54,50 24.101.917 % 9,97  
KSTUR 261,50 506.388 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,0776 8,0865 % -0,24  
Euro 9,6788 9,6983 % 0,01  
Sterlin 11,1059 11,1616 % -0,07  
Frank 8,7231 8,7757 % -0,54  
Riyal 2,1484 2,1592 % -0,31  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.737 1.737 -8,53  
Altın Gr. 451 451 -3,62  
Cumhuriyet 2.997 3.042 -33,00  
Tam 2.983 3.060 -33,85  
Yarım 1.442 1.480 -16,37  
Çeyrek 723 740 -8,19  
Gümüş.Ons 25,40 25,45 0,08  
Gümüş Gr. 6,60 6,61 -0,01  
B. Petrol 66,39 66,39 2,72