***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

19.08.2016 18:55***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
157.000.000 146.712.969 -48.321.172 25.786.269 201.256.874 5.707.365 174.459.446 257.555.491 920.157.242 920.157.242
Transferler
8.415.904 221.129.625 -229.545.529
Dönem Karı (Zararı)
109.568.932 109.568.932 109.568.932
Sermaye Arttırımı
93.000.000 -93.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
250.000.000 146.712.969 -48.321.172 25.786.269 201.256.874 14.123.269 302.589.071 137.578.894 1.029.726.174 1.029.726.174
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
250.000.000 -600.625 146.712.969 -119.842.284 90.441.556 245.365.479 14.123.269 328.635.403 263.958.802 1.218.794.569 1.218.794.569
Transferler
2.071.660 261.887.142 -263.958.802
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
22.557.128 22.557.128 22.557.128
Dönem Sonu Bakiyeler
250.000.000 -600.625 146.712.969 -119.842.284 90.441.556 245.365.479 16.194.929 590.522.545 22.557.128 1.241.351.697 1.241.351.697


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-37.398.624 2.568.522
Dönem Karı (Zararı)
22.557.128 109.568.932
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
22.557.128 109.568.932
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
21.106.850 -82.694.058
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13 883.776 1.265.623
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-46.450 217.140
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19.806.367 14.288.997
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
463.157 11.086.478
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -109.518.722
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
64.897
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-98.471
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-82.727.914 -25.978.202
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.616.605 -5.807.208
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.140.937 14.932.359
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-15.915.600 18.038.502
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-995.646 -16.581.405
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-50.292.336 -36.560.450
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-39.063.936 896.672
Alınan Faiz
1.650.578 1.741.662
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.989 -4.915
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
16.723 -64.897
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-9.440.302 7.342.828
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.168.475
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,13 -984.314 -1.019.647
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.194.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.455.988
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
24.470.773 -113.483.811
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
68.695.000 160.279.420
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-21.808.180 -267.411.908
Ödenen Faiz
-22.416.047 -6.351.323
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-22.368.153 -103.572.461
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-22.368.153 -103.572.461
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
38.906.279 142.907.669
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 16.538.126 39.335.208


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 16.538.126 38.906.279
Ticari Alacaklar
5.034.105 6.650.710
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
16 1.846.958 1.406.586
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 3.187.147 5.244.124
Stoklar
7 25.687.785 41.614.987
Peşin Ödenmiş Giderler
15.236.607 4.586.985
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 2.739.709 2.387.214
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 12.496.898 2.199.771
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
130.032 146.755
Diğer Dönen Varlıklar
9 7.333.857 6.273.189
ARA TOPLAM
69.960.512 98.178.905
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
69.960.512 98.178.905
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
10 162.864.618 162.864.618
Stoklar
7 72.548.613 40.705.811
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 1.168.202.845 1.159.746.857
Maddi Duran Varlıklar
12 11.359.349 11.348.857
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 323.520 233.474
Peşin Ödenmiş Giderler
8 240.955.282 235.524.635
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.656.254.227 1.610.424.252
TOPLAM VARLIKLAR
1.726.214.739 1.708.603.157
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 0 14.925.441
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 144.582.452 98.765.765
Ticari Borçlar
21.609.473 23.051.711
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
16 7.391.816 11.491.329
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 14.217.657 11.560.382
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
521.226 317.173
Diğer Borçlar
5.960.052 32.709.789
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
16 4.063.553 11.797.413
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 1.896.499 20.912.376
Ertelenmiş Gelirler
8 28.750.627 54.946.587
Kısa Vadeli Karşılıklar
528.204 587.195
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
137.366 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 390.838 587.195
ARA TOPLAM
201.952.034 225.303.661
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
201.952.034 225.303.661
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 253.239.666 237.740.037
Ticari Borçlar
9.219.518 8.772.926
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 9.219.518 8.772.926
Diğer Borçlar
12.655.713 12.181.358
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
16 12.655.713 12.181.358
Ertelenmiş Gelirler
8 7.694.614 5.719.680
Uzun Vadeli Karşılıklar
101.497 90.926
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
101.497 90.926
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
282.911.008 264.504.927
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
484.863.042 489.808.588
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.241.351.697 1.218.794.569
Ödenmiş Sermaye
15 250.000.000 250.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-600.625 -600.625
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 146.712.969 146.712.969
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
15 -119.842.284 -119.842.284
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
335.807.035 335.807.035
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
90.441.556 90.441.556
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
245.365.479 245.365.479
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15 245.365.479 245.365.479
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16.194.929 14.123.269
Yasal Yedekler
15 16.194.929 14.123.269
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
590.522.545 328.635.403
Net Dönem Karı veya Zararı
22.557.128 263.958.802
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.241.351.697 1.218.794.569
TOPLAM KAYNAKLAR
1.726.214.739 1.708.603.157


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 49.993.596 70.743.633 16.931.183 30.628.929
Satışların Maliyeti
17 -22.392.520 -35.367.904 -5.589.631 -13.857.855
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
27.601.076 35.375.729 11.341.552 16.771.074
BRÜT KAR (ZARAR)
27.601.076 35.375.729 11.341.552 16.771.074
Genel Yönetim Giderleri
-1.756.668 -3.360.491 -903.803 -962.608
Pazarlama Giderleri
18 -1.605.292 -2.011.673 -452.716 -1.114.047
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 9.116.080 118.117.052 2.738.103 113.790.966
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -922.563 -1.291.343 -426.112 -774.416
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
32.432.633 146.829.274 12.297.024 127.710.969
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 26.377 0 26.377
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
32.432.633 146.855.651 12.297.024 127.737.346
Finansman Gelirleri
20 719.104 0 386.951 0
Finansman Giderleri
20 -10.594.609 -37.221.822 -4.143.173 -10.855.125
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
22.557.128 109.633.829 8.540.802 116.882.221
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 -64.897 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 -64.897 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
22.557.128 109.568.932 8.540.802 116.882.221
DÖNEM KARI (ZARARI)
22.557.128 109.568.932 8.540.802 116.882.221
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
22.557.128 109.568.932 8.540.802 116.882.221
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
22.557.128 109.568.932 8.540.802 116.882.221
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
22.557.128 109.568.932 8.540.802 116.882.221http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/554187


BIST
18:051.107
Değişim :  -0,37% |  -4,13
Açılış :  1.114  
Önceki Kapanış :  1.111  
En Yüksek
1.117
En Düşük
1.105
BIST En Aktif Hisseler18:05
POLTK 209,00 2.468.716 % 10,00  
YONGA 81,40 14.309.957 % 10,00  
UFUK 12,43 1.003.325 % 10,00  
EGCYH 0,88 2.239.894 % 10,00  
ETYAT 2,31 54.326.308 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,5018 7,5069 % 0,23  
Euro 8,8696 8,8774 % 0,02  
Sterlin 9,7067 9,7553 % 0,82  
Frank 8,2285 8,2781 % 0,15  
Riyal 1,9952 2,0052 % 0,19  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.961 1.961 7,01  
Altın Gr. 473 474 2,75  
Cumhuriyet 3.134 3.182 19,00  
Tam 3.119 3.197 17,51  
Yarım 1.508 1.546 8,48  
Çeyrek 756 773 4,24  
Gümüş.Ons 27,19 27,23 0,08  
Gümüş Gr. 6,57 6,57 0,03  
B. Petrol 41,98 41,98 1,45