***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

19.08.2016 18:55***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
157.000.000 146.712.969 201.256.874 -315.402 8.832.313 82.501.296 220.260.368 816.248.418 740.516 816.988.934
Transferler
8.415.904 211.844.464 -220.260.368
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
102.815.061 -37.429 55.378.881 158.156.513 -554.678 157.601.835
Sermaye Arttırımı
93.000.000 -93.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
250.000.000 146.712.969 304.071.935 -352.831 17.248.217 201.345.760 55.378.881 974.404.931 185.838 974.590.769
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
250.000.000 -600.625 146.712.969 336.316.735 -448.323 17.248.217 201.345.760 191.735.942 1.142.310.675 404.167 1.142.714.842
Transferler
2.071.660 189.664.282 -191.735.942
Dönem Karı (Zararı)
6.605.442 6.605.442 -506.449 6.098.993
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-350.623 -350.623 -14.609 -365.232
Dönem Sonu Bakiyeler
250.000.000 -600.625 146.712.969 336.316.735 -798.946 19.319.877 391.010.042 6.605.442 1.148.565.494 -116.891 1.148.448.603


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-36.035.409 -2.009.994
Dönem Karı (Zararı)
6.098.993 54.824.203
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
24.071.470 -39.078.967
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13 6.305.127 6.369.231
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-50.464 472.817
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19.448.688 14.878.388
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
900.357 12.457.178
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -69.865.350
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
11 -69.865.350
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 -2.532.238 -3.391.231
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-67.572.303 -18.510.756
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.439.668 -3.012.043
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.198.226 9.902.406
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-16.855.338 17.457.819
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.143.328 -13.785.414
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-31.935.743 -29.073.524
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-37.401.840 -2.765.520
Alınan Faiz
1.723.586 1.764.198
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-380.365 -119.232
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
23.210 -889.440
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.758.409 -3.521.047
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12,13 291.913
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,13 -1.291.052 -3.812.960
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.467.357
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
23.489.159 -101.975.472
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
70.094.727 211.425.960
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-24.927.188 -306.825.327
Ödenen Faiz
-21.678.380 -6.576.105
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-16.304.659 -107.506.513
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-16.304.659 -107.506.513
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
45.938.559 148.654.203
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 29.633.900 41.147.690


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 29.633.900 45.938.559
Ticari Alacaklar
12.391.471 9.424.999
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
17 1.834.139 1.493.813
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 10.557.332 7.931.186
Diğer Alacaklar
188.866 1.568.770
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 188.866 1.568.770
Stoklar
8 28.181.484 43.168.948
Peşin Ödenmiş Giderler
9 8.679.927 3.148.307
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 142.119 165.329
Diğer Dönen Varlıklar
10 11.385.009 9.773.669
ARA TOPLAM
90.602.776 113.188.581
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
90.602.776 113.188.581
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
10.474 10.474
Ticari Alacaklar
1.186.376 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.186.376
Stoklar
8 72.548.613 40.705.811
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 879.777.073 877.309.716
Maddi Duran Varlıklar
12 398.926.575 404.018.052
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 533.612 456.210
Peşin Ödenmiş Giderler
240.995.033 235.559.863
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 240.995.033 235.559.863
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 3.038.535 414.989
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.597.016.291 1.558.475.115
TOPLAM VARLIKLAR
1.687.619.067 1.671.663.696
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 272.643 15.335.302
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 189.033.784 129.822.065
Ticari Borçlar
20.773.338 26.092.736
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
25 2.867.299 11.319.509
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 17.906.039 14.773.227
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.638.717 1.094.651
Diğer Borçlar
6.142.413 34.885.958
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
25 4.063.553 13.905.423
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 2.078.860 20.980.535
Ertelenmiş Gelirler
9 22.112.042 27.748.045
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.723.008 1.268.627
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
634.334
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.088.674 1.268.627
ARA TOPLAM
241.695.945 236.247.384
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
241.695.945 236.247.384
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 259.557.963 257.415.754
Ticari Borçlar
9.219.518 8.772.927
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 9.219.518 8.772.927
Diğer Borçlar
20.369.375 19.895.020
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
17 20.369.375 19.895.020
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar

Ertelenmiş Gelirler
9 7.699.168 5.729.718
Uzun Vadeli Karşılıklar
628.495 888.051
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
628.495 888.051
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
297.474.519 292.701.470
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
539.170.464 528.948.854
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.148.565.494 1.142.310.675
Ödenmiş Sermaye
15 250.000.000 250.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
15 -600.625 -600.625
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 146.712.969 146.712.969
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
335.517.789 335.868.412
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
335.517.789 335.868.412
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15 336.316.735 336.316.735
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -798.946 -448.323
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19.319.877 17.248.217
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
391.010.042 201.345.760
Net Dönem Karı veya Zararı
6.605.442 191.735.942
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-116.891 404.167
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.148.448.603 1.142.714.842
TOPLAM KAYNAKLAR
1.687.619.067 1.671.663.696


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 53.528.704 82.779.027 21.414.597 42.791.784
Satışların Maliyeti
19 -40.828.810 -61.081.772 -15.842.087 -26.808.460
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
12.699.894 21.697.255 5.572.510 15.983.324
BRÜT KAR (ZARAR)
12.699.894 21.697.255 5.572.510 15.983.324
Genel Yönetim Giderleri
-2.943.169 -4.728.707 -1.556.690 -2.052.696
Pazarlama Giderleri
20 -3.628.735 -4.454.279 -1.548.210 -2.263.615
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 12.502.322 81.286.784 7.329.950 72.513.610
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-3.880.332 -1.818.188 -1.524.228 -440.078
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.749.980 91.982.865 8.273.332 83.740.545
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26.377 26.377
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
14.749.980 92.009.242 8.273.332 83.766.922
Finansman Gelirleri
22 4.018.785 3.870.756 1.161.222 1.487.973
Finansman Giderleri
22 -15.202.010 -44.447.026 -8.221.688 -15.350.678
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.566.755 51.432.972 1.212.866 69.904.217
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.532.238 3.391.231 747.793 1.325.462
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -64.897
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 2.532.238 3.456.128 747.793 1.325.462
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.098.993 54.824.203 1.960.659 71.229.679
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.098.993 54.824.203 1.960.659 71.229.679
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-506.449 -554.678 -149.560 -222.254
Ana Ortaklık Payları
6.605.442 55.378.881 2.110.219 71.451.933
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-365.232 102.777.632 37.251 52.552.169
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 102.815.061 52.500.842
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -365.232 -37.429 37.251 51.327
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-365.232 102.777.632 37.251 52.552.169
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.733.761 157.601.835 1.997.910 123.781.848
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-521.058 -554.678 -148.071 -216.774
Ana Ortaklık Payları
6.254.819 158.156.513 2.145.981 123.998.622http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/554186


BIST
18:051.565
Değişim :  0,53% |  8,24
Açılış :  1.570  
Önceki Kapanış :  1.557  
En Yüksek
1.578
En Düşük
1.561
BIST En Aktif Hisseler18:05
YONGA 39,60 12.019.656 % 10,00  
COSMO 13,75 3.812.474 % 10,00  
MERIT 144,10 2.861.250 % 10,00  
IZTAR 22,66 6.141.893 % 10,00  
KERVN 1,65 2.311.341 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4661 7,4744 % 0,13  
Euro 9,0684 9,0804 % 0,25  
Sterlin 10,1431 10,1940 % 0,11  
Frank 8,3658 8,4162 % 0,04  
Riyal 1,9840 1,9940 % -0,19  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.843 1.844 3,13  
Altın Gr. 441 442 -0,39  
Cumhuriyet 2.924 2.968 -14,00  
Tam 2.911 2.984 -14,96  
Yarım 1.407 1.444 -7,23  
Çeyrek 706 722 -3,62  
Gümüş.Ons 25,27 25,31 0,14  
Gümüş Gr. 6,06 6,06 0,02  
B. Petrol 55,96 55,96 0,10